In de voetsporen van de Boomerlingers

Rond 79 voor Christus woonde volgens een sage een natuurvolk in Boom, de Boomerlingers. De kinderen van basisschool De Hoeksteen kwamen het oude volk op het spoor nadat ze een mysterieuze nota vonden. Ze gingen op ontdekkingstocht in de omgeving van de school en bij het culturele erfgoed van hun gemeente en omgeving. Hun ‘schattenzoektocht’ bracht hen bij de bakker en musea, leerde hen manden vlechten en vlotten bouwen en wakkerde hun creativiteit en zelfvertrouwen aan.

image005geknipt.jpg
image007.jpg
image023.jpg
image035.jpg
voorbeeld.jpg

‘Sinds de leerlingen de Boomerlingers op het spoor kwamen, zijn we al heel wat over het natuurvolk te weten gekomen. Op maat van de doelgroep en aangepast aan de leeftijd van de leerlingen bieden we allerlei activiteiten aan die we verweven met de lessen’, vertelt Luc Mertens van basisschool De Hoeksteen.

Met veel mensen in contact

Op hun speurtocht naar het verleden van de Boomerlingers kwamen de leerlingen met veel mensen in contact. Een archeologe van de VUB werkte mee bij de opgraving van onder meer een speerpunt waarop de Boomerlingers een inscriptie hadden gemaakt. Bij De Post werd een oude brief opgeduikeld die aan de auteur van de eerste nota met verwijzing naar de oude volksstam was gericht. In het Biesenmuseum leerden de jongeren wilgentakken verwerken, zodat ze een nesthut konden vormgeven. In Steenbakkerijmuseum 't Geleeg zagen ze wat de Boomerlingers met die grondstof konden maken.

‘Binnen het project krijgen we ondersteuning van Mitzy Van den Eynde van De Veerman. Zij bedacht voor ons het basisconcept en staat in voor de regie’, vertelt Luc. Edith Heudens van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Boom neemt de muzikale uitwerking voor haar rekening. Met z’n drieën werken ze het project, de planning en de activiteiten praktisch en inhoudelijk uit.

Beleven! Daar draait het om

‘We werken volgens een vast stramien: eerst beleven de leerlingen iets, dat wordt creatief in de klas verwerkt en uiteindelijk aan andere klassen en/of externen getoond.’

De Boomerlingers geven aanleiding tot heel wat toonmomenten, in en buiten de school. Zo is er bijvoorbeeld een (permanente) Boomerlingersroute waarlangs je kan wandelen om kennis te maken met het oude volk. Het project zet de jongeren echt aan het werk en betrekt daar de hele gemeente en veel externen bij. Dat creëert een dynamiek en een wisselwerking. Zo huldigden de burgemeester en schepenen het monument voor de Boomerlingers in, en deden zij op hun beurt een beroep op de school om er bij de aanplanting van een nieuw bos een Boomerlingersbos van te maken.

Trots

Het project maakt de tongen los en dat helpt de school zich op een positieve manier te profileren. De Boomerlingers zijn dus goed voor de school, maar zeker voor de leerlingen. ‘Het zelfbeeld van de kinderen verbetert zichtbaar’, zegt Mitzy Van den Eynde. ‘En de agressie daalt, omdat de leerlingen dingen samen doen en omdat ze beter zijn geïntegreerd in de buurt die ze nu beter kennen. Bovendien zien ze dat bijvoorbeeld in Provinciaal domein De Schorre hun werk een permanente plaats krijgt. Dat maakt ook de leerkrachten en de ouders trots.’

‘We werken nu al drie schooljaren rond de Boomerlingers. Het thema spreekt groot en klein aan’, vult Edith aan. ‘Het eerste schooljaar werkten we vooral rond kleding, wonen, schrift en signalen. Het tweede schooljaar werden onder meer het vervoer, de rituelen en de muziek bij de Boomerlingers van naderbij bekeken. Dit schooljaar staat de oorlogsgeschiedenis van Boom centraal, omdat de man die de mysterieuze nota schreef in die periode is verdwenen. En onze schattenzoektocht is nog lang niet over!’