104 nieuwe Kunstkuurtrajecten tussen een school en academie in Vlaanderen

Op 1 september 2020 starten 104 nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs en een academie in Vlaanderen een Kunstkuurtraject. In totaal zullen dan 202 Kunstkuurtrajecten lopende zijn.

 

Een beoordelingscommissie van experten uit het culturele en onderwijsveld selecteerde 104 uit een totaal van 187 ingediende aanvragen. Een Kunstkuur voorziet jaarlijks en gedurende drie jaren zowel extra lestijden (maximaal 7 uren per week) als een werkingsbudget van 995 euro.

Zowel de school als academie leren van elkaar door de klasvloer te delen:

  • ze brengen de ‘gewone’ leerinhouden op een hoger en ‘betekenis-rijk’ niveau
  • leraren worden in deze 3 jaar nog sterkere professionals.
  • met Kunstkuur groeien duurzame partnerschappen uit, die zich blijvend inzetten voor jongeren en cultuur.

Door eventueel een beroep te doen op een externe socio-culturele organisatie geven ze zelf vorm aan de manier waarop zij de doelstellingen van Kunstkuur willen realiseren.

Via Kunstkuur verankert het deeltijds kunstonderwijs zich nog sterker in de samenleving. Zo vinden leerlingen, die blijk geven van artistieke interesse en aanleg, maar die anders minder gemakkelijk bereikt zouden worden, sneller hun weg naar het deeltijds kunstonderwijs. Met het kader Cultuur in de Spiegel is er een gemeenschappelijke taal om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te stimuleren, wat de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen bevordert.

Thema
  • Kunstkuur
  • Kunstkuur
  • dko
Getekende architect met tekstballon 104 Kunstkuren gaan voor nog sterker cultuuronderwijs