Een melodie van ijzer en staal

Met Een melodie van ijzer en staal zette het Guldensporencollege een totaalspektakel op waarin muziek, dans en theater bijeen werden gebracht met het gelijknamige prentenboek als rode draad.

‘Met ons project wilden we leerlingen de kans geven hun talenten in de verf te zetten’, vertelt leerkracht Marieke Decock. ‘Tegelijk wilden we dat gestroomlijnd aanpakken, zodat er een eindproject werd bereikt dat één geheel vormde. Eerst boden we onze leerlingen een set workshops aan om te proeven van verschillende disciplines. Daarna werd er naar een voorstelling toegewerkt.’

Ondersteund door artistieke partners

Om het project in goede banen te leiden, ging de school op zoek naar hulp van buitenaf. ‘Je kunt dat als leerkracht ook zelf doen, maar tegenover externen staan de leerlingen meer open en lukt het beter om iets nieuws te proberen. We hebben dus twee jonge mensen, beiden oud-leerlingen, aangesproken, waarvan één een bachelorsdiploma dans heeft. We vonden het belangrijk dat ze jong waren, zodat ze nog bij de leefwereld van de leerlingen aansloten.’

Als vertrekpunt werd het beeldverhaal Een melodie van ijzer en staal van Benjamin Lacombe gekozen. ‘Daarin staat het thema circus centraal. Daarom kozen we er voor om er circustechnieken bij te betrekken. Daarnaast kwam er ook dans, muziek en film aan te pas, waarbij  het boek werd gebruikt om alles aan elkaar te verbinden.’

Leerdoelen op een andere manier bereiken

‘Ook de vakken werden bij het project betrokken. ‘Leerkrachten Nederlands kregen lesmappen rond het thema waarrond ze werkten in klas. Zo trokken we het thema 'circus en zijn freaks' open naar hoe ze andere leerlingen soms als zonderlingen zien. Ook werden concrete taken zoals decorbouw, promotie ... ook opgenomen in enkele vakken. Zo is de affiche ontworpen door een klas commercieel webverkeer die elk één maakten, en waarvan we de beste overhielden.’

Tips van Marieke:

  • Vertrek vanuit een bestaand verhaal. Het beeldboek Een melodie van ijzer en staal hielp ons om alle deelaspecten met elkaar te verbinden tot één totaalspektakel. We konden er ook de vele talenten van de leerlingen aan verbinden.  
  • Zorg ervoor dat iedereen bij elke stap betrokken is: ook al hadden leerlingen met een bepaald onderdeel niets te maken, toch werd verwacht dat ze een mening formuleerden. Ze moesten allemaal verantwoordelijkheid nemen voor het geheel, en niet enkel voor hun onderdeel.
  • Improviseren en experimenteren mag! Maar het moet in te passen zijn in het geheel. Het moet aan elkaar gehaakt kunnen worden. Inzetten op samenwerking was hierbij essentieel.
  • Laat je leerlingen en colega’s zo veel mogelijk ervaringen opdoen. Ze werden ingewijd in heel veel expressiemogelijkheden, die moesten ze in verband brengen met hun eigen talent. Zo werd van leerlingen die niets met muziek hadden toch verwacht dat ze meezongen. Ze moesten oppikken van anderen.
Auteur Raf Schevenels
Schooljaar 2011-2012
Projectverantwoordelijke Marieke Decock