Denken, durven, DROMEN - Het Droomschip

Samen met Mooss vzw organiseerde de Gemeentelijke Sportbasischool De Oester Strijland een bijzonder muzisch project rond dromen waarin de input van de kinderen centraal stond. Want dromen en gedachten hebben geen grenzen. 

Gemeentelijke Sportbasisschool De Oester Strijland in Gooik besloot om vanuit het leerplan een muzisch project te ontwikkelen waarin de eigen ideeën van de kinderen een grotere rol zouden spelen. Coördinator Mieke Evenepoel had eerder al contact gehad met Mooss vzw en zag in die organisatie een prima partner. Mooss spitst zich toe op actieve kunsteducatie en werkvormen en richt zich zowel op kinderen en jongeren als op hun begeleiders. Hun brede expertise opent veel mogelijkheden zoals muziek, circustechnieken, drama, zingen met een koor …

Het droom-thema groeide voort uit het jaarthema. Er wordt gewerkt aan een nieuw schoolgebouw en aan de start van het jaar werd er al met de kinderen gepraat over hun dromen rond die nieuwe school. Door het thema open te trekken naar denken, durven én dromen werd het erg dankbare materie. Het harde werk resulteerde in een toonmoment voor alle ouders en grootouders, met muziek, dans, beweging en theater.

Tussen droom en daad

Een kerngroep op school zette de grote lijnen uit en begon, ondersteund door Mooss, met een pedagogische studiedag te organiseren voor het team, eind januari. Op deze dag werd het hele team ondergedompeld in de creatieve methodes die ze kunnen toepassen en werden de eerste ideeën gegeneerd. Nadien volgden workshops rond inleving en afwerking. Intussen werd het thema ook geïntroduceerd bij de kinderen, door tijdens de lessen over dromen te praten en te filosoferen. Ze leerden naar elkaar luisteren en elkaars perspectief te respecteren.

Het is zo fijn om kinderen zich te zien ontplooien en zichzelf te ontdekken op een muzische manier!

Daarna werden per graad startsessies georganiseerd waarop medewerkers van Mooss een tweetal klassen en hun leerkrachten ‘onder handen’ namen. De sessies waren gebaseerd op elementen en vragen die de leerkracht zelf had aangereikt en lieten veel ruimte voor experimenten. Nadien werkten de leerkrachten een poosje zelfstandig verder op het bestaande elan. Mieke: ‘Bij drama hebben kinderen wel eens de neiging om veel te zeggen, maar weinig te doen met hun lichaam. Ze uiten zich verbaal, terwijl je natuurlijk ook non-verbaal veel kan uitdrukken. Daar hebben we dus extra op gehamerd: je kan je publiek ook aanspreken door je expressie en je lichaamshouding.’ Omdat de kinderen samen met hun leerkracht beslisten van welke scènes ze zelf het meest van genoten, bleven alle leerlingen tijdens het project erg enthousiast.

Na een korte oefenperiodewerd er teruggekoppeld met Mooss en de leerkrachten om - zo nodig - bij te sturen. Al het werk werd tenslotte tot één groot geheel verweven, dat op twee toonmomenten werd gepresenteerd aan de (groot)ouders van de leerlingen. Mieke: ‘We hebben ervoor gekozen om de verschillende jaren bij elkaar te houden. Organisatorisch bleek het gewoon te moeilijk om verschillende leeftijden te combineren binnen één groep.’ Elk leerjaar kwam met eigen dromen naar het toonmoment: van kamperen in de achtertuin (6de leerjaar) tot een planeet vol snoep (1e leerjaar) en van superhelden (2de kleuterklas) tot kostbare schatten (2de leerjaar).

Dromen over de toekomst

‘Het werd een mooie samenwerking, die voldeed aan alle verwachtingen’, vertelt Mieke. ‘Een externe partner is sowieso een meerwaarde. De collega’s op school kregen allemaal een ‘bad’, maar het is niet zo eenvoudig om dat meteen om te zetten in concrete lessen. Het is heel fijn dat ze, terwijl ze aan de slag gaan, kunnen terugvallen op iemand anders die mee kan sturen. Onze partners bij Mooss waren er de hele tijd voor ons, ze stuurden zelfs lieve sms’jes om ons te motiveren. Als ik terugdenk aan het project, voel ik mij weer goed. Het is zo fijn om kinderen zich te zien ontplooien en zichzelf te ontdekken op een muzische manier!’ Er werden veel foto’s en een videoverslag van het toonmoment gemaakt. 

Tips van Mieke

  • Zorg dat iemand het overzicht houdt. Mieke kon als coördinator alles mee opvolgen en was een aanspreekpunt voor zowel de collega’s als de externe partner.
  • Weet wat je wil en kies je partner zorgvuldig .
  • Besluit met een toonmoment.
  • Laat de kinderen en de leerlingen zelf zo veel mogelijk inbreng geven.
  • Bewaak je timing.
Auteur Sofie Rycken
Organisaties Mooss vzw
Schooljaar 2015-2016
Projectverantwoordelijke Mieke Evenepoel