De Stip

Geïnspireerd door het gelijknamige prentenboek werkten de kleuters samen met een beeldend kunstenaar aan het muzisch initiatief De stip. Via het beleven van ronde vormen en bewegingen zetten de leerlingen hun eigen spoor uit. Ontdekken en beleven van grafische kenmerken en terugkerende patronen stonden centraal. 

AANTAL LESTIJDEN OF LESUREN/WEEK: 

AANTAL WEKEN: 7

BESCHRIJVING

De school wou met dit samenwerkingsinitiatief via het beleven van ronde vormen en bewegingen (dans) een eigen artistiek spoor uitzetten. Het project is geïnspireerd op het gelijknamige prentenboek De stip. Het doel was om een vervolgverhaal te verzinnen op het boek. De leerkrachten lieten de kleuters ontdekken hoe ze zelf hun levensverhaal konden vorm geven.

Tijdens het project ontdekten de kleuters uitdeinende ronde vormen door te experimenteren met allerlei druktechnieken, bewegingen en vloeibare materialen. Het ontdekken van grafische kenmerken en terugkerende patronen gaf verwondering bij de kinderen. Onderzoeken, genieten en durven was het belangrijkste.

Samen met de beeldend kunstleerkracht en een dansdocente wilden de leerkrachten ontdekken met welke ronde materialen je zelf bellen kunt maken, o.a. door bubbelexperimenten. De kinderen maakten kennis met kunstwerken van Candice (ronde vormen) en leerden zo kunst anders bekijken. Vervolgens gingen de kleuters zelf creatief aan de slag. Dit resulteerde in een mooie tentoonstelling van kunstwerken op het schoolfeest.

Een aantal activiteiten: 

 • Samen brainstormen met de kleuters en op zoek gaan in de eigen omgeving naar stippen en ronde vormen.
 • Via allerlei Sherborne-oefeningen (bewegingsactiviteiten waarbij de bewustwording van het eigen lichaam als trap leidt naar zelfbewustzijn) verkennen welke sporen we kunnen achterlaten met ons lichaam, met ronde vormen en cirkelende bewegingen, ...
 • De dansleerkracht vertrok vanuit bewegingen en zette deze om in beeld.
 • Experimenteren met materialen zoals houtskool, bekers smelten in ronde vormen, hoepels versieren.
 • Muzikale rondo (dicht- en muziekvorm).
 • De leerlingen werden in leefgroepen verdeeld: klein en groot ontdekten samen en hielpen elkaar.

 

DOELSTELLINGEN  

 • Het ultieme doel was groeien in zelfvertrouwen‘Make your mark and see where it takes you’. De wereld'bol' verkennen door de eerste stap te zetten en te durven ... daar ging het over!
 •  De school vond het belangrijk om kinderen te leren geloven in hun eigen talenten. Ze zagen veel frustratie bij de kleuters doordat meer kinderen op school met een moeilijke thuissituatie te maken krijgen. Ze hebben het gevoel dat niets hen lukt en alles tegenzit. Door te kijken naar de kinderen en samen te zoeken wat hen bezighoudt, begeleidden beide leerkrachten de kleuters en lieten ze hen groeien in succeservaringen. Iedereen is goed in iets.
 •  De druk op de maatschappij is hoog en ook al voelbaar bij kleuters. Er wordt veel verwacht, de lat wordt hoog gelegd, faalangst wordt ook bij de jongste kleuters meer en meer voelbaar. Met dit project wou men kinderen laten voelen dat 'niets fout is'. Alles wat je doet-probeert-is goed. Dit was ook de boodschap in het verhaal. Dit samenwerkingsinitiatief gaf hen de kans om origineel, uniek en anders te zijn. De focus lag op welbevinden.
 • Dit project wou ook kinderen leren omgaan met spanning en ontspanning.

CULTURELE VAARDIGHEDEN EN DRAGERS

Wil je meer inzetten op cultuur in jouw klas? Ontdek de theorie Cultuur in de Spiegel.

