Elke dag (lees)feest!

Lezen, dat leer je op school. Maar wat met leesplezier? Kan je dat ook aanscherpen? De stedelijke basisschool Noord uit Hulste probeert het met een karrevracht aan activiteiten.

‘We merkten dat dagelijks lezen het leesplezier niet altijd bevordert. Het lezen gaat dan wel vooruit, maar het plezier blijft achterwege’, vertelt directeur Leen Pison. ‘We willen kinderen enthousiast en nieuwsgierig maken zodat ze gaan lezen. MOETivatie moet motivatie worden.’

Speurtocht door het dorp

De school organiseerde daarom een karrevracht aan activiteiten voor alle leerlingen, een schooljaar lang. ‘Het begon al op 1 september. Toen was de schoolpoort omgetoverd in een boekenkast’, vertelt Leen. ‘Alle leraren waren verkleed als een personage uit een boek. De klassen trokken voor een speurtocht doorheen het dorp en de school op zoek naar boeken. Elke graad kreeg een genre mee: sprookjes, stripverhalen of klassiekers.’ Naar aanleiding van de sprookjeszoektocht, werden wekelijks sprookjes verteld. De leerlingen van het 2de leerjaar schreven een eigen sprookje, dat ze voorlazen bij de kleuters.

De wereld van de kunstboeken

‘Het eerste weekend van september is het kermis in Hulste. Dan vindt traditioneel Kunst in Hulste plaats. De leerlingen bezochten die kunsttentoonstelling en waanden zich in de wereld van de kunstboeken. Lokale kunstenaars  leerden hen creatieve technieken. De leerlingen maakten boekenegels en boekenwormen.  Ze gaven hun eigen kunstwerk een naam en verwoordden waarom ze hun kunstwerk zo noemden.’

Eigen kaft en flaptekst

‘De samenwerking met de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming verruimde onze horizon om boeken op een creatieve manier uit te werken. Zo kregen de leerlingen van het 3de leerjaar de opdracht een verhaal te verzinnen. Ze schreven een flaptekst en maakten een kaft voor hun boek. Hun werk werd tentoongesteld en andere leerlingen mochten naar hun bib komen. Naar welk verhaal waren zij benieuwd? Het 5de maakte via stopmotion een eigen verhaal. Ook voor druktechnieken konden we op de academie rekenen.’

De verborgen plekken van de bib

‘Tijdens de bibliotheekbezoeken ontdekten ze plekjes waar ze eigenlijk niet mogen komen: het archief, het bureau van de directeur ... De bib daagde de kinderen van het 3de, 5de en 6de leerjaar uit om één van de voorgestelde boeken te lezen en er een boekenpromotie voor te maken. Hun werk toonden we in de bibliotheek om zo andere leerlingen aan te zetten om het boek te lezen.’

Poëzie maken en begrijpen

‘In de maand van de poëzie werkten we samen met de leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.  Ze leerden ons poëzie begrijpen en maakten met de kinderen een eigen gedicht. Ze gaven ons verschillende insteken om een verhaal op verschillende manieren te verwerken. Kan jij zingen waarover een verhaal gaat? Kan jij het verhaal naspelen? …’

Er is nog veel meer boekenlekkers in Hulste te vinden: een leeshut op de speelplaats, een heuse boekenbeurs op school, de voorleesouders ... ‘Het leeft erg in de lessen’, zegt Leen. ‘Zo lazen de kinderen van de tweede en derde graad een prentenboek voor aan de kleuters.  Ze vertelden de kleuters ook over de schrijver, de illustrator ...’

Kinderboekenfestival

Hoogtepunt was het Kinderboekenfestival in CC Het Spoor voor de 6 scholen van de scholengemeenschap. Het 2de tot het 6de leerjaar fladderde van workshop naar workshop. Verhalen naspelen, koken met kookboeken, de boekdrukkunst verkennen, een iglo bouwen met oude boeken, een cover ontwerpen, een scheurkalender samenstellen, een escape-spel in de bib spelen, luisteren naar auteur Evelien De Vlieger die uit haar ‘Reuzeneuz en Zobie’ voorleest of leren hoe je een boek leest bij auteur Kris Kowlier … Met 24 workshops was de keuze enorm. Elke halve dag kwam er een ander leerjaar naar het festival.

Elk kind kiest zijn parcours

‘De kinderen kozen zelf wat ze wilden doen’, legt Leen uit. ‘De workshops en boeken waren aangepast aan hun leeftijd.’

De bibliotheken van Harelbeke en Kuurne selecteerden en leverden de boeken en ondersteunden het hele project. Eerstejaarsstudenten lerarenopleiding van Vives stonden mee in voor de begeleiding.

‘Het schooljaar werd een echt boekenjaar waarin we vanalles uitprobeerden: beeld, beweging, media, … De school zocht en vond een vernieuwde visie op lezen en leesplezier’, besluit Leen.

Tips van directeur Leen Pison en zorgcoördinator Ilse Holvoet

  • Werk samen met creatieve partners zoals de academie of kunstenaars. Zo haal je expertise van buitenaf binnen in je schoolteam. De subsidie dynamoPROJECT maakt dat financieel mogelijk.
  • Behoud de verbondenheid. Onze leerlingen verwerken nu boeken op school op een creatieve manier en delen hun resultaat met leeftijdsgenoten van de andere scholen.
  • Verlies de juffen en meesters niet uit het oog. In onze leraarskamer staat nu een ruilkast. Wie goede lectuur heeft, steekt die in het kastje. Op het boekenfestival was er voor de leerkrachten een inspiratietafel. Tijdens de boekenbeurs op school konden ze boeken aankopen voor hun klasbib.
  • Probeer zicht te krijgen op het leesgedrag van leerlingen. We startten het schooljaar met een online bevraging bij de leerlingen: lees je graag, ga je naar de bib, krijg je graag een boek als cadeau, denk je dat je juf of meester graag leest …? Op het einde van het schooljaar deden we dezelfde bevraging. Voor volgend jaar sturen we bij waar nodig.