Digital Poetry | gedichten komen tot leven met een tablet en voice-over

Poëzie is zo'n persoonlijke aangelegenheid dat het leerlingen de kansen geeft om zichzelf en anderen beter te leren kennen. Het is ook een originele manier om aan taalvaardigheden te werken en om te gaan met een complex thema. Daarom gingen de leerlingen van 4 Verkoop van het atheneum GO! for Business twee weken aan de slag met digital poetry.

‘Het atheneum GO! for Business heeft sinds enkele jaren een traditie om bij de start van de Poëzieweek een gedichtendag te organiseren’, vertelt Jim Lafère, directeur van de school. ‘Onze leerlingen kunnen zich vaak moeilijk talig uitdrukken. Daaraan willen we extra aandacht besteden. Het project geeft hen de kans om dit op een digitale manier te doen. Omdat bij het vak PAV het thema milieu op het programma stond, gingen we tegelijk op zoek naar een nieuwe manier om de milieuproblematiek creatief te benaderen.’

Actuele problemen uit het dagelijks leven

‘In de les PAV zijn we gestart met filmpjes te bekijken om het thema in te leiden’ vertelt Stefanie Peeters, leerkracht PAV. ‘Deze filmpjes brachten actuele problemen naar voren. Door erover te praten verdiepten we ons in problemen uit ons dagelijks leven.’

Op basis van de gesprekken heeft iedere leerling een eigen gedicht geschreven. Soms in rijm, soms met herhalingen of in de vorm van een vrije tekst. ‘De leerlingen waren heel vrij om te kiezen hoe hun tekst vorm zou krijgen’, vertelt Stefanie.

Van storyboard naar digital poetry

‘Jasper en Maxime van Maks vzw ondersteunden ons 16 lesuren om de gedichten om te vormen tot digital poetry. Maks vzw is een vereniging uit de buurt die meer dan 15 jaar ervaring heeft met digitale projecten, en dat merkten we aan hun aanpak.’

‘Via een energizer met Dixit-kaarten leerden we over beeldentaal en dat één beeld meerdere betekenissen kan hebben’, vertellen Mehdi en Lucas, twee leerlingen van de klas. ‘Je kan sommige beelden en symbolen heel letterlijk nemen, maar vaak hangt er een gevoel aan vast of hebben beelden en symbolen verschillende betekenissen voor verschillende mensen. We merkten in onze klas dat iedereen de getoonde beelden op een andere manier interpreteerde.’

‘Vervolgens deelden de leerlingen hun gedicht op in 6 delen’, vult Stefanie aan. ‘Elk deel gaven ze visueel vorm op een storyboard. Soms tekenden ze letterlijk wat ze geschreven hadden, maar soms lukte het ook om symbolisch vorm te geven aan hun verhaal. Ook over creative commons kregen de leerlingen uitleg.’

‘Daarna werkten we onze voorstudies uit met collagetechniek op groot formaat’, gaan Mehdi en Lucas verder. ’De foto’s die we hiervan maakten met de iPad, monteerden we achter elkaar met iMovie. Daarbij maakten we een voice-over van ons verhaal met een opprikbare microfoon zoals op tv.’

Een eenvoudige werkwijze met groot resultaat

Via digital poetry kregen de leerlingen de kans om op een andere manier hun idee te vertellen en zo een gedicht te creëren. Ze krijgen zo de ruimte om stil te staan bij beelden en er creatief mee om te gaan. En de resultaten mogen er zeker zijn!

‘Ook in andere klassen wordt er rond poëzie gewerkt’, vertelt Kaat Cockx, taalcoördinator van de school. De bedoeling is dat alle klassen ingeschakeld worden om tijdens de lessen Nederlands en PAV gedichten te schrijven die bij de start van de Poëzieweek zullen gepresenteerd worden. Zowel leerlingen van ASO, TSO, BSO schrijvengedichten in verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels).

Tips van Stefanie

  • Werk rond het thema in je lessen vóór de start van je project. Zo kunnen ze het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen en is hun woordenschat groter.
  • Laat je leerlingen kennismaken met de verschillende vormen van poëzie, zo kunnen ze beter kiezen welke kant ze met hun eigen gedicht uit willen.
  • Laat je leerlingen een eigen invulling geven aan het thema. Nu hadden ze weinig voeling met het thema milieu, wat voor hindernissen zorgde. Laat hen iets kiezen dat aansluit bij hun leefwereld, zo kom je tot een persoonlijk verhaal met inhoud.
  • Betrek je partner van bij het begin van het project. In dit traject hebben ze ons ondersteund bij het technische aspect, maar ook bij het verhaalontwerp was hun ondersteuning waardevol geweest.
  • Kies voor een project waarbij je de aangeleerde werkvormen en technieken in de toekomst kan gebruiken in je eigen lespraktijk. Werk dus niet met dure opnameapparatuur, maar met eenvoudige programma’s waar je vlot toegang tot hebt.
Auteur Raf Schevenels
Organisaties Maks VZW
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Stefanie Peeters, leerkracht PAV