Kijk, Van Eyck!

Aanleiding voor het project was de restauratie van het retabel Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. In samenwerking met het Onderwijscentrum Gent werkte de leerkrachten van het Sint-Franciscusinstituut twee trajecten uit voor twee specifieke klasgroepen.

Eén traject werkten we uit voor de leerlingen van onze aso-school:  ‘Science of the Lamb’. Daarbij volgden 26 leerlingen uit 6 aso de restauratie van Het Lam Gods letterlijk en figuurlijk van nabij. Ze brachten daarvoor een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten Gent. De leerlingen kregen daarna zowel artistieke als meer wetenschappelijk workshops.

Het andere traject, ‘Ons Lam’ was gericht naar de leerlingen van 2BVL, het beroepsvoorbereidend leerjaar. Ze kregen workshops i.v.m. Het Lam Gods, zowel op locaties in Gent als op school zelf. Naast de artistieke benadering was ook het sociale een belangrijke invalshoek.

Creatieve partners ondersteunen

Met tal van partners zoals Artforum en individuele kunstenaars, werd de hele school betrokken bij het Lam Gods. Vanuit de lessen godsdienst werd aan alle leerlingen de achtergrond van het werk geduid. Daarna gingen alle leerlingen creatief in dialoog met dit stuk werelderfgoed. De verschillende panelen van het Lam Gods werden met een hedendaagse bril bekeken. De leerlingen kozen uit een brede waaier aan workshops:  

  • De kracht van het licht (workshop fotografie en Photoshop)
  • de kracht van kleuren (workshop glasschilderen)
  • de kracht van het samenzijn (workshop musiceren)
  • op stap met een herder en zijn kudde
  • portretten schilderen
  • ontmoeting met  Patrick Bernauw, auteur van De Rechtvaardige Rechters
  • polyfoon zingen en rappen
  • ...

Trots vertelt Els, bezieler van het project, hoe zij via via Nicolas Vladyslav bereid vond om met een aantal leerlingen een hedendaagse choreografie binnen het thema uit te werken. Nicolas is professioneel dansen bij ondermeer Sidi Larbi Cherkaoui en les ballets C de la B. Het werd een prachtige uitbeelding en expressie van de levensfontein.

‘Het betrekken van externe, professionele expertise brengt een heel eigen dynamiek teweeg’, vertelt een zichtbaar fiere directrice. ‘Zowel voor leerlingen als leerkrachten is het bruisen van energie door dit project voelbaar in heel de school.’

Dank aan Laura Bergans van Artforum en Peter De Jongh voor foto's.

Auteur Raf Schevenels
School
Organisaties
Schooljaar 2013-2014
Projectverantwoordelijke Els Cornelis