STEAM in Lede

Jongeren zijn echte digital-natives. Internet, smartphones en mp3-spelers zijn dagelijkse kost. Toch ontbreekt het hen soms aan de juiste kennis over al deze snufjes. De muziekacademie van Lede nam de kersverse STEM-academie STEAMIN’ Lede onder de arm. Samen dompelden ze de leerlingen van de middelbare graad muziek en woord tijdens vijf workshops onder in een bad vol technologie. Met digitale partituren, zelfgemaakte instrumenten en stop-motionfilmpjes als resultaat.

‘Er wordt veel verwacht van leerlingen op technologisch gebied, maar in de reguliere lessen  is vaak geen tijd voor een goede begeleiding’, vertelt Bart Jonkers, directeur van de muziekacademie. ‘De oprichting van een STEM-academie in onze gemeente bood een uitgelezen kans om de leerlingen op maat te leren werken met enkele programma’s en daarmee echt aan de slag te gaan.’ De cultuurbeleidscoördinator van Lede bracht de beiden academies rond de tafel. ‘De ‘A’ in STEAMIN’ Lede toont dat ook ‘Art’ vertegenwoordigd is in onze STEM-academie’, legt oprichtster Katrien De Schrijver uit.

Divers publiek

In overleg werden vijf workshops gespreid over acht sessies uitgewerkt. De muziekacademie verdeelde een flyer onder de leerlingen van 10 tot 15 jaar, maar eigenlijk was de hele academie welkom. ‘In totaal namen 42 jongeren deel aan een of meerdere workshops,’ vertelt Bart. ‘Een leerling was zelfs elke week van de partij. Vooral de leerlingen uit de richtingen Algemene Muziekcultuur, Drama en Repertoire toonden belangstelling. Ook opvallend veel meisjes waren geïnteresseerd. ‘Techniek wordt vaak geassocieerd met jongens’, zegt Katrien, ‘maar de enthousiaste meisjes bewezen het tegendeel.’

Professionele lesgevers van STEAMIN’ Lede hielpen de jongeren op weg. Noten schrijven met de computer, filmpjes maken, instrumenten bouwen en websites en apps ontwerpen, de leerlingen van de muziekacademie leerden de kneepjes van het vak. Ondanks het grote leeftijdsverschil tussen de deelnemers, slaagde iedereen er in om op eigen tempo tot een mooi resultaat te komen. ‘Bij het maken van websites had iedereen op het einde van de namiddag een eigen profielpagina met tekst en foto ontworpen’, vertelt Bart.

Theorie als opstap

Aan elke workshop ging een theoretische inleiding vooraf. Wat zijn pixels? Hoe wordt een audiofragment gedigitaliseerd? Welke verschillende camerastandpunten zijn er? ‘De leerlingen moeten de theorie niet tot in de puntjes kennen’, benadrukt Katrien. ‘We willen hen vooral tonen dat ze de leerstof die ze tijdens de lessen wetenschap op school leren, ook echt kunnen toepassen.’

En dat wiskunde en fysica saai zijn, zullen de leerlingen van de muziekacademie in elk geval niet meer zeggen. Aan het maken van een instrument gaan heel wat berekeningen vooraf. De lengte van een buis of plankje bepaalt immers de toonhoogte. ‘Velen riepen eerst “oh nee, ik kan helemaal geen wiskunde”’, zegt Katrien, ‘maar al gauw was iedereen ijverig aan het werk met de rekenmachine. En dan te bedenken dat een aantal leerlingen vooraf nog nooit van een vierkantswortel hadden gehoord.’

Lede stelt tentoon

De bibliotheek van Lede stelde enkele instrumenten van de leerlingen en een kartonnen geluidsversterker tentoon. ‘Kinderen die met hun ouders een bezoek brengen aan de bib zijn meestal niet weg te slaan uit deze hoek’, vertelt de bibliothecaris. De leerlingen van de muziekacademie hebben ook duidelijk de smaak te pakken. Bart hoopt dat de leerlingen de kennis die ze hebben opgedaan tijdens de workshops meenemen naar de lessen op de academie. ‘Opdrachten die de leerlingen gewoonlijk op papier maken, worden nu al als een website of een PowerPointpresentatie ingeleverd.’

Toekomstmuziek

STEAMIN’ Lede wil graag verder aan de slag met de workshops. ‘Ook ouders en leerkrachten tonen interesse. We willen graag samenwerken met de scholen in Lede om het aanbod uit te breiden’, zegt Katrien. Ook in de muziekacademie gaan stemmen op om verder te gaan op het ingeslagen pad. ‘We zouden in de toekomst graag een cursus experimentele muziek inrichten’, legt Bart uit. ‘Zo kunnen onze leerlingen zich verder verdiepen in opnametechnieken, het maken van klankinstallaties en allerhande creatieve technologische activiteiten.’ De toon is in elk geval gezet!