De zielen der verdronkenen

De visserij is een mooi erfgoedthema om jong en oud met elkaar te verbinden. De visserij maakt(e) immers een groot deel uit van het leven van de bewoners van woonzorgcentra aan de kust én is een thema dat veel jongeren vandaag nog aanspreekt. Het Oostendse verhaal De zielen der verdronkenen, dat de figuur van de visser centraal stelt, verbond in dit erfgoedtraject de jongeren met de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Monica.

‘In een lagere school in de buurt speelde ik Net op tijd, een voorstelling rond doodgaan en dementie’, vertelt kunstenaar Tom Vout. ‘De jongeren van het zesde jaar verzorging van de scholengroep Petrus & Paulus waren aanwezig en na de voorstelling hadden we een ‘meet and greet’. Diezelfde namiddag hadden we onze eerste sessie. We spraken over hobby’s en interesses, en ook ervaringen en emoties werden gedeeld. Een korte improvisatie na de lange kennismaking maakte de namiddag compleet… ik stond versteld!’

‘De jongeren maakten gauw kennis met de senioren-acteurs van woonzorgcentrum Sint-Monica. Tijdens de koffietafel ontstonden de eerste ideeën voor workshops die tegelijkertijd de basis van onze voorstelling op Erfgoeddag zouden worden. De interesses van de leerlingen koppelden we aan de levenservaringen van onze senioren-acteurs. Balletschilderen, feestturnen, kaartspel ‘hoger lager’, muzikale reis en roddelimprovisatie.’

‘Het Oostendse verhaal De zielen der verdronkenen koppelt het geheel aan performances. Tijdens het proces heeft een van de ouderen het schip verlaten, een tweede steunde het geheel en werkte zeer graag mee vanop de wal. Alle jongeren bleven aan boord.’

Take Care

Het project Take care is een artistiek participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Take care is gericht op 17-jarigen en vertaalt het persoonlijke erfgoed van mensen. Kunstenaars inspireren de jongeren om te putten uit hun levensverhaal om tot hedendaagse creaties te komen. Dit traject bestaat uit een traject van zo'n 20 contacturen tussen de kunstenaar, de leerlingen van het secundaire onderwijs en hun leerkracht.

Hoe persoonlijker hoe beter!

Het artistieke erfgoedproject Take Care verbindt jongeren met ouderen, volwassenen en jongeren die een zorgnood hebben. Ze versterken elkaar en verbazen zich over gelijkenissen ondanks de grote verschillen in hun leven. Hun persoonlijke erfgoed wordt op een creatieve manier in de kijker gezet. Jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en persoonlijke belevingen te verbinden met herkenbare elementen uit hun eigen leven.