Zinneke Parade - Shabruha

De Zinneke Parade is een instituut in Brussel. Om de twee jaar trekken kleurrijke en creatieve groepen in een lange stoet door de stad, met als focus telkens een nieuw thema. In 2018 vormden de leerlingen van Basisschool De Klimpaal en Vier Winden Basisschool een eigen ‘zinnode’: Shabruha.

Ateliers

Lerares Els Lenaerts van Vier Winden zette mee haar schouders onder het project: ‘Binnen onze school hebben we een atelierwerking waarin we graadoverschrijdend te werk gaan. Die ateliers hebben we enkele maanden lang gebruikt om de parade voor te bereiden. Aangezien de Zinneke Parade een minimum-leeftijdsgrens heeft, konden we helaas niet alle leerlingen in dezelfde mate betrekken. Gelukkig kon bijna iedereen wel een stempel drukken op het resultaat, door bijvoorbeeld mee te werken aan de website.’

De ateliers vielen tijdens de schooluren, maar we hebben ook enkele zaterdagen, zondagen en woensdagnamiddagen gewerkt zodat we ook de ouders van de leerlingen konden betrekken.

Niemand is illegaal

Het thema van deze editie, ‘illegaal’, sprak meteen tot de verbeelding. Schooldirecteur Karlien Tiebout: ‘Het algemene thema nodigde uit om over de grenzen, over de muren heen te kijken. Zo besloten we om samen te werken met een andere school, De Klimpaal, en met andere organisaties. Samen hebben we kunnen toewerken naar een aantal fantastische toonmomenten, en dat werkte heel verbindend en motiverend’. Juf Els beaamt: ‘De twee scholen liggen vlakbij elkaar, maar kennen elkaar eigenlijk niet zo goed. De Zinneke Parade werkt vooral vanuit de verbinding binnen een stadswijk, maar je kan natuurlijk ook verbinding tussen scholen creëren’.

Vanuit de organisatie van de Zinneke Parade werd Einat Tuchman aangeduid als artistiek leider, om in overleg het artistiek concept van de zinnode mee op punt te zetten. De zinnode kreeg de naam ‘Shabruha’ mee.

Shabruha

Er zijn allerlei regels, normen en wetten die bepalen welke bewegingen ons lichaam mag maken in de openbare ruimte. Is er een manier om die (on)zichtbare grenzen toch te omzeilen? Deze groep kinderen probeert het, met een focus op hoop en vrijheid. Binnen het project komen verschillende artistieke disciplines aan bod, iets dat het team zag als een grote meerwaarde voor zowel de kinderen en de leerkrachten. Het resultaat is immers een totaalplaatje: een visueel spektakel mét choreografie, muziek en kostuums dat past binnen een groter artistiek geheel.

Expertise binnenhalen op school

Brusselse modeontwerpster Els Mommaerts begeleidde de workshop kostuumontwerp - en ontwikkeling. De Brusselse majorettegroep Majoretteketet gaf al een poosje de naschoolse activiteit 'mini-majorettekes' bij ons op school. Die expertise werd nu tijdens de lesuren opengesteld voor iedereen. Ook voor de muzikale begeleiding werd beroep gedaan op een bestaande groep: de jongerenpercussiegroep Fanfakids ontstond tijdens de allereerste Zinneke Parade in 2000 en heeft sindsdien geen enkele editie gemist.

Kinderen voor kinderen

Leerlingen die naschools al dansten bij Majoretteketet of trommelden bij Fanfakids deelden hun ervaring met hun mede-leerlingen. Juf Els: ‘Dat was echt het basisidee: de kinderen die het al kunnen, geven zelf les. Dat werkt zo goed. Het is heel leuk om te zien hoe kinderen die het in de klas moeilijker hebben helemaal openbloeien: ze staan in the picture, ze mogen het uitleggen. Voor de kinderen was het ongelofelijk om zo naar buiten te kunnen komen. Dat zij andere kinderen, en zelfs volwassenen, iets kunnen aanleren en dat het resultaat zo knap is dat de halve stad er naar komt kijken, dat is ongelofelijk’.

Ook jeugdwerker Bart Nagels, de coach van Fanfakids, zag het graag gebeuren: ‘Wat ik vooral tof vond is dat kinderen les gaven aan andere kinderen. Door in beide scholen met dezelfde ateliers te werken rond dezelfde disciplines, zijn we tot een mooie samenwerking gekomen tussen twee scholen die nog niet (veel) samen deden. Kinderen en leerkrachten hebben elkaar beter leren kennen, net als enkele ouders’.

Tips van de leerkrachten

  • Onderschat het praktische aspect niet, zeker als je samenwerkt met een andere school. Zelfs ogenschijnlijk kleine dingen worden soms heel anders aangepakt.
  • Plan genoeg overlegmomenten in met het hele team. Beter eentje te veel dan eentje te weinig.
  • Betrek de ouders, op welke manier dan ook. Het is echt een meerwaarde als de ouders van de leerlingen mee achter het project staan. Ook als ze absoluut niet ‘in the picture’ willen lopen, kunnen ze een rol spelen, bijvoorbeeld door te koken of te helpen met de kostuums.
  • Laat de leerlingen zo veel mogelijk alles zelf doen: het werkt én ze vinden het zelf fantastisch.
Auteur Sofie Rycken
Organisaties MET-X moving music
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Juf Karlien Tiebout