De leeskaarten

Uitstekend leesonderwijs vraagt een hoge betrokkenheid van de leerkracht én het kind bij het leesproces. De leeskaarten bestaan uit zeven leeskaartjes om de boekensmaak van een klas in beeld te brengen. Experimenteer een jaar met de leeskaarten en observeer de effecten in jouw klas !

Je kan de leeskaarten gratis downloaden en printen om te gebruiken in de klas.

HOE KAN JE WERKEN?

  • Laat de leerlingen kiezen wat ze willen lezen uit een ruim gevarieerd boekenaanbod.
  • Na het lezen noteert de leerling zijn leeservaring op het onderste deel van de leeskaart. Hij knipt de kaart in twee en steekt het onderste deel van de leeskaart in het boek dat terug naar de boekenhoek gaat. Je kan ook kiezen om alle kaarten (per genre) op te hangen of er een slinger van te maken.
    Daarna maak je met de leeskaarten tijd voor leesbevorderende boekenpraatjes!
  • De leerling mag het boek aanraden aan een klasgenoot, vriend(in), ouder(s), leerkracht ... Hiervoor vult hij de postkaart (het bovenste deel) in en geeft deze aan de juiste persoon. Deze mag het boek lezen en bewaart de kaart.
Thema
  • literatuur en leesplezier
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Coverfoto van de prentenboek leeskaart