Visserstaal en eeuwenoude vissersambachten

Het artistiek erfgoedtraject dat kunstenares Mia Nollet samen met leerlingen van het Vesaliusinstituut en de bewoners van Godtschalck ondernam, bood een unieke kans om een nieuwe generatie kustbewoners vertrouwd te maken met het erfgoed dat in de hoofden en handen van de oudere generaties vissers(vrouwen) zit.

Voor de bewoners van Zeemanshuis Godtschalck was (en is) de visserij hun leven. Hun kennis over vissersknopen, netten breien en vissersuitdrukkingen, kreeg in het project een nieuw leven. Het werd een intergenerationele kruisbestuiving tussen de leefwereld van de jongeren, het leven van deze voormalige vissers(vrouwen) en ons kusterfgoed.

‘Wie naar de kust komt om uit te waaien aan zee, voelt de eigenheid van de kustgemeenten. Kustgemeenten zoals Oostende ademen een maritiem verleden en daar hoort heel wat materieel en immaterieel erfgoed bij, zoals een unieke visserstaal en eeuwenoude vissersambachten’, vertelt Erfgoedcel Kusterfgoed. ‘Daarom wilden we het culturele erfgoed dat eigen is aan de kust borgen en uitdragen, voordat de zee alle verhalen en gebruiken definitief wegspoelt.’

Een hedendaagse schwung

‘We werkten rond bijgeloof, het leven aan boord en aan wal en interessante weetjes zoals het eten van meeuwen ..’, vertelt kunstenares Mia Nollet. ‘Elementen die ons raakten of verbonden in de verhalen, vertaalden we naar textielkunst. Hedendaagse sms-taal en typische visserswoorden kwamen aan bod via de tegenstelling tussen communicatie die bij ons niet stil staat én het gebrek daaraan vroeger op zee. We doken in een archief van vroegere vissersboten en de kleding die gedragen werd.’

‘De voormalige vissers en vissersvrouwen leren de jongeren zelfs netten breien. Aan deze oeroude techniek gaven we een hedendaagse schwung. Wie of wat hebben we in onze netten gevangen?’

Take care

Het project Take care is een artistiek participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Take care is gericht op 17-jarigen en vertaalt het persoonlijke erfgoed van mensen. Kunstenaars inspireren de jongeren om te putten uit hun levensverhaal om tot hedendaagse creaties te komen. Dit traject bestaat uit een traject van zo'n 20 contacturen tussen de kunstenaar, de leerlingen van het secundaire onderwijs en hun leerkracht.

Hoe persoonlijker hoe beter!

Het artistieke erfgoedproject Take Care verbindt jongeren met ouderen, volwassenen en jongeren die een zorgnood hebben. Ze versterken elkaar en verbazen zich over gelijkenissen ondanks de grote verschillen in hun leven. Hun persoonlijke erfgoed wordt op een creatieve manier in de kijker gezet. Jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en persoonlijke belevingen te verbinden met herkenbare elementen uit hun eigen leven.