Under the bridge

Het project Under the bridge verenigde 2 klassen van het vierde jaar publiciteit en etalage in een schilderproject dat niet alleen het uitzicht van de gemeente Pelt verfraaide, maar ook het zelfvertrouwen van de leerlingen versterkte. Striptekenaar Steven De Rie begeleidde het project.

‘De Noord-Limburgse Fifty One Club stelde voor om twee brugmuren een originele muurschildering te geven’, vertelt Mieke Paesen, leerkracht publiciteit van WICO Campus Mater Dei. ‘De gemeente Pelt stapte mee in het project: zij verwijderde de graffiti van de muren en voorzag een witte grondlaag. Wij ontwierpen en maakten vervolgens de muurschildering.’

Aan de slag met een striptekenaar

Striptekenaar Steven De Rie bereidde de leerlingen voor tijdens enkele workshops. Daarbij leerden de leerlingen niet alleen tekentechnieken, maar maakten ze ook kennis met het beroep van striptekenaar en het verloop van een ontwerpproces. Bovendien moest de tekening de gemeente en haar erfgoed verbeelden, wat de leerlingen de gelegenheid gaf om hun gemeente beter te leren kennen.

Verder werken tijdens de lessen

De ideeën uit de workshop kregen verder vorm tijdens de lessen publiciteit. Eenmaal het ontwerp op punt stond, brachten de leerlingen de omtrekken aan op de brug. Dat gebeurde tijdens een nachtprojectie met behulp van een beamer, pc en ladders. ‘De helft van de leerlingen trok hier met plezier enkele uren voor uit op een vrijdagavond’, vertelt Mieke. ‘De eigenlijke inkleuring gebeurde tijdens de schooluren en verliep bijzonder vlot.’

Communiefoto’s

‘De leerlingen werkten prima samen en de taakverdeling verliep als vanzelf. Ook achteraf bleef de sfeer goed, de leerlingen hadden meer respect voor elkaar en waren fier op hun werk. Bovendien hebben we veel positieve reacties gekregen op het eindresultaat. Veel mensen zijn ook communiefoto’s gaan maken aan de brug. En een van de leerlingen houdt ons op de hoogte van de staat waarin de tekening zich bevindt. Hij meldt dan telkens heel trots dat er nog altijd nergens graffiti te bespeuren valt en dat hun werk nog intact is.’

4 tips van Mieke

  • Nodig een expert ter zake uit – in dit geval een striptekenaar. Een buitenstaander prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen en brengt ook eigen gespecialiseerde vakkennis mee.
  • Ga bij een muurschildering voor één grote tekening. De samenwerking die hiervoor vereist is, creëert een andere dynamiek dan wanneer iedereen zijn eigen, aparte schildering zou maken.
  • Sta open voor een project buiten de schoollocatie. De leerlingen leren elkaar dan op een andere manier kennen waardoor de sfeer volledig verandert. Ook als leerkracht zul je anders omgaan met je leerlingen. Werken op buitenschoolse omgevingen weekt ook reacties van voorbijgangers los. De leerlingen oefenen zo op een spontane manier hun communicatievaardigheid.
  • Maak duidelijke (financiële) afspraken met je cultuurpartner of opdrachtgever. Zo zorg je voor een vlot verloop van de uitvoering.
Auteur Raf Schevenels
School WICO - 126251
Thema
Projectverantwoordelijke Mieke Paesen, leerkracht publiciteit