Kunstenaars en de klas

De publicatie biedt een concrete roadmap aan aan al wie zijn schouders wil zetten onder een kunstenaarsproject in of met een klas. In een mix van interviews, citaten, overzichten en concrete tips en tricks laten we verschillende thema's aan bod komen: superdiversiteit en meertaligheid, de gedragenheid van het artistiek project binnen de school, de effecten van een artistiek project op de leerlingen en leerkrachten, drempels, valkuilen en succesfactoren …

Je vindt er suggesties om een goede samenwerking tot stand te laten komen, over hoe de juiste partner te vinden en welke ondersteunende organisaties of diensten er zijn. We sluiten af met concrete tips en tricks voor de verschillende fasen van een samenwerking en een overzicht van financiële hulplijnen.

Je kan de publicatie bestellen via de website van Lasso en je kan hem gratis downloaden.

Thema
  • beeld
  • dans en beweging
  • drama en theater
  • film en fotografie
  • geluid en muziek
  • ouderparticipatie
Logo Kunstenaars en de Klas