U bent hier:

dynamoPROJECT

Schakel een regisseur in om je te ondersteunen bij een toneelstuk. Laat je helpen door een choreograaf bij LO. En waarom geen (geluids)kunstenaar bij STEM, poëzie bij wiskunde, een fotografe om erfgoed in beeld te brengen of een auteur en illustrator bij een project rond leesplezier? Met een dynamoPROJECT kan dat!

Wat is een dynamoPROJECT?

 • Een financiële ondersteuning voor een creatief schoolproject van maximum 2000 euro.
 • Leg met minimum één externe culturele partner een samenhangend, creatief en actief traject af met de leerlingen en de leerkrachten.
 • Je project duurt langer dan 1 dag.
 • Je project loopt tijdens de lesuren. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de middag of na de schooluren komen niet in aanmerking.
 • Maak het op maat van de school. Laat je inspireren maar kopieer niet letterlijk een ander project. Bouw je verder op een voorgaand project? Onderbouw dan de evolutie of verandering in je nieuwe projectaanvraag.
 • Dien het volledige aanvraagformulier online in op Cultuurkuur.
 • Lees het volledige reglement met de inhoudelijke en financiële voorwaarden.

 

Wanneer indienen?

Heeft je school in de vorige ronde al een goedgekeurd project, dan moet je de eerstvolgende subsidieronde overslaan.

 

Voor projecten die zullen plaatsvinden
tussen 1 februari en 30 juni
  Voor projecten die zullen plaatsvinden
tussen 1 september en 31 januari

 

 

 

Online indienen tot en met 15 november

 

Online indienen tot en met 15 mei

 

Jury beoordeelt projecten

 

Jury beoordeelt projecten

  

Eind januari delen we mee welke projecten werden goedgekeurd

 

Eind juli delen we mee welke projecten werden goedgekeurd

 

Je project loopt tijdens de lesuren over meerdere dagen tussen 1 februari en 30 juni

 

Je project loopt tijdens de lesuren over meerdere dagen tussen 1 september en 31 januari

 

Max. 30 dagen na het einde van je project vul je een inhoudelijk verslag en financieel verslag in

 

Max. 30 dagen na het einde van je project vul je een inhoudelijk verslag en financieel verslag in

 

Na goedkeuring van je verslagen wordt de subsidie uitbetaald

 

Na goedkeuring van je verslagen wordt de subsidie uitbetaald

 

 

Hoe vraag je jouw subsidie aan?

Stap 1  Registreer je en zoek je schoolpagina op cultuurkuur. Zorg dat je schoolpagina over een dynamobeheerder beschikt. Deze stap doe je maar één keer. Toon mij hoe

Stap 2  Dien je aanvraag in op je schoolpagina via het tabblad dynamoPROJECT. Toon mij hoe.

Stap 3  Verstuur je dynamoPROJECT naar de dynamobeheerder van de school. Hij of zij verstuurt het dynamoPROJECT naar Cultuurkuur. Ben je zelf dynamobeheerder, dan verstuur je het project rechtstreeks naar Cultuurkuur.

Stap 4  Een onafhankelijke dynamojury beoordeelt je project aan de hand van deze checklist.

Stap 5  Na goedkeuring ga je aan de slag. Voer je project uit zoals het in de aanvraag staat. Veel succes!

Stap 6  Dien binnen 30 dagen na einddatum van je project het inhoudelijk én financieel verslag in. Toon mij hoe. Na controle betalen we de subsidie uit. 

 

Logo

Het logo van Cultuurkuur moet steeds opgenomen worden in de communicatie (bv. bij brieven aan ouders) en publiciteit (affiche, flyer, uitnodiging …) in verband met dynamoPROJECT.

 

Veelgestelde vragen: 

Aan welke inhoudelijke criteria moet een dynamoPROJECT voldoen?

Een dynamoPROJECT moet:

 • de ontplooiingskansen van de leerling vergroten.
 • een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school.
 • op maat zijn van de school.
 • opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner.

Het is belangrijk dat leerlingen een samenhangend traject kunnen doorlopen dat gradueel opgebouwd is, dat de tijd neemt om uitgediept te worden en dat geïntegreerd is in de vakken. De externe partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen en de leerkracht professionaliseert zich hierdoor. Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen samenwerking op maat. Het is dus belangrijk dat beide partijen overleggen en hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

Wat als we een goedgekeurd dynamoPROJECT willen wijzigen?

Elke wijziging in het project (bv. het veranderen van externe partner of einddatum) moet schriftelijk en op voorhand worden aangevraagd bij dynamo [at] ond.vlaanderen.be . De inhoud van het project mag niet veranderen. De jury keurt een project immers goed op basis van de inhoud die ze leest.

Welke kosten komen in aanmerking bij een dynamoPROJECT?

