CANON in wensen

CANON Cultuurcel zet sinds 25 jaar zijn schouders onder meer en beter cultuuronderwijs. Waarin zien onze partners en leerkrachten ons nog groeien?

‘Ik wens jullie nog veel initiatieven toe die de jongeren overtuigen om de geschiedenis te willen ontdekken in plaats van dat hen gezegd wordt dat ze de geschiedenis moeten kennen.’

Pieter Serrien – historicus en auteur

 

‘‘Kunst is de liefde in elke daad’ schreef Paul Van Ostaijen. Ik denk dat dit evenzeer geldt voor cultuureducatie, én voor wat CANON Cultuurcel op dat vlak realiseerde de afgelopen 25 jaar. Ik wens jullie dan ook graag een ‘aanhoudende liefde’ toe die van zilver kan leiden tot parel, robijn, goud en diamant. Met andere woorden: een schitterende toekomst! ’

Bob Selderslaghs – Onderwijsinspecteur Deeltijds Kunstonderwijs

‘Waarop een ruggetje zich recht, een blik verscherpt, soms zelfs, een mond openvalt. En jij merkt dat het werkt: je leerling is verbonden met zijn verbeelding (wifi is er niets tegen). Kan het zijn dat? En als ik nu? En mag dat zo? Kan dat zo? Echt? En jij zegt, ja, ga, ontdek ’

Kristien Van Damme – beleidsondersteuner Kunstacademie Geraardsbergen

‘ Van harte proficiat met dit zilveren jubileum. Leren door en van kunst is de reden waarom wij vinden dat kunst en cultuur een prominente plaats in het onderwijs moet hebben. We hopen dan ook dat CANON in de volgende 25 jaar hieraan kan blijven bijdragen!’

Hans Laureyn – Coördinator deeltijds kunstonderwijs ovsg

‘ Cultuur helpt verbeelden en biedt een venster op de wereld-van-nu, de wereld-van-daar en de wereld-van-wat-er-mogelijk-is. Het is belangrijk dat CANON er is en helpt om cultuureducatie binnen te brengen in het hart van het onderwijs. Nu en in de komende jaren. ’

Jelle Jolles – Hoogleraar neurosychologie e.m. Vrije Universiteit Amsterdam

‘ CANON Cultuurcel werkte 25 schone jaren om de schoonheid, de kunst en cultuur in het algemeen in al zijn gedaantes te laten zegevieren in het onderwijs. Voor de volgende 25 jaren moeten we nu zorgen dat de kunsten en cultuursector meegenomen wordt in het denken over kunst, educatie & participatie. Daarom wens ik CANON een uitbreiding met heel wat medewerkers en middelen vooral uit kunstinstellingen en kunstenorganisaties en een positie midden op de brug tussen cultuur en onderwijs.’

Tijl Bossuyt – Artistiek leider De Veerman

In de toekomst  hebben onderwijs kunst en cultuur elkaar meer dan ooit nodig. Niet voor het geld maar over het delen van passie die scholieren sterker, bewuster en kritischer in hun schoenen doet staan. Doe zo voort, nog meer dan 25 jaar verder. En gefeliciteerd met wat is gerealiseerd de voorbije 25 jaar.

Jerry Aerts – Algemeen en artistiek directeur De Singel

Omring je hart met warme mensen

Wees gelukkig en geniet

Verlies jezelf en wees verwonderd

Over wat je in de sterren ziet.'

Ilse Himschoot - leerling schrijven Kunstacademie

CANON Cultuurcel moet de juiste vragen blijven stellen. Daarom hoop en wens ik dat jullie deze zinnen van Remco Campert immer getrouw blijven:

“Jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen.”---Remco Campert (Uit: 'Verzet begint niet met grote woorden')

Peter Van den Eede – Programmator literatuur Vooruit Gent

Dankzij de subsidie kun je als onderwijzer – los van directie – je creativiteit uiten. Een project is veel rijker met vreemde input. Het heeft mijn dagelijks werk verrijkt, mijn kennissenkring verruimd. Het belangrijkste is toch dat je de leerlingen een magistrale extra beleving hebt meegegeven. Als ik nu oud-leerlingen ontmoet, halen ze altijd herinneringen op aan die projecten van toen. Goed zo, CANON Cultuurcel! Doe zo voort.'

Philip Hoogewys – leerkracht basisschool de Vierboete Nieuwpoort 

 

‘ Jullie missie om ons onderwijs en de samenleving een permanente cultuurkuur aan te bieden is één van de belangrijkste missies van deze tijd. Ik wens jullie daarom volharding toe, en vooral veel inspiratie onderweg.’

