Kif kif en shouf shouf - Diversiteit als normaliteit bij kleuters

Leerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klas willen werken rond diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, krijgen hiervoor een gratis en handig werkinstrument: Kif kif en shouf shouf. Dit instrument bestaat uit twee boekjes voor klasjes van 5- en 6-jarigen: een niet-talig prentenboek en het bijhorende didactisch lessenpakket.

De boekjes gidsen leerkrachten kleuteronderwijs in een reis doorheen de alledaagse cultuur van kleuters met diversiteit in de meest brede/diverse betekenis van het woord als een onderliggende grondlaag.
 

Kif kif en shouf shouf bestaat uit twee boekjes:

 • Het prentenboek toont een aantal praatplaten waarop scènes uit het leven van alledag van kleuters aan bod komen: 
  • feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar, Pasen, verjaardagen.
  • rituelen zoals het ontbijt, avondmaal, hygiëne 's morgens, slapengaan.
  • activiteiten zoals sporten, verkeer, in het park wandelen, communiceren.
  • situaties zoals een geboorte of een overlijden.
  • de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

Op deze manier vindt elk kind iets betekenisvol in de platen. Wie goed observeert ziet ook situaties m.b.t. diversiteit terugkomen. Dat mensen verschillende levensstijlen hebben, wordt in het prentenboek als een normaliteit meegenomen.

 

Het prentenboek en het didactisch pakket zijn het resultaat van een samenwerking tussen FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en de Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken, en werden ontwikkeld in opdracht van CANON Cultuurcel

Thema
 • interculturaliteit
 • literatuur en leesplezier
 • ouderparticipatie
 • radicalisering
 • taal(bevordering) en taalstimulatie
 • wereldburgerschap
Cartoon kif kif en shouf shouf op ontdekking