Reglement dynamoPROJECT

Indiendata

Je kan je project online indienen uiterlijk op:

 • 15 november voor projecten die plaatsvinden tussen 1/02 en 30/06 van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • 15 mei voor projecten die plaatsvinden tussen 1/09 van hetzelfde kalenderjaar en 31/01 van het daaropvolgende kalenderjaar.

Algemene voorwaarden

Enkel gefinancierde (GO) of gesubsidieerde scholen (andere netten) ontvangen overheidsmiddelen en komen in aanmerking voor dynamosubsidies. Privéscholen en louter erkende scholen komen niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project:

 • ingediend worden door middel van het volledig ingevulde online aanvraagformulier, dat beschikbaar gesteld wordt op de door de Vlaamse Regering aangewezen website cultuurkuur.be.
 • tijdig ingediend worden, uiterlijk op
  • 15 november voor projecten die volledig uitgevoerd worden tussen 1/02 en 30/06 van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • 15 mei voor projecten die volledig uitgevoerd worden tussen 1/09 van hetzelfde kalenderjaar en 31/01 van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Heeft je school in de vorige ronde al een goedgekeurd project? Dan moet je een ronde overslaan.
 • gekoppeld zijn aan het lesgebeuren. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de middag of na de schooluren komen niet in aanmerking.
 • ingediend worden per vestigingsplaats waar het project plaatsvindt.
 • origineel zijn en dus geen kopie of herhaling van een ander project.
 • langer dan 1 dag duren.

Het logo van Cultuurkuur moeten telkens opgenomen worden bij de briefwisseling (bv. aan ouders) en publiciteit (affiche, flyer, website, uitnodiging … ) in verband met het dynamoPROJECT.

Inhoudelijke voorwaarden

Een dynamoPROJECT moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • de ontplooiingskansen van de leerling vergroten.
 • een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school.
 • op maat zijn van de school.
 • opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner.

Het is belangrijk dat leerlingen een samenhangend traject kunnen doorlopen dat gradueel opgebouwd is, dat de tijd neemt om uitgediept te worden en dat geïntegreerd is in de vakken. De externe culturele partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen en de leerkracht professionaliseert zich hierdoor. Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen samenwerking op maat. Het is dus belangrijk dat beide partijen overleggen en hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

Elke wijziging in het project (bv. het veranderen van externe partner) moet schriftelijk en op voorhand worden aangevraagd bij dynamo [at] ond.vlaanderen.be. De inhoud van het project mag niet veranderen. De jury keurt een project immers goed op basis van de inhoud die ze leest.

Financiële voorwaarden

Het maximale ondersteuningsbedrag voor een creatief schoolproject is 2000 euro. Deze subsidie kan je gebruiken voor 4 soorten projectkosten:

 1. Samenwerken met een externe partner – max. 2000 euro

Het betrekken van een culturele partner van buiten de school brengt een unieke en verrijkende dynamiek met zich mee. Dit is de hoofddoelstelling van een dynamoPROJECT. Je mag de subsidie dan ook maximaal gebruiken voor kosten die hiermee samengaan. Op het aanvraagformulier is er een apart onderdeel voorzien waarin je de namen van deze mensen of organisaties vermeldt.

Het streefdoel is een project waarbij leerlingen een samenhangend traject doorlopen dat gradueel opgebouwd is, dat de tijd neemt om uitgediept te worden en dat geïntegreerd is in de vakken. De externe partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen en de leerkracht professionaliseert zich hierdoor.

Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen samenwerking op maat. Het is dus belangrijk dat beide partijen overleggen en hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

Zoek je nog externe partners in je buurt? Bij organisaties vind je het aanbod en de contactgegevens van heel wat mogelijke cultuurpartners.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

 1. Door leerlingen creatief te verwerken materiaal – max. 500 euro

Stof voor een modeproject, schildersdoeken voor een beeldend project of planken voor een designproject zijn mogelijke voorbeelden. Maak ecologische materiaalkeuzes en ga bij voorkeur voor duurzaam of recycleerbaar materiaal.

Komt niet in aanmerking:

 • aankoop of huur van audiovisueel materiaal
 • huur van materiaal (kostuums, decor, geluidsinstallatie …)
 • huur van infrastructuur (zaal …)
 • infrastructurele werken (uitgraven van een vijver, inrichting van een lokaal …)
 • aankoop of huur van educatief materiaal of didactische methodes (leskoffers, handleidingen, educatieve pakketten, boekenpakketten …)
 • verblijfskosten
 • maaltijdonkosten of kosten voor recepties
 • drukwerk of fotokopieën
 • dossierkosten of administratieve kosten
 • geschenken en representatieonkosten
 • nascholingen of vormingen voor leerkrachten
 • hardware- en softwaremateriaal
 • meubilair
 • verzekeringen
 • SABAM

Denk je toch iets van deze lijst nodig te hebben voor je dynamoPROJECT? Bij andere subsidies vind je een overzicht van ondersteuning die wordt verleend door steden, gemeentes … waaronder (bijna) gratis materiaal.

 1. Vervoerskosten – max. 500 euro

Ga je in het kader van het dynamoPROJECT naar een culturele bestemming, dan mag je de gemaakte vervoerskosten inbrengen.

Via dynamoOPWEG kan je met groepen tot 30 personen gratis gebruik maken van de diensten van De Lijn om naar culturele bestemmingen te reizen.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

 1. Toegangsgeld – max. 250 euro

Voor een bezoek aan een culturele bestemming dat past binnen je dynamoPROJECT kan je toegangsgeld inbrengen.

Voorwaarden voor uitbetaling van het goedgekeurde subsidiebedrag

De evaluatie van je goedgekeurde project is een verplicht onderdeel. Daarom stel je een inhoudelijk en financieel verslag op dat je uiterlijk 30 dagen na de in de aanvraag opgegeven einddatum indient. Als school ben je verantwoordelijkheid om deze twee verslagen tijdig in te dienen. Dit doe je via jouw dossier van je dynamoPROJECT op Cultuurkuur.

 • In je inhoudelijk verslag evalueer je jouw project en je externe partners.
 • In je financieel verslag noteer je de werkelijke kosten die je maakte voor je dynamoPROJECT. Blijf hierbij binnen de toegekende subsidiebedragen van jouw goedgekeurde dynamoPROJECT. De kosten die je maakt voor je dynamoPROJECT, schiet je eerst voor.

Pas na goedkeuring van je inhoudelijk en financieel verslag gaat Cultuurkuur over tot de terugbetaling. Ben je te laat? Dan wordt het bedrag niet meer uitbetaald.

Hoe bewijs je de kosten die je voor het dynamoPROJECT maakt?

Gemaakte kosten moeten steeds met facturen en onkostennota’s bewezen worden. Facturen kunnen maar eenmaal als bewijsstuk doorgegeven worden. Facturen en dergelijke worden bewaard op school. Deze kunnen opgevraagd worden.

Op een factuur of onkostennota moet duidelijk te lezen staan:

 • De datum: deze moet dateren na de datum van de e-mail waarin bevestigd wordt dat je aanvraag is goedgekeurd en na de startdatum opgegeven in je goedgekeurde projectaanvraag.
 • Een beschrijving van de gemaakte kosten, bv. schildersdoeken, lasdraad …
 • Gaat het om kosten van een workshop, een activiteit, een bezoek of een vervoerskost? Dan staat de datum van die activiteit vermeld op de factuur. Deze datum valt tussen de in de aanvraag opgegeven begin- en einddatum van het project en tijdens de schooldagen, niet tijdens schoolvakanties.