Tom Kestens - Muzikant

 Dankzij CANON Cultuurcel krijgt Passerelle de kans om jongeren met hedendaagse dans in contact te brengen. Samen slaan we de brug tussen onderwijs, jeugd en cultuur.  Met CANON Cultuurcel werken we op ontwikkeling, mondigheid, respect, meer begrip, wendbaarheid en weerbaarheid van heel wat jongeren. 

 Pol Coussement – Passerelle vzw. Platform voor jonge dans

‘Ik heb al meerdere keren getuige kunnen zijn van hoe scholen op basis van mijn literaire werk indrukwekkende kunstwerken creëren Deze zijn voor mij een prachtig geschenk omdat ik als schrijver iets wil losmaken bij mijn lezers. Hartelijk gelukwensen met dit zilveren jubileum.’

Wally De Doncker – Vlaams jeugdauteur en voormalig IBBY president

‘Zonder stenen bouw je geen muur zonder een held geen avontuur zonder een schrijver geen literatuur en zonder jullie CANON Cultuurcel zonder jullie geen cultuur.’

Erik Van Os – Jeugdschrijve

‘Ik hoop dat jullie in deze wereld waarin er steeds meer en meer eilanden zijn, bruggen kunnen blijven bouwen tussen cultuur en onderwijs, die twee zo waardevolle en kwetsbare sectoren die het hart uitmaken van ons mens zijn. Ik hoop dat jullie kunnen blijven doen waar jullie zo goed in zijn. Ik wens het jullie van harte toe.’

Robbi Cleiren - Acteur

Dat er tussen cultuur en onderwijs een stevige brug blijft lopen, is meer dan ooit van belang. Nog beter wordt het wanneer er vóór, op en achter die brug mensen gaan staan die een beetje de weg kunnen wijzen voor wie daar behoefte aan heeft. Dat is precies wat CANON Cultuurcel al 25 jaar doet. Ik wens jullie veel inspiratie om ook in de toekomst op nieuwe en creatieve manieren bruggen te blijven bouwen. We blijven daarvoor ook in de toekomst erg graag met jullie samen!

Bert Van Raemdonck – Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

‘ Wie leest, komt ver. We wensen dat CANON Cultuurcel nog vele jaren lezers en cultuurgenieters de weg zal wijzen naar nieuwe werelden.’

Monique & Hans Hagen – Nederlandse schrijver

‘ Kunst en in het algemeen cultuur vormen de draad waarmee gemeenschappen aan elkaar worden geweven. Educatie leert ons hoe we dit samen kunnen houden via wederzijds begrip. CANON Cultuurcel is hier de afgelopen 25 jaar wonderwel in geslaagd. Ik hoop van harte dat CC genoeg middelen krijgt om ons gemeenschappelijk project voor een leefbare wereld kan blijven uit bouwen.’

Koen Vanmechelen – Kunstenaar conceptueel kunstenaar en doctor honoris causa Universiteit Hasselt

‘ Het vertellen van verhalen onthult betekenis, zonder de fout te begaan die betekenis vast te leggen’, schreef Hannah Arendt. We wensen CANON Cultuurcel én het Vlaamse onderwijs opnieuw een boeiende 25 jaar vol verhalen, cultuur en educatie.’

Maarten Van Alstein – Historicus en onderzoeker naar vredesopvoeding bij het Vlaams Vredesinstituut

‘ Ik wens dat CANON Cultuurcel in de nabije toekomst overbodig wordt omdat iedereen in en rond het onderwijs volledig overtuigd is van het grote belang van cultuur en cultuureducatie.’

Willem Bongers-Dek – Vlaams-Nederlands Huis deBure

‘ Ik wens CANON Cultuurcel verrijking toe. Groter, sterker en creatiever. CANON Cultuurcel is meer dan ooit nodig.’

Fikry El Azzouzi – auteu
 

‘ 25 jaar lang heb ik bijzonder veel humanioraleerlingen aso/tso en ook kwetsbare groepen meegevoerd naar ‘Het Land van Music-Hall’ en velen geraakten gebeten door het poëzievirus. CANON Cultuurcel was daar om mij aan te moedigen en om leerkrachten met mijn wendbare schotelantenne in contact te brengen. Dank!’

Peter Holvoet-Hanssen – dichter

‘ Poëziecentrum wenst in de volgende 25 jaar dat jullie leerlingen nog meer met verschillende vormen van cultuur in aanraking kunnen brengen en uiteraard met poëzie in het bijzonder. Dat jullie je belangrijke werk kunnen voortzetten met evenveel drive en enthousiasme zodat iedereen kan proeven van cultuur en niet alleen die kinderen die van thuis uit gestimuleerd worden. Ad multos annos!’

