De mythe van de ring

Nadat de leerlingen in de klas werkten rond Noorse mythen en sagen, verzonnen de leerlingen een eigen verhaal dat ze verwerkten tot een animatiefilm. Ze maakten onder begeleiding van professionelen zelf de popjes, het decors en verzorgden ook de muziek.

De Ring heeft in zijn schoolpopulatie veel jongeren uit kansarme gezinnen, waar thuis weinig ruimte is om aan cultuur te doen. Daarom organiseert de school zelf regelmatig uitstappen naar toneel en tentoonstellingen. ‘Daarnaast hebben we ook veel aandacht voor crea, waarbij we proberen geïntegreerd te werk te gaan en in te spelen op wat heerst en leeft in Turnhout. Daarom dienen we ook elk jaar een dynamoPROJECT in’, zegt leerkracht Ines De Roover. ‘Dit jaar was dat het project De mythe van de ring.’

Het idee voor het project ontstond vanuit de wens bij de leerkrachten om eens een mediaproject op poten te zetten; een animatiefilm. ‘We kozen een thema dat we in de gewone leervakken konden inleiden: Noorwegen en zijn mythes en sagen. Daarna zijn we met de leerlingen op dramaworkshop geweest om een verhaal te schrijven rond ‘De Ring’ op basis van zo'n mythe. Ze hebben daar vervolgens poppetjes en een decor bij gemaakt, waarna we dat gefilmd hebben. Op het einde hebben we geluid op het filmpje gezet.

Het resultaat hebben we op het oudercontact aan de ouders laten zien. Normaal zouden we ook nog stemmen inspreken, maar daarvoor ontbrak ons de tijd en het budget. Waarschijnlijk doen we dat volgend jaar op een bescheiden manier.’

Bij elke stap zijn we met externe partners in zee gegaan, die ons ondersteunden met hun ervaring’, legt Ines uit. ‘Via Kunst In Zicht zijn we in contact gekomen met de juiste professionelen. Voor de leerlingen was het ook een extra dimensie om met nieuwe mensen te werken.’

‘Het was voor de leerlingen een heel leerrijke en leuke ervaring om op een creatieve manier een eigen film te maken’, besluit Ines. ‘Doordat er meerdere klassen meewerkten, werd het project ook door een groot deel van de school gedragen. leerlingen vroegen aan elkaar waar zij mee betrokken waren, wat zij gemaakt hebben ... Om dan vervolgens met professioneel materiaal te filmen, dat was voor hen heel spannend.’

Tips van juf Ines

  • Integreer je thema in je lessen. Wij hebben uitgebreid gewerkt rond Noorse mythen. Daar hebben we de vruchten van geplukt tijdens het project.
  • Laat je begeleiden door experten. Volg de dramaworkshop en maak je verhaal.