Zingen en bewegen anders bekeken

Ouders en de buurt betrekken in je project ? Zeker en vast bij allochtone kinderen! Want kinderen uit kansarme gezinnen moeten vaker dan gemiddeld een schooljaar overdoen. Ze raken hierdoor ontmoedigd en lopen het risico om in een neerwaartse spiraal te belanden. Hoe pak je het aan? Met een creatief project natuurlijk!

100_0570.jpg
100_0572.jpg
aangepast dansen.jpg

GO! basisschool 't Ateljeeke uit Beringen Koersel is een school met meer dan 95% andertalige (voornamelijk Turkse) leerlingen. Zij concentreerden zich bij het bedenken van hun dynamoPROJECT op zingen en bewegen’.

Directrice Philomène Nelissen: ‘De keuze voor muziek en bewegen lag voor ons voor de hand.  Muziek overstijgt immers alle culturen. Onze kinderen dansen en bewegen bovendien graag. Dat is zeker een belangrijke factor. Het was ook een voorwaarde om de ouders en de buurt bij de activiteiten te betrekken. Niet dat we dat voordien niet deden, maar er was toch nog koudwatervrees bij heel wat mensen. In het begin kwam er amper een kat kijken naar onze toonmomenten. Maar nu zijn we drie jaar verder en het loopt het storm elke keer we iets organiseren.’

Drie jaar volle bak!

‘Onze school is nu al drie schooljaren ondergedompeld in kunstprojecten. Ik steek niet weg dat de extra financiële middelen vanuit het ministerie voor ons heel wat deuren deden open gaan. We konden een professionele docente aantrekken en konden beginnen nadenken over veel meer workshops, tentoonstellingsbezoeken en voorstellingen in het naburige cultuurcentrum. Dat was een opsteker voor ons allen. De kinderen vonden het bijzonder prettig.

Af en toe moest er inhoudelijk worden bijgestuurd worden omdat het niet altijd zo simpel was om in te schatten of het aanbod voor de leerlingen interessant of haalbaar was. Toonmomenten doorbraken geregeld de wekelijkse lessen zodat de leerlingen de gelegenheid kregen om te tonen wat ze konden. De leerkrachten leerden er veel van bij. Je zou kunnen zeggen dat het een navorming op maat èn binnen de schoolmuren was.

Om het project af te sluiten denken we nu aan een heuse musical waarin al onze kinderen worden betrokken worden. Daarvoor werken we samen met De Notenboom.’ 

Een tikkeltje meer

De leerlingen leerden tot op vandaag muziek en dans anders beleven. Genieten van de lessen doen ze zeker. Ze werden bovendien sociaal vaardiger en hun zelfvertrouwen groeide. Ook hun taal verbeterde. Concreet konden we voor de wekelijkse lessen een beroep doen op de Academie van Beringen. Zij stelden ons een juf ter beschikking voor 6 lestijden per week. Deze juf hield rekening met het leerplan muzische vorming en met de vooropgestelde doelstellingen die we voorop stelden.

We slaagden er ook in om de leerlingen actiever te laten deelnemen aan de workshops die we aanvroegen. Zo realiseerden we een film, we woonden we tentoonstellingen bij, we maakten we gedichten en zetten die op muziek. We lieten de leerlingen cd’s maken en haalden (via het CC) een workshop percussie op olievaten naar de school. Dit alles konden we niet alleen, dus we deden een beroep op verschillende externe partners. Bijkomende bonus was dat door het project het lage zelfbeeld van de ouders werd opgekrikt en de buurt zag veel beter wat we deden met de leerlingen.

We doen het niet alleen

‘Naast de plaatselijke academie hebben we binnen dit project samengewerkt met het cultuurcentrum van Beringen. We vonden dat de cultuurfunctionaris de geschikte persoon was om onze ideeën mee uit te werken. Zij werkte samen met de school een werkplan voor het schooljaar uit.

Om de buurt en de ouders steeds te betrekken bij het gebeuren deden we beroep op RIMO Limburg. De buurtwerker woonde de vergaderingen bij en zorgde er voor dat we aan bod kwamen bij het doelpubliek. Het schoolbestuur van onze scholengroep stelde zich positief op in het hele gebeuren. Er werd regelmatig overlegd, gepland en uitgevoerd.’

Wat na de drie jaar? 

‘Er zijn belangrijke stappen gezet in het opbouwen van een netwerk van enthousiaste mensen in en rond de school. Daardoor kunnen we in de toekomst gelijkaardige activiteiten hopelijk verderzetten. De kinderen verdienen een projectmatige aanpak van kunst en cultuur. Dat verhoogt hun betrokkenheid enorm.’

Tips van de leerkrachten

  • Organiseer regelmatig toonmomenten zodat leerlingen hun verworven capaciteiten kunnen laten zien.
  • Ga op zoek naar externe expertise zodat je samen als team met een kunstenaar kan werken naar een eindproduct, vb een musical. Zowel leerlingen als leerkrachten halen hier input uit.
  • Probeer een samenwerking met een academie in de buurt op poten te zetten. Wissel ideeën, expertise en eventueel een leerkracht uit voor enkele uren.