De mooiste vis van de zee

De kleuterjuffen van Basisschool Klein Seminarie Hoogstraten hadden een plan! Ze wilden de muzische domeinen in hun verscheidenheid aan bod laten komen! Werken met nieuwe materialen en technieken waarmee ze nog niet zo veel ervaring hadden vonden ze een goed idee. De nadruk kwam te liggen op samenwerken: ieder draagt zijn steentje bij en helpt waar nodig. 

‘We vertrokken vanuit het prentenboek De mooiste vis van de zee. De prentenboeken zijn inhoudelijk waarde(n)vol maar ogen ook heel bijzonder. Het boek inspireerde ons en onze kleuters om muzisch in de verschillende domeinen aan de slag te gaan. Kleur, beeld en materiaal leidden ons tot experimenteren met dans en lichaamsexpressie. Heel procesmatig groeiden we naar een voorstelling voor ons kleuterfeest. Daar lieten we feeërieke kleuren samensmelten, bewogen we als visjes en andere waterdieren op passende muziek en zongen en dansten we als 'mooiste' visjes.’

Ondergedompeld in een mediabad

‘Dit schooljaar stond het domein 'media' in de picture op onze basisschool. Met dit project wilden we onze kleuters onderdompelen in een mediabad. We vertrokken vanuit twee vragen: 'Hoe maken we sprekende beelden met een fototoestel?' en 'Hoe kunnen we ons kunstzinnig laten inspireren door een heel mooi ogend prentenboek?'.’ 

‘We lieten ons hierbij motiveren en inspireren door fotografe Evy Raes. We leerden van haar hoe we met beelden muzisch met fotografie aan de slag konden gaan. Ze toonde dit door effectief samen met onze kleuters en kleuterjuffen in de klas aan de slag te gaan! Al doende leren dus. Met Evy’s deskundige hulp verkenden we samen houdingen, achtergronden en knappe verkleedmaterialen. Verschillende fotografie-opdrachten zoals lightpainting, portret, inkleuren via projectie en stopmotion werden geschreven op kleutermaat.’

Vele kleuters met elk hun talent

‘We wilden de muzische domeinen aan bod laten komen en daardoor de verschillende muzische talenten bij onze kleuters tot uiting laten komen en aanspreken. Binnen het domein beeld brachten we een bezoek aan de tentoonstelling van de kunstacademie (IKO Hoogstraten) rond het werken met speciale verftechnieken. De kleuters beschouwden de kunstwerken en keken met grote ogen. De rondleiding werd gegeven door een iko-leerkracht die ook ouder is van een kleuter op onze school. Nadien beschouwden we de mooie tekeningen van het prentenboek De mooiste vis van de zee en gingen we zelf aan de slag op onze kleuterschool met deze vernieuwende technieken. Ook de secundaire school Klein Seminarie Hoogstraten ondersteunde ons hierbij. Studentengroepjes uit de richting humane wetenschappen keken telkens met een andere muzische blik naar het prentenboek en werkten een beeldende activiteit uit met de kleuters.’

'Vooral de stopmotion-techniek was erg in trek. De kleuters bleven telkens opnieuw vragen om weer een filmpje te maken. Het was een zeer leerrijke ervaring!'

‘De domeinen muziek, bewegingsexpressie en media vulden elkaar aan. Bij muziek dansten en bewogen we op 'watermuziek', experimenteerden we met instrumentale uitvoeringen en bewogen we expressief. We werden hierbij ondersteund door De Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen en het kinderkoor van Hoogstraten. Zo werkten we naar de opvoering op ons kleuterfeest. 

Bij bewegingsexpressie experimenteerden we met houdingen en poses. We gebruikten zelfgemaakte verkleedkleren en attributen. Dit deel koppelden we aan het fotografische deel met Evy, het domein media.’ 

‘Bij muzisch taalgebruik maakten we grappige poëzie en jabbertalk. Dit gebruikten we als tussenstukjes op het kleuterfeest. We hebben hierbij veel aandacht besteed aan het inoefenen en het naar voren brengen op een originele manier. Opnieuw konden we op de steun van de academie rekenen.‘

‘Ten slotte hebben we bij het domein drama de Rode Draad box van het prentenboek laten groeien tot een aaneensluitend verhaal. Na het project hebben de collega’s aan elkaar de aangeleerde technieken van fotografie getoond. Ze zijn hier met de kleuters nog mee aan de slag gegaan. Vooral de stopmotion-techniek was erg in trek. De kleuters bleven telkens opnieuw vragen om weer een filmpje te maken. Het was een zeer leerrijke ervaring!’

Auteur Raf Schevenels
Organisaties Kijk! vzw
Schooljaar 2014-2015
Projectverantwoordelijke Marjan Putman en Leen Hermans