Boekenjuf Conny | We brengen de kleuters op 101 manieren in contact met boeken

‘Als kind was ik al gefascineerd door boeken en door tekeningen’, vertelt Conny. ‘Ik vind het enorm belangrijk dat kinderen met taal bezig zijn, maar dat ze ook goede voorbeeld kunnen overnemen van hun ouders en leerkrachten, want zien lezen, doet lezen!’

Het boekenrek in de klas
Boekenjuf Conny
Boeken in de klas

Vorig jaar hebben wij een schoolbibliotheek ingericht. Deze staat momenteel nog in zijn kinderschoenen, maar ieder jaar laten we het aanbod groeien door nieuwe boeken aan te kopen. De leerkrachten kiezen een centraal boek bij hun thema dat vervolgens wordt aangekocht.

Van deze boeken worden prentenboekendozen gemaakt, waarmee een verteltas, een verteltafel of -hoeken taliger gemaakt worden. Hier doen we in samenspraak met de leerkrachten beroep op de ouders om de inhoud van de dozen te realiseren. We werken ook aan kleuterparticipatie door middel van verteltassen rond sociale problemen, zoals zindelijkheid. Volgend schooljaar nemen we dan weer andere sociale en emotionele thema’s.

Naast de centrale boeken verrijken we de schoolbibliotheek ook met informatieve boeken, zoekboeken en knisperboeken. Op die manier willen we alle kleuters bereiken om aan het lezen te slaan.

 

Wie is Conny Durnez?

Conny is GOK-leerkracht en beleidsondersteuner op de kleuterafdeling van De Graankorrel in Geluwe.

Jarenlang was zij kleuterleidster en in haar hart is ze dat nog steeds. Haar liefde voor boeken is enorm groot en daarom werkt ze al haar ideeën uit tot in het kleinste detail.

 

Ouders stimuleren we om met boeken te werken

We geven de verteltassen ook mee naar huis geven, zodat men daar ook gestimuleerd wordt om met boeken bezig te zijn. Op het oudercontact heb ik trouwens een kleine workshop georganiseerd rond de verteltas en ouders weten nu waaraan ze zich kunnen verwachten.

‘Leerkrachten kiezen bij elk thema een centraal boek, dat boek kopen we vervolgens aan voor de schoolbib’

Conny Durnez - GOK-leerkracht en beleidsondersteuner op de kleuterafdeling

Pre-teaching met verhalen

Als GOK-leerkracht vertel ik preventief het centraal boek van een thema aan de laagtaalvaardige en anderstalige kleuters. Interactief voorlezen is daarbij heel belangrijk. Kleuters gaan communiceren door vragen te beantwoorden, door te fantaseren, door vooruit te lopen in het verhaal en door hun gevoelens te uiten. Er wordt gekeken naar het uitzicht van het boek en zo proberen ze de inhoud te voorspellen.

Alle kleuters doen aan boekoriëntatie en bij de oudere kleuters wordt er ook stilgestaan bij de schrijver en illustrator. Kinderen kunnen woorden uitbeelden of naspelen en kunnen een voorgelezen verhaal navertellen. Zo leren ze de taal van een boek te begrijpen.

De Beste Boekenjuf/meester van het jaar

De prijs voor de Beste Boekenjuf/Boekenmeester beloont leerkrachten (kleuterschool en basisschool) die een concrete en dagelijkse inzet tonen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. In het magazine brengen de kandidaten hun verhalen en je vindt er massa's tips en tricks rond lezen en leesplezier in de klas.

CANON Cultuurcel en de Groep Kinderboekenuitgevers zoeken een juf of meester, zorgleraar of -coördinator uit het basisonderwijs (kleuter- en lager) die zich inzet voor leesbevordering en werken met kinderboeken aanmoedigt.

Nomineer jouw kandidaat

Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school met een rijk en recent aanbod? En wie wakkert in jouw team het leesvuur aan? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? Ken jij zo iemand? Nomineer je kandidaat via boekenjuf.be.

Boeken zijn de beste manier om de woordenschat te vergroten

In de klas bieden we veel aandacht aan de taalhoeken. In de computerhoek ga ik bewust woordenschat rond een bepaald thema stimuleren. Samen met de kleuters maak ik een PowerPointpresentatie waarvan ze zelf de woordenschat mogen inspreken. In de toekomst willen wij ook graag luisterboeken maken zodat zij deze woorden ook kunnen horen.

Ik probeer de kleuters de kans te bieden om alle aspecten van het leesplezier te ervaren. Op dinsdag lees ik gekende en minder gekende sprookjes voor. Dan wordt er niet interactief voorgelezen om de magie van het verhaal niet te doorbreken.

Schoolhoofd Jos Depoortere over boekenjuf Conny

Conny is een werkpaard. Op korte termijn heeft zij tal van nieuwe initiatieven in onze school gelanceerd.

Zij heeft een hart voor het kleuteronderwijs en ondersteunt haar collega’s met haar enthousiasme en dat werkt aanstekelijk. Conny onderhoudt ook het contact met de Gemeentelijke Bibliotheek en hier plukken onze leerlingen de vruchten van! Daarnaast heeft zij met ouders en collega’s het Leespaleis ingericht en de kinderen vinden dit fantastisch.

Eerst boekenplezier, dan volgt leesplezier vanzelf

Binnen een aantal weken ga ik met de kleuters verschillende boeken maken, zoals een levensgroot kookboek waarin de leerlingen kunnen kruipen. Daarnaast vragen wij ouders en grootouders om te komen voorlezen in de klas.

Kleuters uit de derde kleuterklas proberen wij te stimuleren door middel van een leespaspoort. Bij ieder bib-bezoek krijgen zij een kruisje op hun paspoort.

Deze kinderen kunnen nog niet lezen, maar het is belangrijk dat ze bezig zijn met boeken, aangezien ze daarna naar het eerste leerjaar gaan. Ouders krijgen een brief waarin het belang van voorlezen duidelijk gemaakt wordt en waarbij ze enkele tips krijgen om voor te lezen. Daarnaast maak ik reclame voor de snippertas: dit is een rugzakje met prentenboeken op maat van de kleuters.

‘Samen met de kleuters maak ik een PowerPointpresentatie waarvan ze zelf de woordenschat inspreken’

Conny Durnez - GOK-leerkracht en beleidsondersteuner op de kleuterafdeling

De boekenquiz van de kleuterklas

Een ander leuk initiatief dat wij organiseren is de boekenquiz voor de derde kleuterklas. Tijdens deze quiz worden er vragen gesteld over de boeken die tijdens het schooljaar werden voorgelezen. Ze doen dit enorm goed, maar de beker die eraan vast hangt, geeft hen dat extra duwtje in de rug!

Door samen te werken met de bib versterken we onze boekenwerking

Samen organiseren wij een aantal initiatieven, zoals het voorleesontbijt waar de bibliothecaris een ontbijt voorziet en de school voor voorlezers zorgt. Dit schooljaar kwam er een verteller naar de bib om de kleuters mee te nemen in zijn fantasiewereld.

Ieder jaar organiseer ik bibactiviteiten voor alle kleuterklassen, zoals de snuffelzoektocht met Jules voor de allerkleinsten, de raadselspeurtocht voor het tweede kleuterklasje en de letterdief in de bib voor de oudste kleuters.