Bewust in beweging

Elk jaar vult GO! Leefschool de Pluishoek uit Heist-op-den-Berg de ‘Droomtijd’ op school in met activiteiten die de muzische en innerlijke ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Zo werkten de leerlingen rond het thema bewust in beweging. Onder begeleiding van Atelier Amie, El Sole en artObe leerden de kinderen wat er in hen leeft en toonden ze aan de wereld wie ze zijn.

Kinderen die bewegen
Tekeningen van kinderen

Het pilootproject ‘Droomtijd’ ontstond nadat enkele ouders vrijstelling hadden aangevraagd voor de lessen godsdienst en zedenleer. De ouders zorgen voor een creatieve invulling van de vrijgekomen lesuren. ‘Bij Droomtijd leggen we de nadruk vooral op tijd om jezelf te mogen zijn. We nemen de nodige ruimte en rust en zorgen voor programma's waarbinnen zo weinig mogelijk 'moet' en zoveel mogelijk 'mag'. Op die manier creëren we een veilige plek en ruimte voor verveling en creativiteit’, zegt Krisje Scheurweghs.

Bewegen door de ruimte

Bij Mieke (Atelier Amie) werden de kinderen bewust van zichzelf en hun omgeving. ‘We hebben bewust door de ruimte bewogen, gekeken, gevoeld, geroken, geademd … Kortom al onze zintuigen benut. Daarna zetten we dit op papier met oliepastels’, vertelt Krisje. ‘Mieke gaf ons de opdracht om een cirkel op de grond te tekenen. Die stelde onze eigen ruimte voor. Zo hadden sommige kinderen een grotere cirkel getekend omdat ze voelden dat ze meer ‘ruimte’ nodig hebben. Vervolgens zijn we eens gaan voelen hoe het in elkaars cirkel voelt en hoe het voelt als iemand onze cirkel betreedt.’

Yoga met Sofie

In het project staat ‘zo weinig mogelijk moeten en zoveel mogelijk mogen’ centraal. In de workshop van Sofie (El Sole) hadden de kinderen de gelegenheid om los te komen van het ‘moeten’ en kregen ze de ruimte om zich spontaan te uiten. ‘De leerlingen werden uitgedaagd om spontaan te reageren tijdens de yogasessies en even weg te stappen van het ‘moeten’ en het ‘zo goed mogelijk’ doen. Wat ze ervaarden tijdens de oefeningen is goed zoals het is, gevoelens mogen zijn wat ze zijn, er is geen goede of slechte beweging, houding … Alles ging gepaard met respect voor elkaars eigenheid en grenzen.’

Akkefietjes schilderen

May (artObe) moedigde de leerlingen aan om terug te gaan naar een zeer individuele en gevoelige situatie uit het verleden die minder prettig is, een zogenaamd ‘akkefietje’. Samen schilderden en bespraken ze de herinnering. Op die manier kwamen ze los van de eigen emotie en leerden ze om meer als een toeschouwer naar zichzelf te kijken.

‘Een zeer mooie beweging kwam tot stand die de kinderen en ikzelf kunnen meenemen voor de rest van ons leven. Tegelijkertijd leerden we om zonder te oordelen respect te hebben voor de gevoelens en gevoeligheden van anderen. Toen we keken naar elkaars situaties, deden we allemaal een beroep op ons inlevingsvermogen. Het was een mooie en leerrijke ervaring die verrijkend is in de omgang met onszelf en anderen’, besluit Krisje.