Carl De Strycker – Directeur Poëziecentrum vzw

Ik wens dat CANON Cultuurcel zijn rol als voortrekker in het exploreren van vernieuwende en activerende kunstpraktijk mag verderzetten. Dat het daarbij een vibrerende vrijbuiterplek moge wezen voor inclusieve, solidaire, dekoloniserende en avant garde poëten! 
 

 An van Dienderen – Filmmaker / Lecturer KASK, School of Arts Ghent

‘ Ik wens jullie vooral veel inspiratie en moed toe voor het verder ondersteunen van cultuur in het onderwijs, niet als instrument maar als het ontsluiten van een wereld die bijdraagt tot de vorming van de nieuwe, jonge generatie als vrijdenkende, genereuze en zorgzame mensen. ’

Jan Masschelein – Gewoon hoogleraar Educatie, Cultuur en Samenleving (KU Leuven)

‘ Letters die, soms in spiegelbeeld of op kop, woorden van veranderingen brengen, Drukkersinkt als smeermiddel tussen jonge mensen en de wereld om hen heen, Kracht om indruk te maken En een pers om dat elke keer opnieuw te doen. ’

Odette Peterink – Publiekswerking Museum Plantin-Moretus

‘ Lieve CANON Cultuurcel, 25 jaar… een bruisende jongvolwassene ben je nu! Al een kwart eeuw breng je zoveel moois samen. Schitter in je verdere volwassen leven maar volop verder in het leggen van verbindingen tussen cultuur en onderwijs; in het aanporren van visieontwikkeling; in het benadrukken van het feit dat elk kind, elke jongere baat heeft bij cultuurbeleving. ’

Kaat Peeters – Social Impact Manager bij Konekt 

Onderwijs heeft een fundamentele taak om elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond uit te dagen in culturele expressie en een groeiend cultureel zelfbewustzijn. Daar zet CANON Cultuurcel al 25 jaar zijn schouders onder en zorgt voor verbinding tussen onderwijs- en cultuuractoren

Fred Dhont - - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk VZW.

‘ Bij jullie jubileum denken wij terug aan mooie herinneringen aan gezamenlijke denktanks voor het thema voor de Dag van de Cultuureducatie die wij dan zowel in Nederland als in Vlaanderen agendeerden. ’

Sanne Scholten, Marlies Tal en Ronald Kox – Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst
 

‘ Wat is er mooier dan vanuit een rijk en gevuld verleden naar de toekomst te kijken met het oog op nieuwe kansen en nieuwe dromen? We wensen jullie nog een minstens even lange traditie toe in het bezielen, toejuichen, steunen en optillen van iedereen die dagelijks voluit gaat voor de combi cultuur en onderwijs! ’

Hildegarde Van Genechten adviseur educatie / participatie – FARO. Vlaams steunpunt cultureel erfgoed
 

‘ Blijven vliegen! Hoog! ’

Sabien Clement – illustrator van kinderboeken

Van harte CANON Cultuurcel!

Naast het onderzoek over de inzet van de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’ in jullie onderwijs, was het voor mij ook een kennismaking met jullie warme, gastvrije, onderzoekende en open CANON-cultuur. Dank daarvoor, speciaal aan Katrien en alle succes voor de komende vijfentwintig jaar!

 Hadewijch de Jong – Projectcoördinator Cultuur in de Spiegel (RU Groningen)

‘ Ik wens jullie een ambitieus actieplan leesbevordering van de Vlaamse Regering toe. Leesplezier en leesmotivatie zijn méér dan ooit noodzakelijk als bouwstenen van cultuureducatie en via een zéér doorgedrevenen creatieve samenwerking met alle partners van het BoekenOverleg ligt daar een absolute meerwaarde voor CANON Cultuurcel. ’

Koen Van Bockstal – Algemeen directeur UNICEF

‘ Cultuur is zoetstof voor de samenleving. Dankzij CANON Cultuurcel wisten vele scholen hun onderwijs te verzoeten. Ik wens de CANON Cultuurcel dat ze nog jaren bijdragen aan een zoete samenleving voor de toekomstige generatie kan groeien. ’

