Poëzie vanuit verschillende invalshoeken

Bij het begin van ieder nieuwe schooljaar worden de leerlingen uit de tweede en derde graad Woordkunst en drama van De Kunsthumaniora in Brussel ondergedompeld in een artistiek bad. Dit jaar werden de leerlingen een week lang begeleid door kunstenaars, docenten én gastdocenten met diverse artistieke achtergronden rond het thema poëzie in jongerencentrum Kavka in Antwerpen.

‘Het aanbieden van dit intensieve kunstbad zien we als waardevolle aanvulling op de veelzijdige artistieke vorming die de leerlingen in onze school krijgen’, zegt Annick Van Braak, lerares Voordracht.

Verscherpen van hun bewustzijn over het hedendaagse artistieke veld

‘Met dit project krijgen de jongeren de kans om een week lang met verschillende kunstenaars en gastdocenten te werken rond poëzie, dit telkens vanuit een andere insteek. In ons arsenaal aan kunstenaars zit: een podiumdichter, auteur, actrice, danseres, verteller, radiomaker, singer-songwriter …

‘Voor onze leerlingen is dit zeer vernieuwend, dit zijn vaak mensen met wie ze niet zo gauw in contact komen’, zegt Joke Terryn, docente Engels. ‘Door deel te nemen aan workshops rond poëzie, benaderd vanuit verschillende disciplines, wensen we dat de leerlingen hun bewustzijn over het hedendaagse artistieke veld verscherpen.’

Leren van elkaar

‘Aan het begin van de week krijgen de leerlingen de kans om met de gastdocenten en kunstenaars in dialoog te gaan. Zo komen ze in contact met verschillende artistieke visies, specifieke vaardigheden en werkwijzen. De ene gastdocent of kunstenaar werkt namelijk heel tekstueel, de andere met beweging. Nadien kiezen de leerlingen hun favoriete kunstenaar en gaan ze samen aan de slag. We houden zo veel mogelijk rekening met hun voorkeuren. De klassen worden door elkaar gegooid zodat de leerlingen van elkaar kunnen leren. Dat vinden we enorm belangrijk in dit project. De leerlingen voelen zich verbonden en werken samen aan het proces.’

Persoonlijke proces van de leerling staat centraal

‘De werkweek wordt aan het begin van het schooljaar georganiseerd om de leerlingen meteen te prikkelen, hen te laten focussen op de kunstvakken, hen te beladen met inspiratie en ze te laten leren van elkaar. Het gevoel dat ze samen iets bereikt hebben, het samenwerken, reflecteren, meningen uitwisselen en het verkrijgen van artistieke impulsen is super verrijkend. Alles wat ze tijdens de werkweek oppikken, dragen ze hun ganse schoolcarrière mee. Ook voor de leerkrachten is het fantastisch om er deel van uit te maken’, gaat Annick verder. ‘Uit zo'n intensieve werkweek putten we trouwens met z'n allen veel inspiratie om op verder te bouwen.’

‘Daarnaast staat niet alleen het versterken van het groepsgevoel maar ook het persoonlijke proces van de leerlingen staat centraal. Na het project wordt er stilgestaan bij de ervaring en artistieke creatie van elke individuele leerling’, zegt Joke. De artistieke werkweek werd afgesloten met een toonmoment in Antwerpen voor vrienden en familie.

Tips van Joke en Annick

  • Zorg dat het project gedragen wordt door je collega’s. Het is superbelangrijk om een team te hebben waar iedereen achter staat en dat de taken kunnen verdeeld worden (aanschrijven van kunstenaars, zoeken van locatie, zorgen voor avondactiviteiten, begeleiding tijdens de werkweek …). Je moet kunnen rekenen op elkaar.
  • Laat je niet afschrikken als je een werkweek voor de eerste keer organiseert. Er zitten altijd foutjes in en hoe meer je het doet, hoe beter je wordt.
  • Het werken met externen zorgt voor een frisse blik.
  • Door de leerlingen in groepen te verdelen, vallen ze minder in patronen en wordt de groepssfeer bevordert
  • Leg de nadruk op de ervaring en leerproces van de leerlingen, niet op een eindproduct. Het toonmoment in deze werkweek is eerder een instrument om te laten tonen waarmee de leerlingen bezig zijn.
Organisaties Eigen Wolk Eerst
Kavka
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Annick Van Braak, lerares Voordracht