De vijand: een anti-oorlogsprentenboek

Wil je graag werken rond oorlog in de klas? Dan kom je ongetwijfeld ook tot de zinloosheid van oorlog en geweld. Dit poëtisch prentenboek van David Cali brengt dit sterk in beeld.

Het boek toont ons dat met een minimale hoeveelheid tekst een maximale sfeer bereikt kan worden.

Als je het boek opent, zie je een dubbele zwarte pagina met daarop de woorden ‘Het is oorlog’. Vervolgens zien we twee witte vlakken. Iets wat een woestijn zou kunnen zijn. Een woestijn met daarin twee putten. In die putten zitten twee soldaten, vijanden. Het boek begint met een dubbelperspectief, maar focust al gauw op één soldaat.

Door het grote formaat worden de grote witvlakken versterkt. De sobere prenten van Serge Bloch geven nog beter weer hoe zinloos oorlog wel is. Wim Opbrouck zorgde voor een rake bewerking in het Vlaams. Ideaal om mee te werken in de klas voor kinderen vanaf 7 jaar!

Thema
  • herinneringseducatie
  • literatuur en leesplezier