Verbinding tussen generaties

De jongeren van de opleiding thuis- en bejaardenzorg van GO! technisch atheneum Jette komen doorheen het project in contact met het persoonlijke erfgoed van de bewoners uit woonzorgcentrum Magnolia. Jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en persoonlijke belevingen te verbinden met herkenbare elementen uit zijn of haar eigen leven.

Ons vertrekpunt was het concept van een vriendenschriftje, waarin je ooit jouw verhaal zo creatief en persoonlijk voor je vrienden probeerde neer te pennen in de lagere schooltijd’, vertelt kunstenares Ellen Janssens.

‘De jongeren schreven enkele vragen op die ze graag beantwoord kregen, zoals ‘waar ben je bang voor?’. Bij wijze van kennismaking gingen de jongeren met hun vragen en zelfgemaakte cakejes naar de bewoners van het woonzorgcentrum Magnolia.’

Waardevolle objecten

‘De leefwerelden van de bewoners en de jongeren tonen overlappingen maar ook verschillen’, zegt Ellen. ‘Dit gaf vaak momenten van verwondering en toenadering. Met een polaroidcamera legden de leerlingen objecten, sieraden en schilderijen, die voor de bewoners heel waardevol zijn, vast en noteerden het verhaal dat er bij hoort.’

‘De meest waardevolle objecten van zowel de jongeren als de ouderen verwerkten we in verschillende beeldende disciplines zoals gravures en druktechnieken. Dit vormde de basis van de tentoonstelling die op Erfgoeddag in Magnolia getoond werd. Maar het belangrijkste waren echter de contacten tussen de bewoners en de leerlingen.

Het project maakte duidelijk dat zorg over generaties heen perfect kan. En het toont de existentiële leerkansen die jong en oud elkaar te bieden hebben - Chantal Brems van erfgoedcel Brussel

Tastbaar en concreet

‘Het zal me bijblijven dat jongeren verrast waren dat de bewoners een grote reis naar Amerika hadden gemaakt, of dat ze vreemd opkeken dat een bewoonster ooit was gescheiden van haar man. Het wordt tastbaar dat ook zij jong zijn geweest met net dezelfde vreugdes en dieptes in hun leven.’

‘Op de vraag naar ‘waar ben je bang voor?’ gaven de jongeren concrete antwoorden zoals ‘spinnen’ of ‘honden’, terwijl de ouderen te kennen gaven dat ze angst hadden om lang in een rusthuis te wonen, of om nog minder mobiel te worden. Dan wordt de leefwereld waarin zowel de jongeren als de ouderen zich bevinden, plots heel concreet.’

‘Maar door het lichte met het zware te combineren kwam er een bijzondere sfeer in het contact, als het ware een soort evenwicht ...’

Take Care

Het project Take care is een artistiek participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Take care is gericht op 17-jarigen en vertaalt het persoonlijke erfgoed van mensen. Kunstenaars inspireren de jongeren om te putten uit hun levensverhaal om tot hedendaagse creaties te komen. Dit traject bestaat uit een traject van zo'n 20 contacturen tussen de kunstenaar, de leerlingen van het secundaire onderwijs en hun leerkracht.

Hoe persoonlijker hoe beter!

Het artistieke erfgoedproject Take Care verbindt jongeren met ouderen, volwassenen en jongeren die een zorgnood hebben. Ze versterken elkaar en verbazen zich over gelijkenissen ondanks de grote verschillen in hun leven. Hun persoonlijke erfgoed wordt op een creatieve manier in de kijker gezet. Jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en persoonlijke belevingen te verbinden met herkenbare elementen uit hun eigen leven.

Auteur Raf Schevenels
School
Organisaties
Schooljaar 2016-2017