Waarom verdient cultuur een plaats in elke klas?

De brochure 'Cultuur in de Spiegel in 't kort' vertelt bondig wat cultuur is en wat het belang ervan is voor het onderwijs. Dit handige boekje biedt een houvast om vorm te geven aan cultureel bewustzijn en culturele expressie in de klas.

Kinderen en jongeren cultuur laten ontdekken en proeven, doe je niet alleen via kunstwerken bekijken of met hen een voorstelling maken. Cultuur is betekenis geven aan de wereld om ons heen. Het is de wereld ervaren en interpreteren, verbeelden en kennen. Cultuur is dan ook in elk vak al aanwezig. Alle onderwijs is onderwijs in cultuur. Reflecteren over cultuur binnen onderwijs vergroot het cultureel bewustzijn.

Maar hoe doe je dat nu? Hoe pak je dat aan?

Het kader Cultuur in de Spiegel biedt handvaten om cultuur in je lessen te brengen. Een introductie tot deze theorie zit nu in een handig boekje ‘Cultuur in de Spiegel in ’t kort’.

Het legt uit wat cultuur precies is en geeft een kader om er in de klas mee aan de slag te gaan.

Je kan deze brochure bestellen via deze link 

De brochure in pdf-vorm kan je lezen via deze link

Thema
  • Cultuur in de Spiegel
  • Cultuur in de Spiegel
Kinderen in een kring luisteren naar voorlezer