Waarom Kunstkuur?

  • Kunst en cultuur spelen een grote rol in het bewustwordingsproces van elk individu. Kwalitatieve muzische vorming in het basisonderwijs blijkt geen evidente uitdaging en in het secundair worden we geconfronteerd met nieuwe eindtermen, waaronder ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’.

 

  • Heel wat scholen van kleuter- en leerplichtonderwijs en instellingen van het hoger onderwijs zijn vragende partij voor ondersteuning op het vlak van kunst- en cultuureducatie door artistieke professionals. Leerkrachten in het kunstonderwijs zijn zelf kunstenaars en dus goed geplaatst om de vonk te laten overspringen. Zij kunnen hun collega’s van basis- of secundair onderwijs inspireren en ondersteunen in vakgebieden waar ze minder vertrouwd mee zijn. 

""

  • Leerkrachten uit het leerplichtonderwijs én hetdko versterken elkaar, ieder vanuit zijn expertise en ervaring op de klasvloer. Het gaat om een verbindende samenwerking. De beide partners vullen elkaar aan in hun professionaliteit en leren van elkaar.

 

  • Muziek, dans, theater en andere kunstvormen geven leerlingen en studenten een andere taal om zich in uit te drukken. Door het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te versterken ontwikkelen ze zich in brede zin tot mens. Leerkrachten leren hen op een andere manier kennen en ontdekken hun verborgen talenten. In het nieuwe niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs zijn trouwens nieuwe opleidingen opgenomen, zodat het aanbod binnen de domeinen muziek, dans, woordkunst en drama, beeldende en audiovisuele kunsten enorm uitgebreid is.

 

  • De verschillen tussen kinderen in een zelfde leeftijdsgroep worden groter en ook complexer. Meer leerlingen hebben een moedertaal die niet het Nederlands is, hebben specifieke onderwijsbehoeften omwille van een beperking of groeien op in armoede. Door in een klas van het leerplichtonderwijs les te geven verkent een leraar uit het dko in de praktijk de didactische en pedagogische principes die hier op inspelen. En kan hij deze meenemen naar zijn academie.

 

  • Als academies samenwerken met scholen is de kans groot dat ze elkaar goed leren kennen. Zo worden duurzame banden gesmeed. Ook een lokale partner zoals een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 

 

  • Kunstkuur laat leerlingen in hun school of studenten uit het hoger onderwijs tijdens hun opleiding het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs ervaren. Het maakt de stap naar een kunstopleiding kleiner. Heel wat kinderen en jongeren vinden vandaag niet de weg naar het dko omdat zij in een socio-economisch milieu leven waar deelname aan het deeltijds kunstonderwijs geen evidentie is. Nochtans kan een dko-opleiding voor velen onder hen zinvol zijn, niet enkel als hobby, maar ook als hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie in de maatschappij.