 

Het maximale ondersteuningsbedrag voor een creatief schoolproject is 2000 euro. Deze subsidie kan je gebruiken voor 4 soorten projectkosten:

1. Samenwerken met een externe partner – max. 2000 euro

Het betrekken van een externe partner in het project brengt een unieke en verrijkende dynamiek met zich mee. Dit is de hoofddoelstelling van een dynamoPROJECT. Je mag de subsidie dan ook maximaal gebruiken voor kosten die hiermee samengaan. 

2. Door leerlingen creatief te verwerken materiaal – max. 500 euro

Stof voor een modeproject, schildersdoek voor een beeldend project of planken voor een designproject zijn mogelijke voorbeelden. Maak ecologische materiaalkeuzes en ga bij voorkeur voor duurzaam of recycleerbaar materiaal.

Wat niet in aanmerking komt:

 • aankoop of huur van audiovisueel materiaal
 • huur van materiaal (kostuums, decor, geluidsinstallatie …)
 • huur van infrastructuur (zaal …)
 • aankoop of huur van educatief materiaal of didactische methodes (leskoffers, handleidingen, educatieve pakketten, boekenpakketten … )
 • verblijfskosten
 • maaltijdonkosten of kosten voor recepties
 • drukwerk of fotokopieën
 • dossierkosten of administratieve kosten
 • geschenken en representatieonkosten
 • nascholingen of vormingen voor leerkrachten
 • hardware- en softwaremateriaal
 • meubilair
 • verzekeringen
 • SABAM
   

3. Vervoerskosten – max. 500 euro

Ga je in het kader van het dynamoPROJECT naar een culturele bestemming, dan mag je de gemaakte vervoerskosten inbrengen.

Via dynamoOPWEG kan je met groepen tot 30 personen gratis gebruik maken van de diensten van De Lijn om naar culturele bestemmingen te reizen.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

4. Toegangsgeld – max. 250 euro

Voor een bezoek aan een culturele bestemming dat past binnen je dynamoPROJECT kan je toegangsgeld inbrengen.

Wanneer wordt het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald?

De kosten die je maakt voor je dynamoPROJECT, schiet je eerst voor en vorder je na afloop van het project terug bij het Departement Onderwijs en Vorming. 

Daartoe stel je een inhoudelijk en financieel verslag op dat je uiterlijk 30 dagen na de in de aanvraag opgegeven einddatum indient via je dynamoPROJECT op cultuurkuur.be. Ben je te laat, dan wordt het bedrag niet meer uitbetaald.

Hoe bewijs je de kosten die je voor het dynamoPROJECT maakt?

Gemaakte kosten moeten steeds met facturen en onkostennota’s bewezen worden. Facturen kunnen maar eenmaal als bewijsstuk doorgegeven worden. Facturen en dergelijke worden bewaard op school. Deze kunnen opgevraagd worden.

Op een factuur of onkostennota moet duidelijk te lezen staan:

 • De datum: deze moet dateren na de datum van de e-mail waarin bevestigd wordt dat je aanvraag is goedgekeurd en na de startdatum opgegeven in je goedgekeurde projectaanvraag.
 • Een beschrijving van de gemaakte kosten, bv. schildersdoeken, lasdraad …
 • Gaat het om kosten van een workshop, een activiteit, een bezoek of een vervoerskost, dan staat de datum van die activiteit vermeld op de factuur. Deze datum valt tussen de in de aanvraag opgegeven begin- en einddatum van het project en tijdens de schooldagen, niet tijdens schoolvakanties.

 

Waar moet ik op letten wanneer ik met een andere school samenwerk in een dynamoPROJECT?

Elke school dient zijn eigen projectaanvraag in via zijn schoolpagina op cultuurkuur.be. De projectaanvragen mogen geen exacte kopieën zijn van elkaar. Iedere school heeft eigen noden, eigen expertise, een eigen cultuurvisie … Na afloop maakt iedere school zijn eigen inhoudelijk en financieel verslag op. 

Draag je met verschillende scholen samen de kosten van een grotere factuur? Neem die factuur dan op in alle financiële verslagen en geef per school duidelijk aan welk deel ze voor haar rekening neemt. Uiteraard kan 1 factuur niet 2 keer vergoed worden.

Mag je voor hetzelfde project ook subsidie aanvragen bij andere subsidieverleners?

Ja, subsidiëring van het project door meerdere subsidieverleners is mogelijk. Wat uiteraard niet mag, is dubbelsubsidiëring. Dit wil zeggen dat je dezelfde kosten tweemaal laat vergoeden. Daarom moet je in het kostenplaatje aangeven welke andere subsidies je voor het project verkregen hebt of nog kan krijgen en bij welke subsidieverlener. Het Departement Onderwijs en Vorming houdt zich het recht toe informatie op te vragen bij andere organisaties teneinde dubbelsubsidiëring uit te sluiten.

Wat doe je wanneer je nog andere inkomsten hebt voor het dynamoPROJECT?

In je aanvraag geef je ter info een raming van de inkomsten voor het dynamoPROJECT. Deze extra inkomsten hebben geen invloed op het toegekende subsidiebedrag. 

Waar lees ik meer over de wettelijke omkadering van dynamo3?