Succesvol samen op weg met Kunstkuur

Je aanvraag is goedgekeurd. Wat nu?

Een leerkracht DKO deelt de klasvloer met een leerkracht uit een school. Je werkt als  2 gelijkwaardige partners in 1 klaslokaal. Jullie zijn samen verantwoordelijk om met zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenreeks te halen.  Alles begint met een goede planning en duidelijke afspraken.

10 tips voor een vlotte samenwerking

Tip 1: Neem tijd om je partner te leren kennen

Een professionele klik met je partner is essentieel. Een duopartner uit een academie of school kan je meestal niet kiezen. Toch moet het goed aanvoelen tussen mensen. Neem de tijd om je visie en verwachtingen te bespreken. Hoe ga je om met leerlingen die zich niet aan de regels houden? Op welke manier wil je reflecteren en evalueren? Doe de test Mijn cultuurspiegel en reflecteer over waar jij je accenten al legt.

Als directie zoek je mogelijkheden om deze leerkrachten de tijd te geven om te communiceren, te reflecteren en te werken een professionele klik. Maak ruimte voor overleg in de jaarplanning.

Tip 2: Bespreek je lerarenstijl

Jullie gaan samen een klas leiden. Dan moet je van elkaar weten hoe je lesgeeft en wat je belangrijk vindt. Bij aanvang kan je eventueel een paar lessen van je partner observeren? Uiteindelijk vraagt het van leerkrachten dat ze een stuk eigen kennis en routines willen loslaten in het lesgeven om samen iets nieuws op te bouwen.
 

Tip 3: Analyseer je eigen lerarengedrag

Vergelijk beiden je sterke en minder sterke punten als leraar. Bepaal zo beide rollen in de klas. In een goed team komen de sterktes van elke speler tot hun recht. Vermijd een vaste rolverdeling in de zin van ‘elk doet waar hij goed in is’ of ‘jij bent de expert’. Evolueer na verloop van tijd en wissel van rol. Zo kan ieder in zijn sterkte en werkpunten worden uitgedaagd. Op die manier zet je in op professionalisering van elkaar.

Tip 4: Successen vieren met het team

De betrokkenheid, de steun van directie en het hele schoolteam kunnen het verschil maken voor een duurzaam effect. Sta even stil als team hoe Kunstkuur binnen de visie van de school en het schoolwerkplan past.

Tip 5: Expliciteer de doelen van elke les

Je werkt samen zodat zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen behalen. Bepaal daarom voor elke les wat je wil bereiken. Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden.

Tip 6: Blijf praten

Blijf praten tijdens het hele traject. Wees niet bang om je partner opmerkingen te geven of om eerder gemaakte afspraken in vraag te stellen. Blijf vooral niet zitten met ergernissen, want die zullen de kracht uit je samenwerking halen.
 

Tip 7: Vermijd praktische obstakels

Maak vooraf goede afspraken over het gebruik van materiaal en infrastructuur

Voor dans en theater heb je een ruimte nodig waarin je vrij kan bewegen. Beeldend werken vraagt dan weer een ruimte die tegen een spatje verf kan of water ter beschikking heeft. 

Spreek af wie het materiaal voorziet. Hou rekening met de verplaatsingstijd van de leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs.

Denk out of the box als school over de eigen middelen en je lokale context. Wat kan een externe partner voorzien in de buurt? Wat met de lege klasruimtes in de academie tijdens de week?

Hier kan dynamoOPWEG een mooie ondersteuning in zijn.

Een school sprong creatief om met een lege ruimte en sprak een externe partner aan. Een lege kapel of ruimte  in het CC werden wekelijks gebruikt voor de drama-lessen.

Tip 8: Ga in dialoog met ouders

Informeer ouders bij het begin van het schooljaar over Kunstkuur.  Laat hen participeren op een laagdrempelige wijze, bijvoorbeeld door het ondersteunen bij de voorbereiding van een tentoonstelling, een workshop of voorstelling. Communiceer via het rapport hoe de talenten en competenties van hun kinderen binnen het vak evolueren. Op die manier verrijk je de blik op de groeiende identiteit van het kind of de jongere. Is er interresse in meer?  Ouders zijn een belangrijke schakel om een stap naar de academie te zetten.

Tip 9 : Bereid de lessen samen voor

Er zijn verschillende mogelijke modellen om een samenwerking aan te gaan. De leerkrachten bereiden samen de les (reeksen) voor en verdelen de inhouden onder elkaar.

We zoomen in op enkele modellen.

Startmodellen
Het ondersteuningsmodel is een handige manier om elkaars instructiestijl te leren kennen. De ene collega neemt de leiding over de lesfase en geeft klassikale instructies. De andere gaat rond in de klas om de leerlingen te ondersteunen die dat nodig hebben. Wissel voldoende van rol zodat de klastitularis niet in de rol van ondersteuner blijft zitten. Het sequentieel model biedt de mogelijkheid dat leerkrachten samen aanwezig zijn in de klas en nemen afwisselend de leiding voor één of enkele lesfasen of elke leerkracht neemt één of enkele volledige lessen op.  De leerkrachten bereiden samen de les, lesfase en lessenreeksen voor en verdelen daarbij de inhouden of instructieactiviteiten onder elkaar.

 

Modellen als je elkaar wat beter kent en op elkaar kan inspelen.

Het parallel model  is een model waarbij de leerkrachten elk dezelfde lesinhoud geven of werken aan dezelfde leerdoelen in een deelgroep. Het is geschikt om aan leerdoelen te werken die veel interactie met de leerlingen of begeleiding vragen Met het interactief model  geven de leerkrachten collega's na een gezamenlijke voorbereiding samen les in interactie. Dit kan bij aanvang van de les waarbij dan overgeschakeld wordt naar een parallel model in deelgroepen. Het is een intense vorm van samenwerken voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Daarom is het belangrijk om af te stemmen met je collega hoe lang je samen lesgeeft aan één stuk.

Lees meer

Tip 10: Regelmatige reflectie

Bij alle vormen van samenwerking is het nodig dat de collega's reflecteren over de voorbije les (fasen), over de vorderingen van de leerlingen, over de mate waarin de aanpak effectief was en waar eventuele bijsturing of opvolging nodig is.

Een gemeenschappelijk kader is hierbij handig om samen te gebruiken als uitgangspunt. Cultuur in de spiegel kan daarbij een handige leidraad zijn.  

Reflecteer ook met alle partners samen op geregelde tijdstippen om de kwaliteit te bewaken van jullie Kunstkuursamenwerking.

Er is meer literatuur te vinden over teamteaching bij

Bronnen: het Steunpunt SONO , Klasse en CEGO.