Geletterdheid: sterke ouders, sterke leerlingen

Betrek en ondersteun laagggeletterde ouders op jouw school. Want sterke ouders betekent sterkere leerlingen: wat je voor laaggeletterde ouders doet, loont ook voor hun kinderen. De week van de Geletterdheid biedt tips.

Een voorleesactiviteit met ouders op school. Aandacht voor heldere mails en brieven. Ouders stimuleren om naar de bibliotheek te gaan. Wat doet jouw school voor laaggeletterde ouders?

 

Geletterde ouders zijn sterke ouders

1 op de 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Wie laaggeletterd is, heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld.  Allemaal vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ze zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en om bij de school betrokken te zijn. Daarom vraagt de campagne van de Week van de geletterdheid elk jaar in september aandacht voor geletterdheid. 

Tijd voor geletterdheid

Het spel 'Tijd voor geletterdheid' helpt je school om concrete acties te plannen en een beleid rond geletterdheid uit te werken.

Download het gratis spelpakket met filmpjes, een spelbord/affiche, kaartjes en een toolkit vol informatie over geletterdheid op http://ikbenmee.be/.

Meer tips, leermiddelen en praktijkvoorbeelden rond geletterdheid staan op onderwijs.vlaanderen.be/geletterdheid

Thema
  • gelijke kansenbeleid/armoede
  • mediawijsheid
  • ouderparticipatie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Week van de geletterdheid