Flits flits

Basisschool Prinsenhof zocht voor de les wereldoriëntatie een creatieve aanpak om met kinderen de geschiedenis van Grimbergen te ontdekken. De leerlingen kregen opdrachten om zowel fotografie als hun stad te ontdekken. Met een camera en objecten in de aanslag leerden ze om zich heen kijken. Het resultaat werd een mini-strip die de aspecten ‘Grimbergen vroeger, nu en in de toekomst’ verbeeldde.

‘Naar aanleiding van onze nieuwe W.O.-methode wilden we graag in het derde leerjaar een project uitwerken rond fotografie. In de handleiding zaten lessen over de onderdelen van een digitale fotocamera, hoe je mooie foto’s kan maken en hoe je foto's kan bewerken. Het leek ons heel leuk om met de kinderen echt aan de slag te gaan met fototoestellen.

Op school hadden we helaas onvoldoende materiaal om met ons grote leerlingenaantal (3 klassen van het derde leerjaar) de leerlingen zelf foto's te laten nemen en bewerken. Er was slechts één fotoapparaat aanwezig, de computers zijn verouderd en kleurenprinters hebben we niet. Wanneer we informeerden naar buitenschoolse activiteiten over fotografie (bv. een workshop in een museum), kregen we de reactie dat ons leerlingenaantal te groot was. Daarom gingen we op zoek naar iemand die ons kon helpen met expertise en materiaal en die daarvoor naar onze school kon komen. Zo zijn we terechtgekomen bij fotografe Evy Raes.

Inspirerend aan de slag met erfgoed

Eerst zijn we rond de tafel gaan brainstormen, ook de kinderen deden mee. Het werd al snel duidelijk dat we ons zouden focussen op het nemen van de foto’s, het WO-thema 'Huizen in de straat' en dat de lessen van muzische vorming zouden worden geïntegreerd in het project. 

Evy ging inspirerend met alle klassen aan de slag. Zo kregen alle leerlingen de kans om foto's te nemen, te bewerken en te printen. Tijdens meerdere contactmomenten kregen de kinderen opdrachten om zowel fotografie als hun stad te ontdekken. Met een camera en objecten in de aanslag leerden ze om zich heen kijken. Door het plaatsen van een oude foto in de hedendaagse setting ontdekten ze hoe de schoolomgeving veranderd was.

Om bewuster met fotografie te leren communiceren kregen ze ook de opdracht om een mini-strip uit te denken en te fotograferen. Het resultaat waren verschillende foto’s die de aspecten ‘Grimbergen vroeger, nu en in de toekomst’ verbeelden.

Kunst is meer dan beeldhouwwerken en schilderijen

Onze leerlingen hadden nog nooit een workshop rond fotografie gedaan. Veel kinderen stonden er niet bij stil dat fotografie ook een kunstvorm is. Bij kunst denken ze meestal meteen aan beeldhouwwerken en schilderijen. Leerlingen die interesse hadden in techniek werden geboeid door hoe zo'n fotocamera werkt en hoe je foto’s kan bewerken. Andere leerlingen werden uitgedaagd door de creatieve kant van fotografie. 

Onze leerlingen leerden hoe ze  'goede' foto's kunnen maken en wat kadreren is. De leerlingen leerden ook anders naar de werkelijkheid kijken. Ze beseften door de workshops ook dat wat ze op een foto zien niet altijd de werkelijkheid is. Die vaardigheden zullen ze zeker op school verder kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het nemen van foto’s bij schooluitstappen, klasactiviteiten, groepswerk en bijvoorbeeld voor de website van de school. Ook thuis zullen die vaardigheden zeker van pas komen. 

Ook aan de leerkrachten werd gedacht

Hoewel Evy’s aandacht en tijd vooral naar onze leerlingen uitging, zorgde Evy ook voor ons lerarenteam. Evy gaf ons via de werkmomenten met de leerlingen een introductie in haar methodiek. Zo kunnen we de volgende schooljaren telkens een project rond fotografie doen met de leerlingen van het derde leerjaar, waarvan we nu meer zelf zullen kunnen begeleiden en dus de kostprijs kunnen beperken.

Organisaties Kijk! vzw
Schooljaar 2014-2015
Projectverantwoordelijke Nele Bommerez