Steven De Laet – coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs ovsg

‘Nu het hart van CANON Cultuurcel zilver klopt, mag ze terecht pronken met de vele waardevolle onderwijs-cultuurparels op haar palmares. Bij de denk- en zoektocht naar goede contouren voor kunst- en cultuureducatie werden we als pedagogische begeleidingsdienst nauw betrokken. Dat zorgde voor een vlotte implementatie van bijvoorbeeld CIS in ons begeleidingswerk. Ik wens het CANON-team en haar vele partners de blijvende energie toe om, in een fijne samenwerking, cultuur en de muzische meertaligheid van kinderen en jongeren die eruit voortkomt, te blijven promoten en versterken in onze Vlaamse scholen. Ik duim mee voor voldoende middelen om die missie blijvend te kunnen volbrengen. ’

Kris De Ruysscher en Roel Aerts pedagogisch begeleiders Katholiek Onderwijs Vlaanderen

‘ Creativiteit Uitbeelden Literatuur Theater Uitleven Uitingen Reflecteren E-cultuur Doen Uitbreken Culturele diversiteit Architectuur Tekenen Ideeën Eindeloos beleven We wensen jullie nog veel warme, deugddoende en leerrijke MOMENTEN. ’

Ann Servranckx – pedagogisch begeleider Vlaams Onderwijs Overleg Platform

Ik wens jullie geluk en gezondheid. Wandelen in goed weer, en in de regen om na te denken. En terug te blikken. En het leven te vieren. Ik wens jullie mooie kleurrijke wandelschoenen en een pet, liever een baseball pet met de overtuiging dat waarover je ook denkt, wordt gerealiseerd.

Salam

 Kader Abdolah – Schrijver

‘Mijn felicitaties voor 25 jaar CANON Cultuurcel wil ik uitdrukken met 25 werkwoorden die de medewerkers van CANON telkens opnieuw met aandacht voor cultuur (en onderwijs) naar buiten proberen te brengen en enthousiast uitdragen. Voor de toekomst wens ik dat jullie verder mogen inspireren, stimuleren, faciliteren, ondersteunen, waarderen, versterken, verbinden, sensibiliseren, prikkelen, innoveren, informeren, activeren, beleven, vertrouwen, communiceren, afstemmen, samenwerken, netwerken, initiëren, delen, reflecteren, overleggen, publiceren, professionaliseren, ontmoeten … ’

Marleen Lippens – Pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen

‘ Kunst en cultuur zijn echt overal. Het brengt mensen samen en vormt zo een tegengif voor polarisering. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die grondslagen moeten we vitaal versterken. Ga voor een stevige kunst- en cultuurtocht als een hefboom voor duurzame ontwikkeling. Niets is zo ellendig als met pijnlijke voeten door de kunst en cultuur te wandelen. Draag daarom comfortabele schoenen met CANON Cultuurcel als ‘zilveren’ steunzool. En nu, ga voor goud! ’

Vital Muylaert – Pedagogisch adviseur GO!

‘ Mijn droom kwam dit schooljaar al een beetje uit: een specialist – leerkracht dko – wekelijks op onze basisschool via kunstkuur. Het werkt fantastisch! De kruisbestuiving naar de leerkrachten is geweldig om te ervaren. Iedereen op school, leerkrachten, leerlingen, secretariaat,... is dol enthousiast. Mijn droom gaat nog verder... Een leerkracht dko permanent verbonden aan de school (ook na deze drie schooljaren). Zij verrijkt ons allen met net die andere kijk op het leven... En dat hoort kunst te doen! Dank voor de kansen die jullie ons bieden.’

Frank Maesen – beleidsondersteuner Pieter Brueghel basisschool

‘CANON Cultuurcel wens ik veel nieuwe boeiende projecten waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende muzische talen. […]waarbij elke leerkracht wordt geprikkeld en gestimuleerd om leerlingen alle zintuigen te laten gebruiken om zo nieuwe creatieve ideeën te ontdekken en te kunnen genieten van schoonheid in de dingen die hun/ons pad kruisen. ’

Said Dnoub – docent Arteveldehogeschool

Ik wens jullie toe te accepteren wat noodzakelijk is, te verbeelden wat moet veranderen, en de wijsheid om het onderscheid te maken.

