De kortfilm van de leerlingen van het 4de leerjaar

Hoe bereik je de eindtermen van het muzische domein media in een levensechte context? Hoe pak je het op een andere manier aan? 15 leerlingen van het 4de leerjaar van Basisschool De Buurt maakten zelf een kortfilm. Ze werkten zo geïntegreerd aan meerdere leerdoelen van o.a. taal, sociale vaardigheden en media. Vzw Filemon werd betrokken voor hun expertise.

""
Leerling kijkt van achter zijn camera naar het verloop van de kortfilm
""
""
""
""
""
""

‘In onze taalmethode werken we ieder jaar rond het thema Beeldbuisbengels. Daarin verkennen de leerlingen de wereld van de televisie. Ze lezen over televisie en televisieprogramma’s, ze wisselen ervaringen uit, ze maken kennis met verschillende soorten programma’s en ze gaan hun eigen kijkgewoonten na’, vertelt meester Kurt. ‘In dat thema zag ik kansen om het eens creatiever en geïntegreerd met meer leerdoelen aan te pakken, door bijvoorbeeld zelf met camera’s aan de slag te gaan in plaats van er over te lezen in een handboek.’

Omdat de school in verbouwing is, verhuisden het 4de, 5de en 6de leerjaar naar een andere vestigingsplaats iets verderop. Dit grepen we aan als vertrekpunt voor een kortfilm. We wilden de leerlingen van de lagere klassen en alle ouders op een positieve manier informeren over de werking in deze vestigingsplaats. Het werd een verhaal met spoken, unicorns, clowns en een heel verrassend einde.

Videoregisseur Steffi weet van aanpakken

‘Op donderdag kwam ik een eerste keer naar de klas’, zegt Steffi van vzw Filemon. ‘Ik vertelde dat we samen een kortfilm zouden maken over de nieuwe vestigingsplaats. We begonnen te brainstormen over de invulling en de zotste ideeën en verhalen kwamen naar boven: Er huist een spook in de nieuwe containerklassen, er wonen ratten die je opeten en unicorns zijn er om je te beschermen.

Al deze ideeën regen we aan elkaar tot één verhaal: Een nieuwe leerling start op school. Hij leert zijn klasgenoten kennen op de hoofdschool en samen nemen ze de bus naar de vestigingsplaats. Onderweg vertellen de leerlingen de gekste verhalen over de nieuwe school en eens aangekomen op school gebeurt er iets onverwachts …’

'De leerlingen bereiken de eindtermen van het muzische domein media in een levensechte context. Tegelijk werken we aan taalbevordering - spreekkansen, jezelf uitdrukken - en sociale vaardigheden als samenwerken en naar elkaar luisteren.'

Kurt - leerkracht

De week erna werkten de leerlingen iedere voormiddag met Steffi en meester Kurt aan het project:

 • De leerlingen leerden werken met camera’s, microfoons, camera-posities, hoofd- en detailopnames en met monteren met iMovie op de iPads.
 • Ze liepen te voet het traject van de hoofdschool naar de vestigingsplaats en vlogden onderweg met tablets over de leuke, verrassende en ongewone dingen die ze tegenkwamen. Ze vlogden ook in de klas en op de schoolbus .
 • Ze namen interviews af over hoe de verhuis ervaren werd bij de leerlingen van het 5de en 6de, bij de leerkrachten en bij de ouders. Wat brengt de verhuis voor hen teweeg? Hoe gaat het leven er aan toe en wat leeft er bij hen? En welke verwachtingen of zorgen zijn er? … Door stil te staan bij de interviewtechnieken oefenden de leerlingen hun sociale vaardigheden en taalvaardigheden. Als het interview in een andere taal gebeurde, zorgden ze voor een Nederlandstalige ondertiteling. Een geïntegreerde taaloefening!
 • De leerlingen verdeelden de rollen, zorgden voor cameravrouwen en geluidsmannen, oefenden hun teksten en filmden in de klas, op de bus en op de straat. Zo bereikten ze heel wat leerdoelen zoals communiceren via digitale media, zich inleven in personages en hun gedrag hieraan aanpassen.
 • Ze zorgden voor achtergrondmuziek en ervaarden daarbij dat je gevoelens kan opwekken via geluiden.
 • In de green key studio maakten ze de speciale effecten, zoals het spook dat uit het bord tevoorschijn kwam.

Wist je dat ...

Brusselse scholen kunnen bij het uitleenloket van de VGC voor weinig geld professioneel audiovisueel materiaal zoals camera’s, statieven en microfoons ontlenen.

Culturele vaardigheden en dragers

Wil je meer inzetten op cultuur in jouw klas? Ontdek de theorie Cultuur in de Spiegel.

CIS cirkel basis

Culturele vaardigheden

waarnemen

 • Tijdens de wandeling naar de vestigingsplaats observeerden we, luisterden we naar en roken we zelfs alle leuke, speciale, bijzondere dingen die we tegenkwamen.
 • We keken naar andere filmpjes en ontdekten cameratechnieken en -standpunten.

verbeelden

 • We fantaseerden over gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden onderweg naar school, of in de containerklassen.
 • Onze verzinsels vertaalden we naar een verhaal, een scenario, acteersessies en uiteindelijk een kortfilm.

conceptualiseren

 • Onze ideeën beschreven we in een uitgeschreven scenario, met tekst voor ieder personage.
 • Bij de interviews in andere talen zorgden we voor ondertiteling.
 • In de vlogs vertaalden we onze ideeën en gevoelens in woorden.

analyseren

 • Na de projectweek kwamen Steffi en de leerlingen samen om het project te ontleden en te evalueren aan de hand van een kringgesprek. Hoe hebben we het gedaan? Wat liep er vlot? Wat doen we volgende keer ander?
 • We vergeleken de huidige situatie op school met die van vorig jaar op de hoofdschool. We zochten gelijkenissen, maar ook verschillen. Deze conclusies namen we mee in ons filmpje.

Dragers

lichaam

 • Bij de scenes moesten we ons inleven in personages en ons gedrag, onze mimiek en onze lichaamshouding aanpassen aan de emoties van het personage.

voorwerpen

 • We werkten met camera’s, statieven en microfoons, maar ook met iMovie en een green key studio.

taal

 • We leerden stemtechnieken en moesten duidelijk articuleren.
 • We leerden heel wat vakjargon uit de filmwereld, CUT!

Grafische tekens

 • Wij maakten geen gebruik van grafische tekens, maar we hadden bijvoorbeeld een schema van het scenario, een tijdspad voor het traject, een stadskaart of een grafische weergave van de route naar school kunnen maken.
Auteur Raf Schevenels
Organisaties vzw Filemon
Schooljaar 2019-2020
Projectverantwoordelijke Kurt Poelmans, leerkracht 4de leerjaar