Jouw wens voor 25 jaar CANON Cultuurcel

CANON Cultuurcel viert in 2020. Wat wens je ons toe?

Samen met vele partners en scholen zet CANON Cultuurcel sinds 25 jaar zijn schouders onder meer en beter cultuuronderwijs. We blijven je graag inspireren en met vuur cultuur op school faciliteren.

Wil jij ons een verjaardagswens toesturen?

Een felicitatie, een gelukwens, een stille droom of een ongestilde honger? We horen het graag!

Misschien nemen we jouw boodschap op in onze feestpublicatie.

""