De Robot van het Rabot

Meer aandacht voor techniek in de klas, dat was het uitgangspunt voor De Robot van het Rabot, een project van Vrije Basisschool De Mozaïek uit de Gentse Rabotwijk. Vijf weken lang werkten de leerlingen rond het thema robots, met als klap op de vuurpijl een toonmoment.

Nadat een gebrek aan aandacht voor techniek was vastgesteld, en de leerlingen zelf vroegen om rond robots te werken, zette de school een project op waarbij via techniekvoormiddagen, workshops en bedrijfsbezoeken gewerkt werd rond techniek. Het thema van de robot stond daarbij centraal.

Tijd voor een groter project

‘Cultuurparticipatie is al jaren belangrijk op onze school’, vertelt leerkracht Katrien Van de Putte. ‘We proberen dan ook elk schooljaar een project op poten te zetten, telkens met een andere invalshoek. We hebben al samen verhalen geschreven, gedanst, noem maar op. Dat waren kleinere projecten, maar sinds september is de capaciteit van onze school uitgebreid. Er kwamen twee groepen kinderen bij en dat maakte dat dit project sowieso groter werd.’

Brainstorm met leerlingen, ouders, partners

‘De 'Robot van het Rabot' is ontstaan uit de vaststelling vorig jaar dat we met onze school dringend eens een focus op techniek moesten leggen. Vanuit de kinderen was al de vraag gekomen om eens rond robots te gaan werken, en dat paste helemaal in dat idee. We besloten meteen om dat naar de hele school open te trekken. Een brainstorm riep almaar nieuwe ideeën en mogelijke partners op, ouders gingen mee denken ... en zo kreeg het project langzaam vorm.’

Techniek beleven op het terrein

‘Het idee was vooral om de kinderen techniek te laten beleven. Dat gebeurde zowel in workshops als door bedrijven en andere organisaties in de buurt die ons op technisch vlak iets konden bieden te bezoeken. Dat waren fabrieken die met robotarmen werkten, een hogeschool die opleidingen elektromechanica geeft (Technologiecampus Gent - KU Leuven), maar ook het Design museum waar zo'n robotarm staat. Ook bij Stichting Logos, een organisatie die geluidenrobots maakt zijn we langsgegaan, en bij Timelab bouwden de leerlingen tekenrobots.’

Sloop- en bouwatelier

Het was echter het doen dat van belang was, zo blijkt. ‘Op klasniveau werd het thema robots uitgewerkt volgens het niveau van de leerlingen’, vertelt Katrien. ‘Ze leerden over tandwielen, er waren proefjes met magneten en er werden vijf klasdoorbrekende techniekvoormiddagen georganiseerd en workshops waarop werd samengewerkt met kunstenaar Bob Van de Putte. Onder zijn begeleiding bouwden de kinderen robots.

Daarnaast was er een sloopatelier waarin de kinderen allerhande technische toestellen uit elkaar konden halen, en met het  materiaal ook robots konden bouwen. Dat alles resulteerde uiteindelijk in een toonmoment. Dat bestond uit een verkenningswandeling door ons gebouw, en een tentoonstelling met foto's, de geknutselde robots ...’

Klasdoorbrekend werkt voor iedereen

Het resultaat was een project waar iedereen met plezier op terugkijkt, zegt de juf. ‘Er was een grote betrokkenheid bij de kinderen, maar ook de ouders waren echt geboeid en trokken soms mee op opdracht. En het klasdoorbrekende aspect van de workshops gaan we zeker onthouden; dat was een erg goeie ervaring.’

Tips van juf Katrien

  • Bekijk met het onderwijsteam naar wat de kinderen aanbrengen, voel waar een nood ligt. Bij ons was dat techniek, maar dat kan net zo goed iets anders zijn.
  • Maak elkaar enthousiast en begin ideeën te sprokkelen. Bekijk de haalbaarheid daarvan en verdeel de taken.
  • Zet een project met een duidelijke timing op. Pas die kalender regelmatig aan als dat nodig is, en hou iedereen op de hoogte.
  • Laat de workshops en de bezoeken plaatsvinden, werk samen met de kunstenaars zoals voorzien.
  • Besluit met een toonmoment.
Auteur Raf Schevenels
Schooljaar 2013-2014
Projectverantwoordelijke Katrien Van de Putte