Levensverhalen die kruisen en botsen

Aan de kust kruisen verschillende levensverhalen elkaar. Verhalen over visserij, verhalen over de kust als vakantieoord, maar ook heel eenvoudige verhalen, over het dagelijkse leven dat rasechte en aangespoelde Blankenbergenaars aan de kust beleven.

Het artistiek erfgoedtraject dat kunstenares Marieke De Maré samen met de leerlingen van het GO! atheneum Maerlant in Blankenberge en de bewoners van woonzorgcentrum Huis aan Zee bewandelde, laat die verschillende levensverhalen met elkaar kruisen en botsen. Uit die intergenerationele smeltkroes ontstond een nieuw verhaal.

Elke mens zijn uniek verhaal

De leerlingen werkten gedurende het proces aan een performance over zichzelf. Aan de hand van

interviews hebben ze de bewoners van het woonzorgcentrum en zichzelf op een andere manier ontmoet. Elke mens heeft zijn uniek verhaal, maar met dat verhaal sta je nooit alleen. De verhalen die naar boven kwamen, kruisten, bosten, raakten elkaar aan, werden bevestigd en bemoedigd.

Jong en oud gingen in gesprek over gevoelens. Gevoelens die vroeger, nu en later voor iedereen gelijk zijn. Hoe anders de verhalen soms ook waren, gevoelens van angst, verdriet, kwaadheid en vreugde zijn bij iedereen gelijk.

Hand in hand

Die verhalen en bekentenissen hebben we omgevormd tot erfgoed. Door ze vast te leggen in klank- en beeldmontages, én door te zoeken hoe we theatraal iets over onszelf kunnen vertellen op scène. Die performance werd op Erfgoeddag een persoonlijk en intiem moment, gebracht door de leerlingen en door Juliaan (92) en Leon (90) van het woonzorgcentrum.

Jong en oud gaan hand in hand, worden af en toe meegevoerd door de wind en proberen zorg te dragen voor zichzelf.

Take care

Het project Take care is een artistiek participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Take care is gericht op 17-jarigen en vertaalt het persoonlijke erfgoed van mensen. Kunstenaars inspireren de jongeren om te putten uit hun levensverhaal om tot hedendaagse creaties te komen. Dit traject bestaat uit een traject van zo'n 20 contacturen tussen de kunstenaar, de leerlingen van het secundaire onderwijs en hun leerkracht.

Hoe persoonlijker hoe beter!

Het artistieke erfgoedproject Take Care verbindt jongeren met ouderen, volwassenen en jongeren die een zorgnood hebben. Ze versterken elkaar en verbazen zich over gelijkenissen ondanks de grote verschillen in hun leven. Hun persoonlijke erfgoed wordt op een creatieve manier in de kijker gezet. Jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en persoonlijke belevingen te verbinden met herkenbare elementen uit hun eigen leven.