Hoogtewerk | Dit ben ik

14 leerlingen van de eerste graad van het GO! technisch atheneum Brugge, stapten in een artistiek traject op jongerenmaat in het kader van Erfgoeddag. Die stond in het teken van ambachten. Het traject startte met kennismakingsateliers en mondde uit in de tentoonstelling ‘Dit ben ik’ op Erfgoeddag, vormgegeven en gecureerd door de leerlingen en met ondersteuning van MUS-E kunstenaar Leontien Allemeersch en Familiekunde Vlaanderen.

""
""
""
""
""
""

‘Als thema kozen we voor Hoogtewerk om de principes van constructie, bouwen, verbinden, mentale uitdagingen te vertalen binnen een creatief erfgoedproject’, vertelt leerkracht Bart Knockaert. ‘Het traject was een absolute meerwaarde voor onze school want er lagen veel kansen in om het traject te koppelen aan het leerplan. Tegelijk was het een opportuniteit voor onze leerlingen om hun culturele bewustzijn te vergroten en artistieke kwaliteiten te verkennen.’

Aan de slag met een kunstenaar

‘We vertrokken vanuit stambomen, betekenissen van namen en het begrip identiteit om 14 kunstwerken te creëren en samen te brengen’, vertelt MUS-E kunstenaar Leontien Allemeersch. ‘Als introductie om elkaar beter te leren kennen maar ook om te ontdekken wat erfgoed nu eigenlijk is, gingen we tijdens ons eerste atelier op tocht door Brugge. Een

bezoek aan de beiaard, alle trappen omhoog (inclusief gezucht en geklaag), om uiteindelijk op het hoogste puntje toe te komen en de klokken te horen spelen.’

‘Onze tocht eindigde bij de erfgoed-organisatie, Familiekunde Vlaanderen, waar we de herkomst en betekenis van onze namen ontdekten en een inkijk kregen in de archieven vol stambomen.’

‘De aanpak van de kunstenaar bracht een boeiende en groepsdynamische dynamiek teweeg.’

Bart Knockaert - leerkracht

Van persoonlijke identiteit naar een gemeenschappelijk verhaal

‘Met dit in ons achterhoofd, met vele omwegen langs namen, betekenissen, afkomsten, hoogtes en laagtes ontwikkelde iedere leerling een persoonlijk project. Wat is identiteit? Hoe tonen we onze identiteit? Waar sta ik voor? En wat wil ik zelf tonen aan de buitenwereld? …’

‘Identiteit’ klinkt misschien als een abstract begrip, maar Leontien maakte het snel concreet. ‘De leerlingen kregen de uitdaging om met dit begrip aan de slag te gaan’, zegt Leontien. ‘Ze schreven een tekstje over zichzelf, om er vervolgens iets uit te halen dat ze gingen vormgeven en uitwerken. Zoals Abdullah, die zich geïnspireerd heeft op het logo van Louis Vuitton, zijn favoriete merk, om een eigen T-shirt te ontwerpen. Of Arthur die een houten zwaard ontwierp, want ja, dat is waar zijn naam voor staat.’

‘Allemaal afzonderlijke creaties brachten we bij mekaar tot één tentoonstelling. Verschillende voorstellen voor een tentoonstellingstitel kwamen voorbij, van ‘Identiteit 2.0’ tot uiteindelijk ‘Dit ben ik’. Iedere leerling vertelde zijn eigen verhaal, kreeg de vrijheid te kiezen hoe dit te tonen en samen met de anderen te bouwen aan een gemeenschappelijk verhaal.’

Meer openheid en vertrouwen

‘Soms was het een hele uitdaging om hen mee te krijgen in conceptueel denken of samen te brainstormen over abstractere begrippen. Hoogtewerk dus, maar dan in de mentale zin’, lacht Leontien. ‘Door samen met deze gasten aan de slag te zijn gegaan, hebben ze doorheen het traject meer openheid en vertrouwen gekregen tegenover kunst, cultuur en erfgoed.‘

‘Ik ben aangenaam verrast door de inzet van de meeste gasten’, vult Bart aan. ‘Het was redelijk abstract en nieuw voor hen, en ze zijn het niet gewoon om vanuit zichzelf en in zichzelf te gaan zoeken. Meestal is het toch meer voorgekauwd, maar uiteindelijk zijn ze allemaal toch tot iets persoonlijks gekomen. Daar ben ik echt blij om. Ik heb er als leraar ook iets van opgestoken. Het is heel verfrissend om een kunstenaar in de klas te halen die geen ervaring heeft in lesgeven.’

Familiekunde Vlaanderen | regio Brugge

Aan genealogie – dat is het opstellen van je stamboom of het schrijven van je familiegeschiedenis – gaat heel wat onderzoek vooraf. Daarvoor kan je o.a. bij de Brugse afdeling van Familiekunde Vlaanderen terecht. In het documentatiecentrum verzamelt deze erfgoedorganisatie duizenden huwelijkslijsten, parochieregisters, volkstellingen, bidprentjes, rouwbrieven … Daarnaast heb je er ook toegang tot heel wat online databanken voor genealogisch onderzoek. Zo kan je zelf – of met een beetje hulp van de leden – op zoek gaan naar verre en minder verre voorouders. De genealogen van Familiekunde helpen je dus je stamboom stevig in de grond te verankeren en te voeden met informatie.