De geboorte van drie reuzenbaby’s

De Reuzenstoet is één van de oudste tradities van Borgerhout. De leerlingen van de lokale Franciscusschool dragen er graag hun steentje aan bij: ze lopen met drie zelfgemaakte reuzen mee en zingen intussen liedjes waar ze mee over brainstormden.

In 1712 besloot Borgerhout om voor het eerst een reuzenommegang te organiseren. Meer dan 300 jaar later bestaat de traditie nog steeds. Zorgjuf Annelies van de Franciscusschool noemt het zelfs ‘iconisch’: ‘Toen ik klein was, liep ik zelf mee met die stoet, samen met mijn zwemclub. Het is dan ook heel fijn dat we als school de reuzenstoet waarderen en dat we de traditie doorgeven aan de volgende generatie’.

Camma Leona

Enkele jaren geleden werd al een reus gemaakt, de kameleon Camma Leona! Een toepasselijk symbool voor een school die meer dan twintig nationaliteiten kent. ‘Met de leerkrachten hielden we een brainstorm. Zo kwamen we tot het idee om drie nieuwe reuzen te creëren, de baby’s van Camma Leona. En daar hoorde ook een lied bij’, vertelt Juf Annelies.

‘De nieuwsgierigheid van de leerlingen werd geprikkeld aan de hand van een reuzenei, dat in de gang werd opgesteld. Sommige kinderen dachten eerst dat het om een Paasverrassing ging!’

Drie nieuwe kameleon-baby’s

Tine Joris ondersteunde het project. Zij werkte vroeger freelance bij De Reuzen vzw - de vzw achter de Reuzenstoet - en richtte daarna haar eigen vzw op, COL. Een collectief van kunstenaars en kunstdocenten in allerlei disciplines.

‘Tijdens mijn eerste bezoek aan de school probeerde ik polshoogte te nemen’, vertelt Tine. ‘Wat leeft er bij de kinderen, wat willen ze graag kwijt? De leukste ideeën werkten we verder uit. Zo mochten de leerlingen tekeningen maken, maar ook bedenken welke klanken zo’n kameleon-baby zou maken. Welke kleuren zouden ze mooi vinden, wat zouden ze graag eten? De creativiteit van de leerlingen is heel belangrijk, het is niet de bedoeling dat ze iets kant-en-klaar gaan reproduceren.’

De leerlingen ontwierpen vanuit hun eigen creatieve gedachten drie totaal nieuwe reuzen’, vult juf Annelies aan. ‘Doordat ze een unieke look en een eigen persoonlijkheid hebben, konden ze hen echt kneden zoals ze wilden, met eigenschappen en talenten die de kinderen zelf belangrijk vinden’. Zo ontstonden de mannelijke Kama Akhdar (groen, kan goed voetballen) en Kwalmeleon (blauw, kan goed zwemmen) en de vrouwelijke Sahara Leona (rood, heeft veel energie).

Reuzestraffe muziek en moves

‘Na het maken van de nieuwe reuzen, verdeelden de leerlingen zich in twee groepen: zij die vooral wilden zingen en zij die graag één van de baby’s wilden dragen’, vertelt juf Annelies.

De zangers gingen aan de slag met muzikant en sound designer Youri Van Uffelen. Hij hielp om twee originele nummers in elkaar te steken: ‘Eén lied was een soort schoollied, gelinkt aan de mama Camma Leona, dat behoorlijk mocht swingen. Het andere nummer was specifiek bedoeld voor de stoet en moest inhoudelijk over de Camma Kids gaan. Dat werd meer een rap, met hiphop-invloeden’. De dragers leerden hoe je lichaamstaal kan gebruiken en via je bewegingen iets te vertellen.

‘De leerlingen hebben grote stappen gezet hebben qua samenwerking en hebben hun fantasie goed laten werken’, besluit juf Annelies.

Tips van juf Annelies

  • Kom naar buiten met je project. Een toonmoment voor de andere leerlingen van de school is prima, maar iets tonen aan de hele gemeente is pas echt straf. Het is fijn voor kinderen om naar buiten te treden met iets waar ze hard aan gewerkt hebben en zich deel te voelen van hun grotere gemeenschap.
  • Besteed genoeg aandacht aan communicatie. Het is heel fijn als ouders komen kijken en hun kinderen zien stralen - maar één keer een briefje meegeven is niet voldoende. Herinner hen er meermaals aan waar en wanneer het project doorgaat.
  • Beweeg! Zingen en dansen is een heerlijke uitlaatklep voor kinderen. Ook kinderen die een beetje te verlegen zijn om het voortouw te nemen, kunnen toch deel uitmaken van de groep door bijvoorbeeld een eenvoudig instrument te bespelen.
  • Probeer een geschikte repetitieruimte vast te leggen. Een locatie met genoeg ruimte, daglicht, een aangename akoestiek en een veilige plek om eventuele kostuums en rekwisieten op te bergen maakt het repeteren des te fijner.
  • Probeer genoeg draagkracht te creëren binnen de school. Hoe meer leerkrachten het nut en de meerwaarde van het project zien en erkennen, hoe makkelijker het wordt om alles te organiseren.
  • Een multidisciplinair project biedt iets voor iedereen. De ene leerling zal vooral geïnteresseerd zijn in kostumering en knutselen, de andere in verhalen en teksten en nog een andere wordt vooral blij van muziek en zang. Als je een paar zaken combineert, vindt iedereen iets dat hem of haar aanspreekt.  

Ondersteund door de academie

‘Het is belangrijk dat de leerlingen lokaal erfgoed meekrijgen, en deelnemen aan de Reuzenstoet maakt onze school ook zichtbaar in de buurt’, vertelt directeur Koen Huyck. ‘Het muzische meegeven is minstens even belangrijk als de meer cognitieve vakken. Daarvoor werken we samen met de muziekacademie in Hemiksem.

‘Dat is een project van meerdere jaren: In een eerste fase gaven de leerkrachten dko lessen die de creativiteit van de kinderen aanspraken en overlegden ze daarna met onze leerkrachten hoe ze dat precies aanpakten. Daarna volgde er een fase van samen lesgeven. Stilaan werden onze leerkrachten helemaal ‘losgelaten’ en observeren de leerkrachten dko enkel nog. Met hun feedback konden we zelf muzische lessen opbouwen.’

Auteur Sofie Rycken
Schooljaar 2018-2019
Projectverantwoordelijke Zorgjuf Annelies Henderieckx