Puzzling Poetry - app - 12+

Puzzling Poetry is een schuifspel voor gedichten waarin woorden zijn vervangen door visualisaties. Lukt het jouw leerlingen van het secundair onderwijs om er weer een gedicht van te maken?

Een nieuwe manier van poëzie lezen die interessant is voor middelbare scholieren is de applicatie Puzzling Poetry.  Met deze app kan je spelenderwijs ontdekken hoe poëzie in elkaar steekt. De speler gaat op zoek naar de plaats van de woorden, naar de verbanden tussen de woorden en naar het ritme. Zo leidt het spelen met woorden tot een nieuwe, geconcentreerde manier van lezen. 

Puzzling Poetry bevat werk van Remco Campert, Ruth Lasters, Miriam van Hee en Lucas Hirsch en is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Duits en Engels. 

Thema
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Applicatie puzzling poetry. De applicatie toont een gedicht waarin kleurrijke vlakken sommige woorden verbergen.