Thema's

Cultuur kan niet alleen aan bod komen tijdens de lessen muzische vorming of esthetica, waar de link met kunst en cultuur duidelijk is, maar ook binnen andere vakken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden die je tonen hoe je de link kan maken met cultuur binnen een bepaald thema.