Een nieuwe kindercatalogus voor het S.M.A.K.

‘Een woord is een beeld en een beeld is een woord’, zei Marcel Broodthaers. Betekenis geven aan beelden is de rode draad in het Kunstkuur-project van de Methodeschool De Buurt, de Academie voor Beeldende Kunst en het S.M.A.K. in Gent. Elke woensdag gaan de leerlingen van De Buurt naar het museum voor moderne kunst. Ze geven er hun mening over de kunstwerken. Karrewiet ging samen met hen mee op bezoek.

Met het Kunstkuur-project werken de Methodeschool De Buurt & de Academie voor Beeldende Kunst & het S.M.A.K. in Gent aan hun gezamenlijke missie, namelijk inzetten op kansen voor iedereen. De Buurt, die veel expertise heeft met team-teaching, geeft samen met de academie de lessen vorm als evenwaardige partners. Samen kringgesprekken voeren, filosoferend wandelen en samen verbeelden. Zo worden de leerlingen getraind in beeldtaal en geven ze betekenis en vorm aan beelden en kunstwerken. Tegelijk verhogen ze hun cultureel bewustzijn (wat één van de criteria van Kunstkuur is).

'Kunstenaars zijn vaak rare mensen.'

Mong Pauwels - leerling

Het S.M.A.K. biedt de mogelijkheid om deze expertise vast te leggen. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het museum wordt er met de inbreng van de leerlingen van De Buurt een nieuwe kindercatalogus gemaakt. 'We maken een boek voor kinderen die naar het museum komen. In het boek vinden ze uitleg die makkelijk te begrijpen is', vertelt Tine Verstreyden, leerling van De Buurt.

Maar het houdt hiermee niet op. Cultuureducatie is immers geen vakje, maar zit verweven in de totale werking van de school en de academie. De leerkracht en de dko-leerkracht werken samen verder tijdens museumbezoeken en kringgesprekken. Daar maken de leerlingen kennis met een grote verscheidenheid aan media en technieken. Vertrekkend vanuit de leefwereld van de leerlingen verzamelen ze inspiratiebronnen die ze beschrijven en documenteren. Daarmee gaan ze aan de slag. 'We kijken samen naar de kunstwerken. De leerlingen vertellen wat ze zien en wat ze erbij voelen. We doen allerhande spelletjes en de leerlingen verzinnen zelf opdrachten die passen bij de kunstwerken,' legt Kato Vanpoperinghe, leerkracht dko en gids van het S.M.A.K., uit. Sommige kunstwerken vinden de leerlingen wel mooi. 'Maar,' zegt Maya Vander Beken, leerling van De Buurt, 'soms begrijp ik ze niet allemaal, want ze zijn raar'.  

Een geslaagd begin van het 3-jaar durende Kunstkuur-project, met niets dan blije gezichten! Geniet mee van de reportage van Karrewiet.

Kunstkuur verbindt een academie met een school

Met Kunstkuur voeg je de kennis van de academie toe aan jouw lerarenteam. En omgekeerd.

Tijdens een driejarig traject delen een leerkracht en een dko-docent samen de klasvloer. Zo leren beide leerkrachten van elkaar.

Kunstkuur voorziet de uren voor de dko-docent én tot 995 euro extra werkingsmiddelen. (De vermelde werkingsmiddelen en puntenenveloppe worden toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams parlement en zullen worden uitgekeerd in november van het schooljaar waarin het project loopt). Daardoor kan je niet alleen het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van je school versterken, maar vinden jouw leerlingen ook sneller de weg naar het deeltijds kunstonderwijs.

cultuurkuur.be/kunstkuur

Culturele vaardigheden en dragers

Wil je meer inzetten op cultuur in jouw klas? Ontdek de theorie Cultuur in de Spiegel.

CIS cirkel basis

Culturele vaardigheden

waarnemen

  • De leerlingen kijken naar de kunstwerken en vertellen wat ze zien en voelen.

verbeelden

  • Door in de vorm van het kunstwerk te gaan liggen, maken de leerlingen er een nieuwe versie van.

Dragers

lichaam

  • Leerlingen 'kijken' naar de kunstwerken.
  • Ze gebruiken hun lichaam om vorm te geven aan het kunstwerk.
Schooljaar 2019-2020
Projectverantwoordelijke Dieter Vanfleteren en Barbara De Geeter