 

CULTURELE VAARDIGHEDEN  
 • Beleving door dans en beweging stond centraal in dit samenwerkingsinitiatief.
 • Waarnemen van vormen, grafische kenmerken, kunstwerken en materialen.
WAARNEMEN  
 • Beleven van vormen en bewegingen.
 • Ontdekken van vormen, grafische kenmerken en experimenteren met materialen.
 • Nadenken over welke vormen je zelf kan maken.
 • Het maken van een eigen creatieve verwerking.
VERBEELDEN  
 • Tijdens de brainstorm zoeken kinderen naar concepten van stippen en ronde vormen.
CONCEPTUALISEREN  
 •  Deze vaardigheid werd niet gebruikt. 
ANALYSEREN  
DRAGERS  
 • Dans en beweging stond centraal in dit samenwerkingsinitiatief. De leerlingen gebruikten hun lichaam, gebaren, bewegingen bij de dansoefeningen. Beweging en dans waren belangrijk om mee in het verhaal te stappen. Door de bewegingsactiviteiten via Sherborne oefeningen ontdekten de leerlingen cirkelende bewegingen met hun lichaam. 
LICHAAM  
 • Vele voorwerpen en materialen werden gebruikt: hoepels, houtskool, bekers.
VOORWERPEN  
 • Taal werd gebruikt bij de brainstormsessie over vormen en stippen.
TAAL  
 • /
GRAFISCHE TEKENS  

PROCES

De kunstleerkrachten gingen met hun deskundigheid rond beeld en dans aan de slag in de basisschool. Tijdens een voorbereidend gesprek tussen de leerkrachten en de kunstleerkrachten was er meteen een klik tussen beide partijen. Door een goede organisatie en gemaakte afspraken verliep alles vlot.

Beide partijen waren goed op elkaar afgestemd en voelden goed aan waar er naartoe werd gewerkt. De samenwerking was fris en ondernemend waardoor er geen standaard voorgekauwde dingen werden aangeboden aan de leerlingen. Er kwamen nieuwe en leuke ideeën naar boven. De activiteiten met eenvoudige materialen werden net dat ietsje meer.

Doorheen het proces stond onderzoeken, genieten en durven centraal.

RESULTAAT

Tijdens de lessen zagen de leerkrachten de kinderen groeien in hun zelfvertrouwen. Van bang en onzeker tot zelf op ontdekking gaan en nieuwe dingen uitproberen. Ze toonden tijdens het samenwerkingsinitiatief ook een hoge betrokkenheid en concentratieboog.

Door de lat zo laag mogelijk te houden, probeerden de leerkrachten om de kinderen aan te zetten tot creativiteit. De leerkrachten ervaarden dat sommige kinderen vooraf nog niet wisten wat ze wilden maken, maar omdat ‘niets fout was’, gingen ze volop ontdekken en groeien. Hierdoor was het resultaat heel verrassend en creatief.

De kinderen werden meegetrokken in het verhaal en eigen talenten werden ingezet zonder hier echt van bewust te zijn. Hierdoor stonden de kleuters soms perplex van hun eigen kunnen. Het verleggen van grenzen en hun zelfvertrouwen is op een mooie manier gegroeid.

Door de gebruikte methodieken van de kunstleerkrachten (dans, beweging en rustige muziek) bleef geen enkele kleuter aan de kant staan. Iedereen deed op zijn tempo mee. De kinderen werden gestimuleerd om op ontdekking te gaan met hun eigen lichaam. 

De kinderen leerden ook eigenaar te zijn van hun levensverhaal door een creatief en uniek vervolgverhaal op De stip te verzinnen. Zo ontdekten ze dat ze hun eigen levensverhaal mee konden creëren.

Het samenwerkingsinitiatief gaf leerkrachten de kans om nieuwe werkvormen en andere materialen te ontdekken en zo de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Succesfactoren
Het positieve van dit project was eerst en vooral de goede samenwerking met de kunstleerkrachten. Door een goede organisatie en gemaakte afspraken verliep alles heel vlot. Daarnaast was het een meerwaarde voor de klasleerkracht (of het leerkrachtenteam) om nieuwe en leuke ideetjes van de kunstleerkrachten te krijgen. Dat zorgde voor een frisse wind.
 
Valkuilen
 • Een goede organisatie is al het halve werk. Zorg dat je samen het doel en thema van het samenwerkingsinitiatief scherp stelt. Een voorbereidend gesprek is echt nodig.
 • Verdeel de kinderen in leefgroepen zodat jong van oud leert en vice versa.
 • Zorg ervoor dat de kinderen volledig mee zijn in het verhaal. De school was al eerder gestart met werken rond De stip waardoor de kleuters het thema al kenden.
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke {Projectverantwoordelijke}