 Eelco Van Es – voormalig onderzoeker bij Departement Kunsten, Cultuur en Media van de faculteit Letteren (RU Groningen)

‘Al 25 jaar een hart voor cultuur Al 25 jaar mensen inspireren Al 25 jaar mensen wegwijs maken in de subsidies Al 25 jaar een enorm aanbod van activiteiten en organisaties weer geven En vooral voor mij een bron van inspiratie zijn op de netwerkdagen " lezen op school" Proficiat met jullie zilveren jubileum. ’

Wendy Rampelberg - Boekenjuf Go! De Groene Parel

‘ De vanzelfsprekendheid van cultuur binnen een brede vorming is lang niet voor iedereen weggelegd: ook vandaag nog komt niet elk kind in aanraking met cultuur. Nochtans opent het onze blik, verruimt het de geest en prikkelt het onze zintuigen. Cultuur kan een alternatief bieden, een nieuwe taal om te spreken en om dingen te begrijpen, om je in uit te drukken. CANON Cultuurcel brengt cultuur binnen in het onderwijs, het hart van onze samenleving. Ik wens alle kinderen en jongeren dat CANON Cultuurcel hen ook de komende 25 jaar verwondert met kunst en cultuureducatie. ’

Ellen Janssens – directeur Sint-Lukasacademie Brussel

‘ Ik wens jullie vele, grote ogen om alle blije kindersnoetjes te zien die genieten van kunst die ze dankzij jullie centjes mogen ervaren. Ik wens jullie een warm hart toe dat meevoelt met wat kinderen voelen als ze dingen mogen doen die helpen om hun talent te vinden en te ontwikkelen. Daar doen wij leerkrachten en CANON Cultuurcel het voor: onze kinderen RIJKER maken. En dat wens ik jullie: maak veel mensen blij in cultuur, dan zullen jullie ook blij zijn. ’

Mieke Claes – leerkracht Vrije basisschool Gelrode

‘ Ik wens jullie nog eens 25 mooie jaren erbij! Proficiat voor alle mooie tips en initiatieven! ’

Kathelijn Jacobs – leerkracht Sint-Maarteninstituut Aalst

Ik hoop dat je altijd jong van geest zult blijven en ook in de toekomst weer veel nieuwe deuren openzet zodat het cultuuronderwijs binnen kan waaien en mensen bij elkaar over de drempel stappen!

 Theisje Van Dorsten – onderzoeker en docente cultuurwetenschappen (RU Groningen)

‘ Dat CANON Cultuurcel de inspirator blijft voor kinderen die niet in contact komen met kunst en cultuur! ’

Katrien Legrand – directeur GO! Freinetschool kRing

‘ Een hele dikke proficiat met 25 jaar noeste arbeid om ons onderwijs rijker en cultureler te maken. Daarnaast wens ik jullie nog ontelbare jaren met onmetelijk veel goesting om ons cultuuronderwijs te inspireren en te faciliteren. Ik blijf alvast fan van jullie gedrevenheid en enthousiasme. Keep up the good work, spirit and vibes! ’

Eva Vandersypen – directeur Sint Albertschool Sint-Jans-Molenbeek

‘ Dat jullie bruggenbouwers mogen blijven en leerlingen, leraren en scholen blijven inspireren en ondersteunen in hun groei naar cultureel bewustzijn. En nu op naar 50 jaar CANON Cultuurcel! ’

Frieda Minne – hoofdadviseur Afdeling Communicatie Departement Onderwijs

Ik wens CANON Cultuurcel nog vele ontmoetingen tussen cultuur en onderwijs. Ontmoetingen die leiden tot duurzame verbindingen.

Dat jullie blijven bijdragen in het versterken van kinderen en jongeren. Want dat is hetgene dat cultuur en onderwijs samen kunnen doen!

 Lieve Claes – Projectmedewerker Artforum / Urban Woorden

‘ Ik schenk CANON Cultuurcel graag honderden tubes lijm om de culturele sector en het onderwijs stevig met elkaar te verbinden! De vele culturele klas- en schoolervaringen blijven zeker jaren aan de kinderen en jongeren kleven en zo ontstaat een echte hechte, p(l)akkende samenleving ! ’

Tom Morel – leerkracht Freinetschool De Sterre-spits

‘ Laat ons proeven van verhalen, verrassen met een gedicht, genieten van een film, luidkeels samen zingen: 'Lang zullen ze leven!' ’

Ann Muylle – zorgleerkracht GVB De Revinze

‘ Inspiratie... daar heb je als leerkracht nood aan en zoveel deugd van. Prachtig dat jullie bestaan! Tot binnenkort. ’

Marina Waterschoot – leerkracht Heilige Familie Berchem

Cultuur is niet in 25 jaar te vatten. Jullie bijdrages aan het onderwijs en de cultuurvorming bij jongeren ook niet. 25 jaar is jong en oud tegelijkertijd.  Oude cultuur bij jongeren. En jonge cultuur bij de ouderen van 25 jaar geleden al.Dynamisch team met krachtdaad en liefde voor onderwijs en cultuur. Dank en succes! Een noodzakelijke brugfunctie. Ook voor de komende 25 jaar.

