Urbantheneum

Bij Urbantheneum draaide alles rond woord, dans en ritme. De leerlingen van het 5de jaar ASO van verschillende richtingen van het Atheneum van Deurne zorgden met Slam Poetry, Urban Dance en Beats & Rap op vijf dagen tijd voor een topeditie van hun traditionele cultuuravond.

Al vele jaren organiseert de school een cultuuravond, dit jaar werd het thema Street Art gekozen door de leerlingen van het 5de jaar ASO. Het cultuurcentrum van Deurne stond klaar met advies voor het project en reikte jong en lokaal talent aan.

‘Het gehele project bestond uit 5 dagen', vertelt Dieter, leraar cultuurwetenschappen. 'Ter inleiding ging jeugdwerker Arno op dag 1 met de leerlingen op stap in de buurt om de aanwezige subculturen te ontdekken. Zo brachten de leerlingen een bezoek aan pleintjes en hangplekken. Deze sociologische omkadering en samenwerking met de jeugddienst sloot heel goed aan bij het project. Op dag 2 namen de leerlingen deel aan drie workshops: Slam Poetry, Urban Dance en Beats & Raps. Na de onderdompeling kozen de leerlingen één van de kunstdisciplines om daarmee de drie dagen volgende dagen mee aan de slag te gaan, met de cultuuravond als kers op de taart.’

Aan de slag in workshops

In de eerste workshop kregen de leerlingen een introductie in de rapperscene door Imi en Olivier van Diamond City Show. Ze werkten via een uitwisseling van anekdotes en de leerlingen beleefden veel plezier aan het zingen en het in elkaar steken van hun act. De jonge leeftijd van Imi en zijn gedrevenheid werkte inspirerend op de leerlingen.

De Rhythym Naturals workshop werd begeleid door een choreograaf met een multiculturele achtergrond, wat goed aansloot bij de belevingswereld van de leerlingen. Tijdens de kennismaking werden danspassen aangeleerd. Leerlingen die kozen voor deze workshop werd een volledige choreografie aangeleerd. Het was een grote groep waardoor er goed werd nagedacht over de bewegingen en het samenspel tussen de leerlingen. De choreograaf verwachtte discipline en dat loonde in een mooi resultaat.

Bij Eigen Wolk Eerst konden de leerlingen proeven van Slam Poetry. De leerlingen werden begeleid door Simon en Yannick, een ex-leerling van de school. In de workshop deden de leerlingen woordspelletjes met onder andere de eerste letter van hun naam. Yannick zette leerlingen bij elkaar die anders niet bij elkaar zitten en gaf hen de opdracht iets positief over elkaar te schrijven. Yannick moedigde de leerlingen op een enthousiaste manier aan. Naast woordkunst is performance een belangrijk deel van Slam Poetry. Yannick leerde de leerlingen hoe ze op een podium moeten staan a.d.h.v. heel concrete trucs (lichaamshouding, interactie met het publiek …). Door de combinatie van woordkunst en performen is Slam Poetry een goeie manier om aan zelfexpressie te doen.

‘Deze drie organisaties waren een ideale combinatie voor onze leerlingen. Zo konden ze ongeremd proeven van woord, ritme en dans’, vertelt Dieter.

Zoveel maanden later zindert het project nog steeds na

Na de geslaagde cultuuravond hield het avontuur van de leerlingen niet op. Door de goede begeleiding en de lovende commentaren van het publiek zijn drie leerlingen nog steeds bezig zijn met Slam Poetry. Zo namen Esohe en Salah deel aan een nationale Slam Poetry wedstrijd Violencia Antwerp waar Esohe de finale behaalde.

We willen af van het cliché dat poëzie saai is en altijd moet rijmen. Zo werd er in de les Nederlands gewerkt rond de dichter Paul Van Ostaijen. Op die manier kregen de leerlingen een ander beeld van poëzie.

Hier stopt het niet

We kijken als school heel positief terug op deze ervaring en het feit dat deze leerlingen nog zo jong zijn maakt het des te mooier. We hopen dat het een inspiratie is voor de jongere leerlingen van de school’, vertelt Dieter.

Uit dit project vloeit trouwens een nieuw dynamoPROJECT voort dat verder gaat met Slam Poetry, Beats en dans. Hiervoor gaan we onder andere samenwerken met DeSingel en HetPaleis!

Tips van leraar Dieter

  • Slam Poetry is een heel mooie manier om aan zelfexpressie te doen en kan een mooi onderdeel vormen van het vak Nederlands.
  • Werk naar een toonmoment toe op de cultuuravond, dat werkt stimulerend voor de leerlingen.
  • Maak je groepen niet te groot zodat iedere leerling ten volle van de begeleiding kan genieten.
  • Zorg voor goede afspraken met de leerlingen over hun engagement bij een toonmoment. Wanneer je een choreografie in elkaar steekt, wil je dat de leerlingen aanwezig kunnen zijn op het toonmoment.