Shakespeare Revisited

Shakespeare Revisited was een vakoverschrijdend project waarmee de leerlingen van de eerste, tweede en derde graad ASO, KSO en BSO van het Busleyden Atheneum via verschillende projecten Shakespeare ontdekten. Samen maakten ze een theatervoorstelling met live gebrachte muziek, een gechoreografeerde dans, zelfgemaakt videomateriaal én een zelfontworpen decor. Kortom, alles van en door de leerlingen!

De school nam Midsummer Nights' Dream van William Shakespeare als vertrekpunt. In samenwerking met jeugdtheatergroep Larf! gaven de leerlingen een eigen interpretatie aan het stuk.

Vakoverschrijdend samenwerken

‘Er werd in verschillende onderwijsvormen, verschillende graden, verschillende klassen vakoverschrijdend samengewerkt om tot een eindproduct te komen’, vertelt lerares Roos Van Baelen. ‘Nederlands, Engels, plastische opvoeding, muziek, beeldende vorming, toegepaste beeldende vorming, geschiedenis … in alle vakken werd aan het project gewerkt. Voor wat we zelf niet konden, betrokken we externe creatieve partners.’

De voorbeelden zijn talrijk:

  • Voor de theatervoorstelling werd er een oproep gedaan bij alle leerlingen van de tweede graad ASO, KSO en BSO. Onze acteurs, muzikanten, dansers en technici werden zo een vertegenwoordiging van deze graden.
  • De leraar Nederlands en de leraar kunstinitiatie zorgden voor een workshop theaterinitiatie binnen hun uren.
  • Het decor werd ontworpen door de leerlingen van het ASO en KSO, de uitvoering ervan gebeurde door de leerlingen van BSO.
  • Bij Nederlands gingen de leerlingen aan de slag met een webquest waarbij ze de verkregen informatie verwerkten in een muurkrant of digitale krant. Hiervoor namen ze ook interviews af.
  • De leerlingen Toegepaste beeldende kunst (KSO) werkten de communicatie uit. Ze ontwierpen de affiche, de kaarten, filmpjes en het programmaboekje die de thematiek visualiseerde.
  • Bij LO werd er aan de choreografie gewerkt.
  • Bij de vakken plastische opvoeding, kunst en schilderwerk & decoratie werkten de leerlingen aan het decor en een tentoonstelling die de sfeer van het stuk weergaf.

‘Onze leerlingen konden hun verschillende talenten uiten en werden ze zich ervan bewust dat ze compromissen moesten sluiten om in groep te kunnen werken, wat een karakterverrijking is. We stelden bovendien vast dat heel wat leerlingen openbloeiden tijdens het project.’

Iedereen een schakel van een groter geheel

‘We hebben het totaalproject Shakespeare Revisited als een absolute meerwaarde voor de school ervaren, omdat we via onze vakoverschrijdende aanpak diverse invalshoeken hebben benaderd. De leerlingen exploreerden zowel hun intellectuele als poëtische talenten en individuele en sociale vaardigheden. Het samenwerken en deelnemen aan dit project vergrootte de samenhorigheid en wederzijdse waardering, omdat ze allemaal een schakel waren binnen een groter geheel en moesten werken volgens een strikt tijdschema. Ze kregen een beeld van alle aspecten van een productie, van beginfase tot eindresultaat.’

Voor de leerkrachten was het een leerrijke ontdekking en gaf het hen de mogelijkheden de leerlingen op een minder schoolse manier te benaderen. Ook de waardering van medeleerlingen, leerkrachten, directie en ouders die de leerlingen kregen na het spektakel, was goud waard. ‘Jongeren verdienen het af en toe op een podium te staan en veel applaus te krijgen!

Tips van Roos:

  • Zoek een thema waarrond je vakoverschrijdend kan werken. Neem binnen dat thema een theaterstuk als vertrekpunt.
  • Geef opdrachten naargelang ieders talenten. Geef leerlingen met danservaring bijvoorbeeld de opdracht een choreografie uit te werken die de belangrijke emoties in het stuk uitstraalt. Muzikale talenten kan je dan weer de opdracht geven muziek te zoeken die past in het thema, die ze vervolgens live kunnen uitvoeren.
  • Laat leerlingen de communicatie uitwerken. Geef ze de opdracht affiches, programmaboekjes en filmpjes te ontwerpen die de thematiek visualiseren. Laat de leerlingen een digitale krant ontwerpen en laat hen hiervoor interviews afnemen.