 Kristof Thijssens – Directeur groep educatieve en wetenschappelijke uitgevers - Algemeen coördinator boek.be

‘ Ik wens CANON Cultuurcel een onbeperkte voorraad stenen toe. Omdat het jammer zou zijn het fantastische bouwproject dat CANON Cultuurcel is, te moeten stilleggen wegens 'einde voorraad'. Opdat alle denkbare bruggen die moeten gebouwd worden tussen onderwijs en cultuur, gebouwd kunnen (blijven) worden! ’

Filip Vandemeulebroecke – coördinator Kunstacademie Vlaamse Ardennen

‘ Om iedereen te overtuigen dat cultuur het verschil maakt goesting en passie om kunst de plaats te geven die het verdient tijd en ruimte om mensen samen te brengen en af en toe stilte om te dromen te verbeelden om je heen te kijken’

Koen Crul – docent muzische vorming en cultuureducatie VIVES hogeschool

‘ Doe nog maar wat voort ! Zonder eindmeet, maar met overtuiging; hoe meer kunstenaars, hoe milder het samenleven. ’

Jeroen Frateur – directeur Sint-Lucasacademie Gent

Ik wens dat er binnen 25 jaar meer cultuur op school zal zijn dan educatie.

 Laurent Van Lancker – filmregisseur

‘ Dat CANON Cultuurcel een brug mag blijven bouwen tussen cultuur en onderwijs. Dat de organisatie kinderen een ruimere blik geeft die verder reikt dan het direct bruikbare of het nuttige. En dat meerstemmigheid of multiperspectiviteit de grondslag van de werking mag blijven om alle leerlingen ontvankelijk te maken voor cultuur in zijn brede zin. ’

Paul Janssenswillen – docent lerarenopleiding Universiteit Antwerpen

‘ Ik wens jullie een fijne verderzetting van al jullie prachtige initiatieven. En genoeg middelen om mooie plannen waar te maken en nieuwe ideeën vorm te geven. Kunst en cultuur zijn bindende factoren in de maatschappij! In deze uitdagende tijden broodnodig! ’

Line Mareel – Lector kunst en cultuur Howest hogeschool en beelden kunstenaar

Ik wens CANON de volle wijsheid om alle kinderen en jongeren in Vlaanderen te helpen om de analyse te zien in wat ze verbeelden en de concepten in wat ze waarnemen, zodat ze echt bewust kunnen kiezen welke cultuurelementen ze delen en centraal stellen.

 Andy Demeulenaere – Algemene coördinator Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid

‘ Cultuurkuur kijk over je muur... volgend jaar misschien een inspiratiedag met minstens één workshop gericht naar anderstalige nieuwkomers? ’

Katrien Vermeire – Vervolgschoolcoach OKAN Emmaüs Aalter

‘ Ik wens CANON Cultuurcel nog vele jaren waarbij ze met voldoende middelen, mensen, expertise en goesting ondersteuning kunnen bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen om cultuur in al zijn facetten te exploreren en te verwerven in hun eigen ontwikkeling en zodoende mensen te verbinden en in dialoog te brengen aan de hand van cultuurgebonden thema's/projecten!’

Katie Steenmans – directeur GO! BA Caputsteen Mechelen

‘ Ik wens CANON Cultuurcel toe om de scholen te blijven prikkelen en inspireren met nieuwe en verfrissende ideeën en dat in een dynamische samenwerking met de scholen. Laat CANON Cultuurcel ook een beetje inspirator zijn voor directies, leraren en leerlingen om het kritisch bewustzijn verder aan te scherpen in een wereld met een flitsende beeldcultuur waar soms te weinig in de diepte wordt stilgestaan bij de dingen die er echt toe doen. Veel succes! ’

Jan Maes – Sint-Calasanzinstituut Nijlen

Dankzij jullie ontsloot zich een wereld die mij, toen als leraar, de kans bood om de leerkansen van mijn toenmalige leerlingen aanzienlijk te vergroten en de smaak voor kunst, cultuur en samenleven in diversiteit bij hen te laten groeien. Creativiteit kon zich nu koppelen aan dialoog, diepgang en engagement. Het mensenrechtenverhaal kreeg dankzij de actieve inbreng van de leerlingen kleur, vorm en inhoud op een manier die onze lerarenploeg anders nooit hadden kunnen bereiken. Later kruiste ons pad opnieuw toen het ’t Zal WelZijn van stapel liep.

