70 mijl in vogelvlucht

Wat hebben leerlingen uit Brussel en Zeebrugge met elkaar gemeen? Meer dan je zou denken! Leerlingen van Brussel en Zeebrugge brachten hun (haven)buurt in beeld aan de hand van filmische portretten van buurtbewoners. Gedurende 4 maanden werkten de leerlingen van het zesde leerjaar van de Leidstarschool in Laken en van de school Roezemoes in Zeebrugge samen aan een documentaire film.

Begeleid door filmmakers Kobe Wens en Fairuz van vzw De Batterie kregen de leerlingen eerst filmtechnieken en interviewtechnieken aangeleerd. Daarna trokken ze erop uit om het verhaal van hun personages in beeld te brengen. Beide klassen, slechts 70 mijl van elkaar verwijderd, hielden contact met elkaar, bezochten elkaar, leerden elkaar beter kennen. De documentaire 70 mijl in vogelvlucht is het resultaat, een filmisch portret van 2 havenwijken. Fundamenteel anders, maar toch verrassend gelijk.

De haven verbindt beide groepen

De Leidstarschool ligt aan de Brusselse haven, Roezemoes ligt in Zeebrugge waar je niet naast de haven kan kijken. Het leek ons interessant om te zien hoe het gegeven van de haven en de inwoners van hun buurt het leven bepaalt van de leerlingen.

Het artistieke eindresultaat waar beide klassen aan werken werd een film. De leerlingen stellen hun buurt voor aan de ander aan de hand van personages die, volgens hen, belangrijk zijn voor de buurt waarin ze wonen.

'Door samen te werken aan een artistiek product en door in contact te komen met de andere klasgroep, werden vooroordelen doorbroken en werd de blik van de leerlingen verruimd.'

Bewust van de stad waarin we wonen

Tijdens een eerste atelier in de klas werd het project duidelijk geschetst en werden de leerlingen enthousiast gemaakt. We analyseerden verschillende filmfragmenten, deze gaven de leerlingen een duidelijk beeld welk soort film we gingen maken. Wat is een documentaire film en wat is verschil met een fictiefilm?

Daarnaast brachten we hun buurt in kaart. In groepjes werden delen van hun stad of buurt subjectief uitgetekend. Alle plekken die ze kennen en die voor hen belangrijk zijn probeerden ze op de kaart uit te tekenen. Met polaroidcamera in de hand gingen ze op zoek naar belangrijke personages uit de buurt, de eerste fundamenten van de film werden gelegd. Door de eigen buurt te onderzoeken worden deze leerlingen zich bewust van de stad waarin ze wonen.

Vier film- en geluidateliers

We organiseerden vier film- en geluidateliers waarin we onder andere aandacht gaven aan camerastandpunten, beeldkader en compositie, (omgevings)geluid, beeldanalyse en interviewtechnieken.

Nieuwsgierig naar de anderen

Omdat de leerlingen nieuwsgierig werden filmden beide groepen de volledige klas (één voor één) als voorstelling van de klas aan de andere groep. Er ook werden postkaartjes naar elkaar verstuurd met telkens een persoonlijke vraag over hun stad, omgeving, interesses …

Beide groepen gingen ook bij elkaar op bezoek. Iedere klas heeft de andere groep op hun persoonlijke manier ontvangen met lekkere hapjes en een zelfgemaakte rondleiding in de buurt. Tijdens de uitwisseling stond de kennismaking centraal, maar daarnaast werden ook filmateliers in gemixte groepjes gegeven.

Productiedagen

Opgedeeld in filmcrews maakten de leerlingen een portret van hun personage. Iedere leerling had tijdens de filmateliers zijn talent gevonden en kon de functie opnemen die hem/haar het beste lag (cameraman, geluidsman of interviewer).

Door te werken in kleine groepjes kon ieder zich goed focussen, ieder had een belangrijke taak op zich. Dit zorgden ervoor dat elk kind aan het werk was tijdens de productiedagen. Dat is niet alleen veel leuker voor de leerlingen zelf, maar is ook zeer belangrijk om de focus te behouden. Iedereen is betrokken, iedereen is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Postproductie

Er werd beslist om de leerlingen niet te betrekken bij de montage. Dit was een puur praktische overweging. Het zou veel te veel tijd nemen om dit met de leerlingen samen te doen. In één van de ateliers werd er wel aandacht besteed aan découpage, de mogelijkheden van beeldwissels en de kracht van klank. Dit werd gedaan met de beelden die op dat moment al gemaakt waren door de leerlingen, zodat ze toch een goeie notie hebben van montage.

Zelf aan de slag?

Het volledige project werd getrokken door van vzw De Batterie. Bekijk de blog van het project en download het draaiboek met de volledige werkbeschrijving waarmee je zelf aan de slag kan.