Heavy Metal - Metaalrondleidingen voor jongeren TSO en BSO

Hoe maak je leerlingen uit het technisch- en beroepsonderwijs (technische richtingen) warm voor kunst? En hoe breng je de wereld van leerlingen en kunstenaars dichter bij elkaar? Dat waren de uitgangspunten voor Heavy Metal, de metaalrondleiding van het Middelheimmuseum.

Het verband tussen vakmanschap en kunstenaarschap wordt duidelijk.

Het uitgangspunt van de Heavy Metal rondleiding is de techniek. Zo wordt er tijdens de bezoeken onder meer gefocust op de materiaalkeuze van de kunstenaar, de manier waarop de beelden vervaardigd zijn en de problemen in verband met het behoud en beheer van de kunstwerken. Pas na deze technische uitleg komt het kunsthistorisch verhaal aan bod.

Door deze manier van rondleiden krijgen jongeren de kans om kennis te maken met kunst via hun vertrouwd gebied, namelijk de techniek. De vaardigheden uit hun schoolopleiding, zoals het lassen van metaal en het plooien van stalen platen, kunnen zij in andere vormen leren kennen. Bovendien willen we jongeren laten weten dat heel wat kunstenaars voor de technische vervaardiging van hun kunstwerken raad vragen aan specialisten met een technische beroepsopleiding als achtergrond.

Zonder de kennis en ambacht van de leerlingen uit het beroepsonderwijs zou veel kunst er niet zijn.

‘We merkten dat er bij jongeren uit TSO en BSO (technische richtingen) vooral belangstelling is voor de technische aspecten van de kunstwerken’, vertelt Greet Stappaerts, Hoofd Publiekswerking. Daarom ontwikkelden we deze ‘technische rondleiding’ in samenwerking met jongeren, leerkrachten algemene vakken en leerkrachten praktijk (metaal) uit TSO en BSO. We willen de jongeren immers triggeren vanuit de eigen interesses, kennis en leefwereld om zo te komen tot het kunsthistorische verhaal, mét kans op een ‘aha-erlebnis’.

Ontdek het volledige aanbod van het Middelheimmuseum.