Mijn wens is dan ook dat jullie die vruchtbare processen mogen blijven voeden. Waar kunst kansen krijgt kan menselijkheid groeien: ik wens jullie alle ruimte en middelen toe om daartoe te blijven bijdragen.

 Gie Deboutte – Voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

‘ Ik wens jullie voor de komende 25 jaar geestdrift en mateloosheid toe om de grenzen van cultuur, identiteit en canon op te rekken en te vinden wat jullie niet zoeken ’

Brigitte Dekeyzer – docent lerarenopleiding en kunstwetenschappen KU Leuven

‘ Doe zo verder ! Hopelijk blijven er voldoende subsidies voor cultuur..... Gelukkige verjaardag !!! ’

Annick Suffeleers – leerkracht basisschool Domino Genenbos

Laat ik de 25-jarige lef, veel lef toe wensen. Lef om vensters te blijven opengooien, betekenisvolle spiegels te blijven voorhouden, verbindende lijnen te blijven uitgooien. Lef om jullie pittige koers aan te houden in tochtige tijden.

 Marita de Sterck – auteur

‘Wij wensen jullie alle mogelijkheden toe om cultuur verder in de scholen te laten toekomen en dat op de meest diverse wijzen. Heel specifiek zijn de Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding toch iets waarmee jullie zoveel jonge mensen inspireren. Dank om het goede werk nadrukkelijk verder te zetten! ’

Stefan Tanghe – Cultuurcentrum De Grote Post

‘ Proficiat met de verjaardag, spijtig dat ik deze woorden in een clichéformule moet brengen. Het had mooi geweest er een opstelletje van te maken. Jullie hebben prachtig werk verricht. Doe zo voort en zie niet om. ’

Willem Elias – Emeritus hoogleraar kunsteducatie (VUB)

‘ Eén van de belangrijkste steunpilaren van onze samenleving is het onderwijs. Binnen dat onderwijs vervult CANON Cultuurcel een essentiële rol. Al die jaren is er bij CANON Cultuurcel een enthousiaste ploeg aan het werk die zich uit de naad werkt om aan haar missie te voldoen. Steeds weer worden projecten ontwikkeld die er écht toe doen. Ik hoop dat CANON nog vele jaren het goede werk kan verderzetten.’

Luc Coorevits – directeur van Behoud de Begeerte, het Vlaamse Kunstencentrum voor Literatuur in Antwerpen

In tijden van pleidooien voor en discussies over canons allerhande, is er één CANON die in onderwijs al 25 jaar echt breed ingevoerd werd tot ieders tevredenheid.

Op naar de volgende 25!

Pedro De Bruyckere – Pedagoog en onderzoeker, Arteveldehogeschool / Universiteit Leiden

‘ Ik wens deze fijne organisatie toe dat ze de volgende 25 jaar nog meer ruimte krijgt om vrijhavens voor kunst en cultuur aan te leggen in de grote oceaan van het onderwijs. En misschien is de 25ste verjaardag in tijden van canonieke gedachten ook een goede gelegenheid om een naamsverandering te overwegen. Het volstaat hiervoor slechts één letter toe te voegen … Lang leve de “Canons Cultuurcel”! .’

Peter Bary – Algemeen directeur Museum M Leuven

‘ Elke keer jullie mij vroegen om te komen spelen heb ik ongelooflijk genoten van de energie en het gesprek achteraf met het publiek. CANON zorgt voor culturele ontmoetingen die wind door het hoofd doen waaien. Blijf dit doen. Ook de volgende 25 jaar! ’

Johan Petit – Acteur en cabaretier

‘ Hoera voor CANON! Villa Verbeelding wenst jullie nog vele inspirerende jaren met ruimte en middelen voor mooie cultuurprojecten in vele scholen. En vergeet de boeken niet! Gefeliciteerd!’

Marijke Rekkers – Villa Verbeelding

‘ Dat CANON, ook in tijden met veel tegenwinden, haar veelstemmige canon mag blijven zingen: cultuur sloopt de muren tussen hokjes, tussen klassen, maakt een speelplaats in ons hoofd waar wij, allemaal buitenbeentjes, allemaal passen (en dat de CANON-ploeg die warme familie mag blijven met stuk voor stuk prachtige mensen die worden gedreven door hun warme en aanstekelijke engagement) .’

