Media in de praktijk

Eén week lang vormden 25 leerlingen uit het vijfde jaar Communicatie & Media van de school Sint-Lodewijk in Antwerpen onder leiding van StampMedia een echte redactie. Tijdens dit mediakamp leerden ze fotograferen, artikels schrijven, en uiteindelijk artikels plaatsen op een website en promoten via sociale media. Daarna konden ze zelf aan de slag gaan als reporter op hun zelfgevormde redacties.

'Een mediakamp', zo omschrijft leerkracht Communicatie & Media Pascale Casters de journalistieke week die ze voor haar 25 leerlingen op poten zette. De richting Media & Communicatie is de nieuwe invulling van het oude Onthaal & PR, en dat vroeg om een nieuw project, dat door de leerkracht van het clustervak Communicatie & Media en Nederlands werd opgezet.

'Vroeger organiseerden we een creatieve week om de leerlingen eens uit het klaslokaal te halen, dit jaar kozen we ervoor om hen een week lang aan een online magazine te laten werken. Ze hielden een brainstorm en kwamen op het thema 'mentale gezondheid bij jongeren' uit. Die brainstorm was op zich erg belangrijk, omdat ze zo leerden om hun eigen mening te uiten. We splitsten hen op in vier deelredacties die elk een facet van de problematiek belichtten, en zo gingen ze aan het werk. Ze deden zelf het opzoekwerk, en vervolgens de redactionele kant van de zaak.'

Een redacteur en een fotograaf

Voor Pascale is de week een unieke gelegenheid om de leerlingen met het werkveld te confronteren. Tegelijk konden ze ook aan hun communicatieskills werken.

Voor de begeleiding kwamen de leerkrachten bij StampMedia terecht. Deze Antwerpse vzw heeft een onlineplatform waarop jongeren journalistiek kunnen beoefenen, en was dus de ideale partner om de scholieren bij hun eerste stapjes op het perspad te helpen. 'Ze namen de leiding strak in handen', zegt Pascale. 'De begeleiders van StampMedia vonden het immers uiterst belangrijk dat het werk niet op een schoolse manier gebeurde, maar dat de leerlingen echt gestimuleerd werden om zelf het fototoestel ter hand te nemen, de camera te hanteren, of iets te schrijven. Om hen te leren hoe een eigen insteek te vinden, of een onderwerp, stelde de vzw een week lang een redacteur en een fotograaf ter beschikking die de jongeren aanstuurden.'

'Om het project voor te bereiden kwamen we met de scholieren vooraf al één keer bij StampMedia samen. Daar leerden ze over de deontologie van journalisten. In de lessen leerden we hen sowieso al over bronnen, privacy en andere kwesties, en brachten we de leerlingen de beginselen van fotografie bij, zodat ze niet onvoorbereid op het ijs kwamen.'

'Elke dag in hun eigen redactielokaal aan het werk gaan was voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring'

Weg van de school

'In een lokaal van bibliotheek Permeke, weg van de school werkten de leerlingen een week lang dagelijks aan hun project. Die andere locatie was belangrijk, want zo waren ze helemaal weg uit die schoolse context waarin alles in blokken van vijftig minuten gebeurt, en jongeren zich daar ook naar gedragen. In dit project moest veel meer taakgericht gewerkt worden. Zo gingen ze vaak de stad in om reportages te draaien. Meteen knoopten we er ook een aantal culturele avondactiviteiten aan vast die een verwantschap hadden met het thema van de week. Zo gingen we naar de multimediale theatervoorstelling Vergeef ons in Het Toneelhuis, en bekeken we in de bioscoop The Post, een film waarin een redactie vecht voor haar persvrijheid.'

Het is de bedoeling om ook nadien nog verder te werken op het resultaat van deze week, zegt Pascale. 'Ik ben van plan om regelmatig terug te koppelen naar wat ze deze week geleerd en gemaakt hebben. Het was duidelijk een zeer leerrijke week voor de leerlingen. De professionele omgeving en begeleiding combineren met het creatieve proces dat het maken van een online magazine inhield werd voor de leerlingen een onvergetelijk ervaring. Dat ze elke ochtend in dat aparte lokaal konden aankomen om aan het werk te gaan, versterkte het gevoel van een echte redactie.'

Tips van Pascale

  • Een goede voorbereiding tijdens de lessen is noodzakelijk. De leerlingen moeten noties hebben van fotografie, maar ook deontologie, privacy, welke gebruiksrechten op beelden rusten ... Als je dat in de week zelf nog moet doen, verlies je te veel tijd die beter naar het echte project gaat.
  • Doe een beroep op professionals. Het is erg nuttig om deskundigen een aantal workshops te laten geven, zoals hoe een internetmagazine werkt, hoe je goede foto's maakt, wat een journalistieke tekst is...
  • Hou je als leerkracht op de achtergrond, zeker in de beginfase. Wij beperkten ons dan tot het voorzien van het gezamenlijke middagmaal en de bevordering van de sfeer. Zo werd het een beetje een kamp.
  • Bundel alles in één week zodat de leerlingen gefocust blijven.
Auteur Matthieu Van Steenkiste
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Pascale Casters, leerkracht Communicatie & Media