Een school vol oude verhalen

De leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar van de Sint-Norbertusschool in Heverlee onderzoeken het rijke verleden van hun school. Ze geven er met de hulp van Mooss vzw een muzische draai aan.

‘Onze school bestaat 125 jaar. Dat vonden we een mooie gelegenheid om schoolbreed onze roots bloot te leggen en de link met de Abdij van Park weer nieuw leven in te blazen’, vertelt zorgcoördinator Stephanie Claerhout. En wat blijkt? ‘Vroeger was dit gebouw een bierstekerij en de speelplaats was de moestuin van de zusters en paters.’ ‘En als je stout was, sloeg de meester met een stok op je poep’, weet Mona (10) aan te vullen.

Als een echte archivaris

In een eerste stap ontdekten de leerlingen het archief van de Annuntiaten in Heverlee. Stephanie: ‘Deze zusters zijn onze inrichtende macht. Hun archief is allesbehalve een gesloten bibliotheek. De kinderen pasten er uniformen van weleer, zaten in een oude, authentieke klas en bekeken kaarten en foto’s uit lang vervlogen tijden. Ze hielden zelfs – met witte handschoentjes - de echte brief vast waarin de oprichting van de school werd aangevraagd. Hij dateert uit 1891. Ze werden zich bewust dat ook zoiets als een school een verleden heeft.

Actuele ‘oude’ thema’s

Op basis van al die informatie selecteerde een werkgroep van leraren vijf thema’s voor een muzische uitwerking. ‘Deze thema’s zoals oorlog, gender, geloof zijn ook vandaag nog actueel’, vertelt Stephanie daarover. ‘Aan elk onderwerp koppelden we een discipline: dans, drama, media, beeld of muziek. De leerlingen kozen zelf in welke groep ze wilden schitteren. Zo konden we klasdoorbrekend werken.’ 

Mooss-expertise

Vijf Mooss-begeleiders helpen om de verhalen van toen tot leven te wekken. Mooss is gespecialiseerd in kunst- en erfgoededucatie en werkt vanuit verschillende disciplines. Ze leren elke groep de nodige technieken aan en leggen de basis voor een eindproduct. ‘Allicht zal niet alles af zijn. Ze zullen ons lerarenteam tips geven hoe we verder tot een eindproduct kunnen evolueren en hoe we dat kunnen integreren in een historische tentoonstelling.’

Bij elke groep is een begeleidende leraar aanwezig. ‘Daarbij trekken we hen wat uit hun comfortzone: iemand die al sterk is in muziek, zal nu bijvoorbeeld ‘beeld’ volgen. Ik hoor heel positieve reacties: ze hebben al veel tips gekregen. Het is de bedoeling dat ze die ook op onze pedagogische studiedag aan elkaar doorgeven.’

Processie in nieuw jasje

En de kinderen? Die amuseren zich. Onder een stralende winterzon steekt de dansgroep de oude processie in een nieuw jasje. Als op zolder nog dozen vol echte processiekleren ontdekt worden, vervloeit heden en verleden in een kleurrijke, moderne versie. Het filmpje ervan kunnen ze naast oud beeldmateriaal tonen.

De dramagroep heeft intussen aandacht voor de school in tijden van oorlog. Ze maken een tableau vivant. 10 seconden krijgen ze om de hereniging van een familie uit te beelden. Of een gevecht tussen soldaten. En dan: ‘Freeze!’ De muziekgroep onderzoekt de klas vroeger en nu. Ze nemen onder meer een soundscape op die bij een stomme film kan passen. De mediamannen en - madammen maken prachtige stop-motionfilmpjes over het leven van vroeger met zijn levertraan, nonnen en Chiro. Wie beeldend aan de slag gaat, krijgt ‘meisjes en jongens vroeger in de klas’ als onderwerp mee. Ze kiezen voor een grote giraf als uithangbord – dat is ook het symbool van de school - en zullen er hun timmer- en handwerkjes op tentoonstellen.

Tentoonstelling en buurtwandeling

Al die muzische werkjes zullen schitteren in een grootse tentoonstelling in de Abdij van Park tegenover de school. Die zal een historisch correct beeld geven, aangevuld met het werk van de kinderen.

‘Op die dag organiseren we ook een Sint-Norbertustocht in samenwerking met Brede School. Die tocht gaat door de buurt en komt langs de tentoonstelling. Ook kunnen ouders en kinderen in het Huis van de Polyfonie het schoolkoor aan het werk zien en een optreden van muzikale oud-leerlingen bewonderen.’ Er wacht Sint-Norbertusschool een schoolfeest om in geen 125 jaar te vergeten.

Tips van de leerkrachten

  • Laat leraren een discipline meevolgen waarin ze nog niet onderlegd zijn en zorg dat ze hun ervaringen kunnen delen met het team.
  • Betrek de buurt, oud-leerkrachten en oud-leerlingen bij een project als dit. Zo kwam de oude buurvrouw met haar fotoboek in Sint-Norbertusschool aankloppen. 
  • Begin op tijd en zoek goede partners in het stadsbestuur, het schoolbestuur, maar ook bijvoorbeeld in de lerarenopleiding. ‘Studenten van de UCLL onderzochten verleden schooljaar hoe de abdij een educatieve werkplek kan zijn. Vandaag begeleiden ze ook workshops.’
  • Werk samen met erfgoedpartners. Zij zijn thuis in deze materie en kunnen ondersteunen in het vele opzoekwerk en bij het opvragen van fotomateriaal.
  • Voor je van start gaat, leert je team best zelf eerst de rijkdom van het erfgoed in de buurt kennen. Wij gingen bijvoorbeeld met een gids op verkenning in en rond de Abdij van Park. Met een archivaris ontdekten we het archief van de zusters Annunciaten en dat van de abdij.
Auteur Veerle Vanbuel
Schooljaar 2016-2017
Projectverantwoordelijke Zorgco Stephanie Claerhout