Kurieuze Neuze Kunst

Ieder kind is een geboren kunstenaar op zijn eigen unieke manier. Dit bracht VBS Sint-Antoniusschool in praktijk door kleuters te laten experimenteren in de verschillende muzische domeinen. Ze kwamen in contact met kunstenaars van vroeger en nu, een kunstschool en een kunstacademie met als apotheose een vernissage in de tentoonstellingsruimte van de stad: het MAP.

Zes kleuters poseren met de letters van 'Kurieuze Neuzen' die ze knutselden en versierden met kleurrijke bloemetjes, bolletjes en googly eyes.
Zes kleuters poseren met de letters van 'Kurieuze Neuzen' die ze knutselden en versierden met kleurrijke bloemetjes, bolletjes en googly eyes.

Het idee voor het project begon vorig schooljaar al te groeien. De kleuterjuffen zochten naar ideeën, naar 'kunst'-activiteiten die pasten bij de verschillende ontwikkelingsdomeinen en naar externen die hen hierin konden ondersteunen.  

'Het doel van het project was om ieder kind kansen bieden om te schitteren en zijn of haar talenten te ontplooien, zich creatief leren te uiten en inzien dat kunst een vorm van communicatie kan zijn.' 

Vertrekken vanuit een voorleesboek

Begin dit schooljaar startte het project 'Kurieuze Neuze Kunst'. Daarbij vertrokken de juffen steeds vanuit een voorleesboek met daaraan gekoppeld activiteiten. Hierdoor weten de kleuters nu wie Mondriaan, van Gogh, Pollock en Kandinsky zijn. ‘Ook met kleuters kan je over kunst praten.’

Expertise van buiten de schoolmuren

Het project kon rekenen op de steun van externe partners:

  • Zo bezorgde de bibliotheek van Eeklo ons maandelijks een boekenbox rond het thema kunst, op niveau van de kleuters/leerlingen. Daarmee gingen onze leerkrachten aan de slag. We leerden zo veel nieuwe (gratis) boeken kennen.
  • In de stedelijke kunstacademie kregen de kleuters en hun leerkracht een rondleiding op maat. Zo konden ze kennismaken met de verschillende domeinen.
  • Keramiste Nancy Vandenbroecke kleide samen met juf en kleuters. We hadden hierbij extra aandacht voor de professionalisering van onze leerkrachten. Zo kunnen zij de geleerde basistechnieken toepassen in hun eigen lessen. Alle werkjes werden in haar speciale oven met of zonder glazuur gebakken.
  • Bij kunstenaar Rik Vandewege gingen we op bezoek in zijn atelier. Dat ligt op wandelafstand van de school.
  • Het bezoek aan de Kunsthumaniora Brugge was een schot in de roos. De kleuters werden in kleine groepen verdeeld en volgden 6 workshops in een doorschuifsysteem: ze maakten surrealistische vogels met aquarel en krijt, een aquariumleven in klei, broches met fimoklei, kleurrijke stickerkaartjes met verf op karton en geplotte figuren én er was een fotostudio.

In de klas zorgen de juffen voor de activiteiten rond de boeken, de voorbereiding van de tentoonstelling, de planning met de externen  … en de sportleerkracht legde de nadruk op bewegingen (levend beeld) in zijn lessen. Alle talenten van de collega's werden ingezet!

'Kinderen laten experimenteren met allerhande materialen en technieken in de verschillende muzische domeinen zorgt ervoor dat ze veel verder komen dan anders. Hun muzische ontwikkeling loopt veel positiever. En voor ons: geen gelijke werken meer voor alle kinderen!'

Leerdoelen en ouderbetrokkenheid

In een creatief project komen veel leerdoelen bijna automatisch aan bod: positieve ingesteldheid, sociale ontwikkeling, muzische ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling van zelfsturing …

Ook de ouderbetrokkenheid was fenomenaal. De ouders vertelden ons dat de keuters thuis zo veel vertelden over hun project en zelfs verder gingen met experimenteren. De ouders waren overdonderden door hun kennis over de kunstenaars dei we in de klas behandelden. Ongeveer 300 volwassenen en zeker evenveel kinderen kwamen de fantastische werken van de kleuters in het MAP bewonderen.

Tips van juf Helga

  • We hebben ingezien dat het goed is om niet altijd alles te doen op de school zelf. Een andere omgeving biedt andere mogelijkheden: in het MAP kwamen ook mensen langs die geen kinderen bij ons op school hebben.
  • Vervang het gastenboek door een groot canvas met als titel Kurieuze Neuze Kunst. De bezoekers van de tentoonstelling konden hun bevindingen met stift op het doek schrijven. Het hangt nu te pronken aan de inkom van de school.
  • Plan voldoende overlegmomenten, onderling en met externen. Tijdens iedere personeelsvergadering en ieder overlegmoment werd er gebrainstormd, uitgewisseld, kritisch overlegd en bijgeschaafd waar nodig.