Maud Vanhauwaert – dichter

Ik wens CANON een glorieuze toekomst toe

waarin jongeren mogen openbloeien onder warme vleugels

waarin ze de mogelijkheid krijgen om het leven te vertalen naar 

poëzie 

woorden

muziek 

en beelden

en dat ze hun nieuwe blik op de wereld kunnen blijven delen met elkaar en met ons

Mathijs Scheepers – acteur

Marc Colpaert – Cultuurfilosoof en journalist

‘ Dat leerkrachten en leerlingen in de komende 25 jaar nog veel vlotter hun weg mogen vinden naar de culturele instellingen. Want de soms onvermoede schatten in bibliotheken en musea – en het begeesterend educatief aanbod dat daarmee samenhangt – zijn onmisbaar in de opvoeding van onze jongeren tot verstandige wereldburgers .’

An Renard – Directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

‘ Ik wens CANON Cultuurcel nog vele mooie jaren toe, en wens ons onderwijs vooral ook veel CANON Cultuurcel toe. Kunsten en literatuur blijven nodig om de hele bandbreedte van de verbeelding, de morele zin en het esthetische gevoel van jonge mensen te prikkelen. ’

Lars Bernaerts – Docent Nederlandse letterkunde (U Gent)

25 jaar, niet te geloven dat er al zoveel jaren voorbij zijn gegaan. 

Ik heb jullie mogen ervaren als een team gepassioneerde cultuur minnende onderwijsspecialisten. Wat mij vooral telkens en telkens fascineerde is hoe jullie er altijd in slagen om de golfslag van wat er leeft in onderwijs en binnen cultuur zo te vatten, te overbruggen en tot een interessant werk thema te maken. 

Ik kan jullie dus enkel wensen met dit belangrijk degelijk en noodzakelijk werk nog eens 25 jaar door te gaan. 

Jan Raes – Psychiater

‘ Dank voor het vuur en het enthousiasme. Het was mooi én zeer prettig met jou samenwerken. Doen we er nog samen vele jaren bij? ’

Sieglinde Vanhaezebrouck – verantwoordelijke voor programmatie en educatie Poëziecentrum vzw

‘ Canon Cultuurcel is ook in Nederland een begrip! Vlaanderen mag zich gelukkig prijzen met zo’n professionele en duurzame inzet voor goed cultuuronderwijs. Veel succes in de toekomst en dat de warme uitwisseling tussen onze landen vooral mag voortbestaan! ’

Jan Jaap Knol – directeur Boekmanstichting

‘ Moge door onze samenwerking de kunsten in het onderwijs opnieuw de plaats krijgen die de samenleving nodig heeft.’

Veerle Keuppens – Beleidsmedewerker bij Departement Cultuur, Jeugd en Media

‘Ik hoop dat CANON Culturcel nog vele jaren en met dezelfde gedrevenheid haar inspanningen kan verder zetten om cultuur en de letteren in het onderwijs de zo broodnodige plaats te geven. ’

Jos Geysels – Voorzitter Boekenoverleg

‘25 jaar, dat is zilver. En laat zilver nu de beste reflector voor licht zijn! Dat is wat CANON Cultuurcel op de klasvloer brengt. Cultuur verlicht, verwarmt, verlucht en verbeeldt. Op naar de volgende 25 jaar, want de kracht van cultuur, in al zijn uitingen, voedt en inspireert ons. En dat is onmisbaar op school. ’

Sylvie Dhaene – Directeur Iedereen Leest

Prachtige dagen zijn het. Telkens weer. Die dagen van de cultuureducatie in de Singel.

Opgeladen en uitgelaten verlieten de jonge leerkrachten de zaal. Klaar om het vuur voor cultuur weer door te geven in de klassen. Grote klasse van de Canon Cultuurcel.

Pieter Embrechts – acteur en zanger

‘Nog eens tenminste 25 jaar het cultuurhart van onze Vlamingen kloppend te houden! Succes! ’

Johan Vandendriessche – Bibliothecaris bibliotheek Zwalm

‘Ik wens dat jullie er nog minstens 25 jaar bij kunnen doen! Met veel passie leerkrachten cultureel blijven inspireren en het vlammetje bij hen doen aanwakkeren. ’

Sabine Caluwaert – deskundige cultuur Gemeente Opwijk Hof ten Hemelrijk

‘Multatuli's Max Havelaar opende voor mij als middelbare scholier, meer dan welk betoog ook, de ogen voor het kolonialisme. Nu is dat machtig en prachtig boek onbekend bij zowel Nederlandse als Vlaamse jongeren, terwijl er wel voortdurend over het kolonialisme wordt gepraat. 'Te moeilijk'? 'Van voor mijn tijd'? Als opvoeding en onderwijs zo tekortschieten kunnen we alleen maar een weldoordachte Canon wensen. ’

Mia Doornaert – Voorzitter Raad van Bestuur Vlaams Fonds voor de Letteren
""