BAKVOSSEN: een culturele expeditie

Pubers warm krijgen voor een middeleeuws dierenepos met een slecht einde. ‘Dat moet lukken’ dachten enkele leerkrachten van PORTUS berkenboom. Ze lieten de leerlingen van het vierde jaar Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) op een creatieve en artistieke manier kennis maken met de VOSSEN-streken van Reynaert. Het startschot was een fietstocht doorheen het ‘zoete land van Waas’. Patrick Maillard van Theater FroeFroe gaf ook workshops om de Reynaertfiguren uit te werken in poppen.

Bakvossen
Bakvossen 1
Bakvossen 2
Bakvossen 3
Bakvossen 5
Bakvossen 6
Bakvossen 7
Bakvossen 8
Bakvossen 9
Bakvossen 10
Bakvossen 11
Bakvossen 12
Bakvossen 13
Bakvossen 14
Bakvossen 17

De geschiedenis passeerde letterlijk onder de banden van hun fiets

PORTUS berkenboom is een school die cultuur en kunst hoog in het vaandel draagt. Elk jaar organiseren ze een groot project en deze keer vonden ze inspiratie bij VOSSEN, een culturele expeditie in het land van Reynaert. VOSSEN gaat niet enkel over Reynaert zelf, maar tijdens een fietstocht werden de leerlingen ondergedompeld in de rijke geschiedenis van de polders van het Waasland en de grensstreek met Nederland. Deelnemen aan VOSSEN was voor de leerlingen een ontmoeting met het verleden. De geschiedenis passeerde letterlijk onder de banden van hun fiets.

Reynaert is van alle tijden

Het dierenepos uit de 13de eeuw mag dan wel eeuwen oud zijn, toch is Reynaert van alle tijden. Anno 2018 is hij misschien wel actueler dan ooit. Dit dachten ook de leerkrachten van PORTUS berkenboom waar jongeren met uiteenlopende achtergronden samen komen. De zeven hoofdzonden, die de leidraad zijn van het epos, sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen die ook hun grenzen aftasten. Het thema ‘dieren’ leent zich goed om jongeren te laten reflecteren en persoonlijke eigenschappen te herkennen en benoemen.

De dieren vormen een spiegel

Na de fietstocht en de kennismaking met het verhaal van Reynaart de vos in het vak Nederlands, kozen de leerlingen een personage uit het epos. Ze kregen de opdracht om dit dierenpersonage te koppelen aan hun eigen persoonlijkheid en hielden zichzelf als het ware een spiegel voor als mens met elk zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Via waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse werkten de leerlingen hun dierenpersonage uit in verschillende creatieve technieken. Ze maakten ook een prachtige graphic novel met eigen teksten en tekeningen. Er werd vakoverschrijdend gewerkt in kunstgeschiedenis, waarnemingstekenen en beeldende vorming.

De professional gaf de leerlingen zelfvertrouwen en trots

Een volgende stap was het uitwerken van de dieren in 3D poppen. Hiervoor sprak de school Patrick Maillard van Theater FroeFroe aan. ‘Binnen onze school kunnen we steunen op een fantastisch lerarenkorps met zeer verscheidene artistieke achtergronden, maar toch is er niemand van ons team bedreven in het maken en bespelen van poppen. Hiervoor doen we graag beroep op een echte professional die hier dag in dag uit mee bezig is’, aldus leerkracht Katrien Vernimmen.

Patrick stak de leerlingen en leerkrachten aan met zijn passie en kennis. ‘Hoe maak ik uit een balk van mouse een speelpop?’ zag je veel leerlingen eerst denken. Maar Patrick gaf gerichte aanwijzingen en het resultaat was verbluffend. Nog belangrijker volgens Katrien: ‘Patrick heeft hen iets geleerd dat belangrijk is bij een creatief proces. Over zichzelf springen. Het was een intensief proces van wegnemen, toevoegen, kijken en herbekijken. De stukjes vlogen letterlijk de lucht in en het zelfvertrouwen en de trots groeiden.’

En dan kwamen de poppen tot leven

Patrick leerde de leerlingen ook spelen met de poppen. Dit verliep in het begin wat onwennig, maar door de aanwijzingen en spontaniteit waarmee Patrick de poppen hanteerde, kwamen de leerlingen langzamerhand los. Het was volgens leerkracht Katrien een unieke ervaring om hun eigen creatie tot leven te brengen en er ook een stukje van zichzelf in te leggen. Bovendien steek je er als leerkracht ook ontzettend veel van op. Niet alleen de technische kennis blijft je bij, maar ook de manier waarop hij bij de leerlingen emoties kan losmaken om de poppen tot leven te brengen is erg inspirerend.’

BAKVOSSEN – EXPO

Het resultaat van dit multidisciplinair project werd gepresenteerd in een BAKVOSSEN-EXPO. Ouders konden de expo bezoeken tijdens het oudercontact en ook de andere klassen brachten later een bezoekje. De leerlingen van het 4de jaar BAK stonden zelf de bezoekers te woord en deelden enthousiast hun ervaringen. Hierdoor kreeg de bezoeker een authentieke en artistieke kijk in dit inspirerend cultuurproject. De bibliotheek van Sint-Niklaas toont alvast interesse om de expo ook bij hen tentoon te stellen.

Tips van leerkrachten Liesbeth en Jan-Pieter:

  • Start tijdig met de logistieke organisatie en coördinatie.
  • Maak tijd vrij en laat alles niet te snel op elkaar volgen. Het gewone lessenrooster moet wijken tijdens de  projectweken.
  • Hou het aantal leerlingen beheersbaar. Als de groep niet te groot is, kan er veel intensiever gewerkt worden.Het betrekken van een externe partner is een serieuze meerwaarde. ‘Zonder Patrick zou dit nooit hetzelfde project geweest zijn’, aldus leerkracht Liesbeth Stas.

 

Organisaties Theater FroeFroe
Schooljaar 2018-2019
Projectverantwoordelijke Katrien Vernimmen, Liesbeth Stas en Jan-Pieter Cornelis