Jonge designers vol speelplaatsideeën

De derde graad van basisschool De Windwijzer in Laarne en Kalken ontwierp meubels voor hun nieuwe, klimaatvriendelijke speelplaats. Met de hulp van het Gentse Design Museum en ontwerper Bart Baccarne toverden ze straffe ideeën om in haalbare ontwerpen.

Design? Dat is veel meer dan originele of mooie objecten. Katrin Demets, beleidscoördinator van De Windwijzer, beschrijft het als volgt: ‘Je wilt iets realiseren om een probleem op te lossen. Je ontwerpt dus altijd met een bepaald doel voor ogen. Dat begint met een creatief idee. Bij de uitvoering ervan kom je praktische, technische of financiële obstakels tegen waarvoor je een oplossing moet zoeken. Net die combinatie van het muzische en STEM biedt heel veel mogelijkheden.’

‘De combinatie van STEM en het muzische biedt veel mogelijkheden’

Begeleiding van een echte designer

Katrin nam zelf contact op met het Designmuseum. ‘Daar hebben ze ons geweldig goed op weg geholpen. Een museummedewerker kwam hier op school een inleiding geven over design en nadien bezochten we het museum. We leerden er de principes van design kennen en zagen er veel voorbeelden.’ Het museum stelden ook Bart Baccarne voor als externe specialist om mee het proces op school te begeleiden. Katrin: ‘Hij gaf aan 3 groepen 2 workshops van 2 uur. In die korte tijd bedachten en werkten 3 tot 4 leerlingen samen een ontwerp voor de speelplaats uit dat ook echt uitvoerbaar moest zijn.’

‘De expertise van Bart Baccarne hadden we echt nodig voor dit project’, zegt Katrin. ‘Een extern iemand is ook een stimulans om uit je comfortzone te komen. Bovendien werkt Bart zelf vaak met recyclagemateriaal. Dat sluit mooi aan bij de klimaatvriendelijke speelplaats die we plannen. Hij leerde de leerlingen de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van dat materiaal kennen.’

Kabouterland en schietballenbad

De jonge designers gaven hun creaties een naam. Zo is er het ‘schietballenbad’ waarbij je ballen doorheen gaten in een wand moet schieten. Die worden dan opgevangen in het ballenbad. ‘Kabouterland’ is dan weer een zitplaats onder een grote parasol. ‘De leerlingen legden hun ontwerp ook aan elkaar uit als spreekoefening’, vertelt Katrin. ‘Uit de ontwerpen hebben de kinderen van 5 en 6 een preselectie gemaakt. Daaruit hebben dan alle leerlingen van de school, maar ook de leraren en directie, hun favoriet aangeduid. Die worden dit schooljaar effectief uitgevoerd.’

Grootste troef: het leereffect

Wat is de grootste troef van het project? Katrin: ‘Het leereffect dat we met de leerlingen bereikten. Ze leerden plannen en iets wat in hun hoofd zat uit te werken. Onderweg werden ze geconfronteerd met moeilijkheden en moesten ze oplossingen bedenken. Bovendien moesten ze goed samenwerken. Dat leerproces is zo interessant voor vijfde- en zesdeklassers. Het is een ervaring die ze zeker meenemen in hun rugzakje naar het middelbaar.’

Tip van juf Katrin

  • Beperk de kinderen niet in hun creativiteit. Geef ze vrijheid. Ze zullen het gaandeweg zelf ontdekken als een idee niet haalbaar blijkt.
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Katrin Demets (beleidscoördinator)